Willems (onder constructie)

Petronella Willems trouwde op 8 augustus 1820 met Jacobus Andreas Bogaert. Zij waren de ouders van Jacobus Bogaert X Anna Catharina van Herwege, en de grootouders van Petrus Bogaert X Cornelia Sarneel.

Petronella Willems werd geboren op 20 september 1798 in Hontenisse. Met Jacobus Andreas Bogaert kreeg zij tenminste 7 kinderen. Na zijn overlijden op 10 november 1839 hertrouwde Petronella Willems op 8 mei 1841 Pieter Francies Panis. Zij overleed op 79 jarige leeftijd als weduwe op 23 november 1877 in Hontenisse. In de overlijdensacte staat, dat zij overleed op 76 jarige leftijd, maar dat is onjuist. Dat zou betekenen, dat zij in 1801 was geboren, maar die geboorte betrof een andere Petronella Willems, dochter van Petrus Willems en Petronella Bouwens, die op 16 februari 1801 werd geboren. In de overlijdenacte van Petronella Willems in 1877 worden haar ouders genoemd: Petrus Willems en Petronella van de Walle.

Pieter Willems en Petronella van de Walle trouwden op 15 november 1795 in Hontenisse. Zij was een dochter van Thomas Emmanuel van Walle X Joanna Cool, hij heet bij zijn overlijdenop 22 december 1847 in Hontenisse weduwnaar van Petronella van Walle, die enkele maanden eerder, op 16 september 1847 overleed. Bij zijn overlijden wordt Pieter Willems 85 jaar oud genoemd, maar ook dat klopt niet geheel, omdat hij geboren werd op 30 juni 1763 te Hengstdijk gedoopt als zoon van Antonius Willems en Petronella Jansen.

Uit bovenstaande ondertrouw opgesteld in Hontenisse is op te maken, dat Antonius Willems al eerder gehuwd was. Dat huwelijk vond plaats op 4 mei 1755 in Hontenisse:

Uit zijn eerste huwelijk kreeg Antonius Willems twee kinderen:

1. Jacobus Willems, geboren 19 april 1757 Hengstdijk. Doopgetuigen waren: Cornelius Pauwels en Apollonia Wilms
2. Petrus Willems, geboren 15 oktober 1758 Hengstdijk. Doopgetuigen: Petrus Verschuren en Anna van Basselaer

Uit het tweede huwelijk werden geboren:

3. Anna Maria Willems, geboren op 3 oktober 1761 te Hengstdijk. Doopgetuigen: Petrus van Drisen en Anna Janses
4. Pieter Willems, geboren 30 juni 1763 te Hengstdijk. Doopgetuigen: Petrus de Mol/Mul, Petronella Janses
5. Thomas Willems, geboren 4 februari 1765 te Hengstdijk. Doopgetuigen: Petrus Mel, Judoca Bauwens

De laatstgenoemde doopgetuige Judoca Bauwens was vermoedelijk een dochter van Judocus Bauwens X Petronella de Valcke. Dat is een feit, dat belangrijk genoeg is om in het achterhoofd mee te nemen, omdat de moeder van Judoca Bauwens eerder gehuwd was met Jacobus Willems.

Antonius Willems komt een aantal keren voor als doopgetuigen bij kinderen van Apolonia Willems X Adriaan Geersen, Maria Willems X Judocus d'Hont en Petronella Willems X Joannes Andriessen. Zij zijn allemaal kinderen van Petrus Willems X Maria Claessens. Dat echtpaar trouwde op 10 juni 1716 in Hulst. Maria Willems werd gedoopt als Maria Magdalena Willems op 23 januari 1717, en als doopgetuigen waren aanwezig: Joannes Claessens en Petronella de Valck.

Op 19 oktober 1718 werd Leonardus Willems gedoopt als zoon van Petrus Willems en Maria Claessens. Als doopgetuigen waren aanwezig Leonardus Haemerijck en Joanna Claessens. Bij de doop op 11 april 1720 in Hontenisse van Petronella Willems getuigden Petrus Claessens en Petronella Willems, terwijl op 29 januari 1722 bij de doop van Antonius Willems aanwezig waren als getuigen Antonius Claessen en Elisabeth Willems. Tenslotte zien we op 27 juli 1724 gedoopt worden Apolonia Willems, en dan getuigen Cornelius Clayssens en Elisabeth Peijn.

Hiermee hebben we een flink aantal aanwijzingen over het gezin Claessens waaruit Maria Claessens voortkomt. Dat kan alleen maar gaan over het gezin met als ouders Joannes Claessens X Magdalena Peijn. Tegelijk hebben we de aanwijzingen aan de kant van Petrus Willems: zijn zuster was Petronella Willems, en een andere zuster Elisabeth Willems. Zij zijn kinderen van Jacobus Willems X Petronella de Valcke, waarbij nog opgemerkt moet worden, dat de zuster van Pieter Willems, Petronella Willems gehuwd was met Leonard Haemerijck. Dankzij de hulp van Marc Verlinden van de Yahoo groep Antwerpen weet ik nu, dat Leonard Haemerijck werd geboren in 1684 in Schelle, als zoon van Egidius Amelrex/Ammerex en Gertrudis Verschuren.

