Introductie

Op deze website worden uitsluitend persoonsgegevens gegeven van mijn direkte familie, voor zover zij reeds overleden waren voor 1960.
Nog levende familieleden, die per ongeluk worden genoemd, en die daar bezwaar tegen hebben, kunnen mij dat laten weten via een emailbericht.

 

                                                                                

De stukken op deze site weerspiegelen mijn zoekproces naar mijn direkte voorouders. Zij worden niet gepresenteerd op de gebruikelijke wijze in de vorm van een feitelijke opsomming, maar pogen te tonen, op welke gronden zekere aannames zijn gemaakt. Daarom geef ik ook zoveel mogelijk de gegevens weer, zoals ik die vond in geraadpleegde bronnen.

Alle gegevens op deze site zijn onderworpen aan copyright. Voor persoonlijk gebruik zijn deze gegevens vrij te gebruiken, maar zodra gegevens op enigerlei wijze commercieel worden gebruikt, dient u contact met mij op te nemen. Mocht u aanvullingen op de weergegeven gegevens hebben, dan verzoek ik u vriendelijk contact met mij op te nemen.


Free only for personal and non-commercial use.
© Copyright 2002 Ronald Blancke