Jacobus Willems overleed in Lamswaarde (Dullaart) voor 16 augustus 1704. In de inboedelbeschrijving van HA reg. 515-499 (1704) komt een vermelding voor van zijn overlijden. Tot voogd van de drie wezen, Pieter geboren ca. 1693, Petronella geboren ca. 1692 en Elisabeth Willems geboren ca. 1700, wordt benoemd: Jacobus de Rijcke, oom van de wezen. Deze laatste was getrouwd met Anna Willems

Jacobus Willems huwde te Hontenisse op 29 augustus 1691 voor de kerk (getuigen waren Cornelius Willems en Elisabeth Valcke) met Petronella Valck, wonende op Lamswaarde (Dullaart).

Petronella de Valcke was een dochter van Philip de Valcke en Anna Baert. Zij werd gedoopt in 1668 in Stoppeldijk. Andere kinderen van dat echtpaar waren Adriaan, Catharina, Arnout en Franciscus de Valcke, en misschien ook Elisabeth de Valcke. Opvallend is de doop van Catharina de Valck:

Vader en doopgetuige worden de Valckentey genoemd. Dit is de enige doop, waarin ik deze naamsvariant zag. Dat het om het zelfde echtpaar gaat, is duidelijk aan de moeder, Anna Baerts. Een Rogerius de Valcke doopt in 1667 met Martina Foecaert een dochter Guilielma.

Anna Baert was een verwante van Marinus Baert en Pieter Baert, die getrouwd was met Margaretha d'Hont. De familieband met Pieter Baert X Margaretha de Hont blijkt o.a. eruit, dat die laatsten een zoon Philippus doopten in 1666, waarbij Philip de Valcke getuigde. Mogelijk waren zij alle drie kinderen van Egidius Baert X Maria Janssens.

Joannes Claessens en Magdalena Peijn

Magdalena Peijn was een dochter van Petrus Peijn en Janneke Rombouts, die in 1650 trouwden in Beveren. Dit echtpaar doopte tenminste 3 kinderen in Kloosterzande, te weten Elisabeth in 1667, Antonius in 1670 en Petrus in 1673. Als terzijde mag worden genoteerd, dat Antonius Willems uit 1722 zijn naam wellicht dankt aan deze Antonius Peijn. Van hen trouwde Elisabeth Peijn met Joannes Raes. Zij doopten in 1697 in Nieuwe Grauw een dochter Maria Magdalena Raes, waarbij als doopgetuigen aanwezig waren Judocus en Magdalena Peijn (Judocus Peijn trouwde met Maria Bogaert). Andere leden uit de nabije familiekring zijn geweest Simon Peijn, Bartolomeus Peijn (in 1640 in Beveren gehuwd met Joanna Rossiers), en Elisabeth Peijn, die in Beveren in 1646 trouwde met Philippus Coijforijn (zou dat een van Coiffeur afgeleide naam zijn?).

Mogelijk waren Joannes Peijn X Anna Pauwels de ouders van Petrus, Symon, Bartolomeus en Elisabeth Peijn. Dat echtpaar trouwde in 1614 in Beveren.

Over Joannes Claessens valt helaas niet meer te melden dan dat hij bij zijn huwelijk in 1688 genoemd wordt als afkomstig uit het Land van Aalst. Janneke Rombauts geeft bij de ondertrouw in Hontenisse aan, dat zij toestemt in het huwelijk van haar dochter Magdalena Peijn.

Jacobus Willems X Petronella de Valcke

Jacobus Willems overlijdt omstreeks 1704. Er wordt een boedel opgemaakt waarvan de samengevatte inhoud is:

Dullaert, Transport: 16.8.1704 HA reg. 515-499
Jacobus Willems + X Petronella Valck
K: Petronella 12, Pieter 11, Elisabeth 4
V Jacobus de Rijcke, oom

Na het overlijden van Jacobus Willems hertrouwt Petronella de Valck met Judocus Bouwens, zoals al eerder werd gezegd. Uit dat huwelijk tenminste twee dochters: Joanna en Judoca Bouwens. Als getuige worden genoemd o.a. Philip de Valck (waarschijnlijk een jongere), Judocus Krieckhaert, Judoca Roelzeels.

Uit de inboedelgegevens blijkt Jacobus de Rijcke de oom van de drie wezen te zijn. Dat betekent, dat hij óf gehuwd was met een zuster van Jacobus Willems of met een zuster van Petronella de Valck. In de boedelinschrijvingen van Hulsterambacht vond ik de volgende vermelding, die waarschijnlijk hier van toepassing is:

HA reg. 516-33v d.d. 10-5-1728
Ammarens de Rijke (haar moeder was Tanneke Wilms)  + X Daniel Bout
Erfgenamen: de kinderen van haar oom Jacobus Wilms


Het heeft er alle schijn van dat Jacobus de Rijcke, die voogd is in 1704 voor de kinderen van Jacobus Willems, getrouwd was met diens zuster Tanneke Willems, en een andere nabije verwant zal Cornelis Willems zijn, die huwelijksgetuige was in 1691 voor Jacobus Willems. In Hengstdijk ging in april 1705 in ondertrouw Jacobus de Rijcke, weduwnaar van Anna Willems. Daaruit blijkt dat we met onze gedachten op het goed spoor zitten.
 

Hier eindigt mijn kennis over deze tak Willems. Jacobus Willems zal waarschijnlijk een broer of vader Cornelis Willems gehad hebben, want die wordt genoemd als huwelijksgetuige in 1691, samen met Elisabeth de Valcke, die waarschijnlijk een zuster was van de bruid.