Verdurmen

Cornelia Verdurmen trouwde in 1757 met Dignum Volckerick. Hij was toen weduwnaar van Anna Robijn. Cornelia Verdurmen overleed in Axel, volgens de gegevens uit ISIS, maar dat is een wat vreemde acte:

Aktejaar (year) : 1807
Aktenummer (documentnumber) : 87
Overleden op (died on) : 21-12-1807
Overleden te (died in) : Axel
Cornelie Verdurmen
Leeftijd bij overlijden (age) : 78 jaar
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : weduwnaar
Geboorteplaats (place of birth) : niet vermeld
Partner : Dignus Volkerack
Vader (father) : N N
Moeder (mother) : N N

Er is blijkbaar iets mis gegaan, want zij is niet mannelijk, geen weduwnaar, maar zij was wel weduwe van Dignum Volckerick, en ook haar leeftijd is juist, want zij werd geboren in 1730. Ouders worden niet genoemd, maar dat zijn zonder twijfel Pieter Verdurmen en Anna Catharina Jansen.

Zo zien we bij de geboorte van het eerste kind van Dignum Volckerick en Cornelia Verdurmen als doopgetuige Anna Catharina Jansen. Bij de eerste zoon Petrus, gedoopt in 1760, getuigt Petrus Verdeurmen, later zien we nog eens Elisabeth en Isabella Verdurmen optreden als getuige. Dat zijn allemaal ooms en tantes van de dopelingen. Opmerkelijk zijn de doopgetuigen in 1764 bij de doop van Nicolaes Volckerick. Dan getuigen Nicolaes de Potter en Isabella Verdurmen. Nicolaes de Potter was in tweede huwelijk getrouwd met Elisabeth Jansen, en zij was een zuster van de vader van Anna Catharina Jansen, grootmoeder van de dopeling!

Pieter Verdurmen en Anna Catharina Jansen trouwden in 1728. Hij was weduwnaar van Maria Vergoes. Zij heet bij haar huwelijk Anna Catharina Gijzen. Daaruit blijkt, dat haar ouders zijn Jan Jansen Gijze en Isabella de Backer. Pieter Verdurmen en Anna Catharina Jansen kregen minstens tien kinderen. Bij de doopgetuigen vinden we onder andere: Henrico Janses en Catharina Verdurmen, Judocus Verdurmen en Bartholomea Van Esbroeck, Christiano Dingemans en Elisabeta Janses, Judoco Lemse en Maria Magdalena Janses. Ik noem ze niet allemaal, want het gaat mij hier vooral om het drietal met de naam Janses: Henricus Jansen, Elisabeth Jansen en Maria Magdalena Jansen. Van hen zijn de eerste twee kinderen van Jan Jansen Gijze X Isabella de Backer, terwijl Maria Magdalena Jansen zelfs nog een generatie ouder is: zij is een zuster van dezelfde Jan Jansen Gijze (en zij was gehuwd met Joannes Neve).

Omdat Petrus Verdurmen en Anna Catharina Jansen ook nog een dochter Isabella vernoemen (dus vernoemd naar haar grootmoeder), zijn dit voldoende aanwijzingen voor de filiatie aan maternele zijde: Anna Catharina Jansen Gijze is een kleindochter van Gijsbrecht Jansen X Elisabeth Andriessen, en een kleindochter van Henricus de Backer X Christina Verheyen.

In 1729 is Pieter Verdurmen voogd voor de kinderen uit het huwelijk van Joos Lambrechts en Maria Anna De Backer. Hij wordt dat, omdat zijn vrouw een dochter is van Isabella de Backer, zuster van Maria Anna de Backer. Pieter Verdurmen wordt daar filius Laureys genoemd.

Pieter Verdurmen werd op 21 november 1697 geboren als zoon van Laurentius Verdurmen X Cornelia de Jonge. Nog voor de geboorte van zijn laatste kind Hubertus op 20 november 1703, overleed Laureys Verdurmen en werd hij op 2 juli 1703 in Hontenisse begraven. Laureys Verdurmen en Cornelia de Jonge trouwden in Hontenisse op 29 oktopber 1692. Zij kregen 6 zonen:

1. Jan Verdurmen 1695 X Judoca Coesaert
2. Cornelis in 1696
3. Pieter in 1698 X Maria Vergoes XX Anna Catharina Jansen
4. Franciscus in 1700
5. Laurentius in 1702
6. Hubertus in 1703

Uit het feit, dat Cornelia Crombeen zijn huwelijkgetuige was in 1692, meen ik te mogen afleiden, dat Laurentius Verdurmen eerder gehuwd was met Maria Crombeen in 1687, en daarvoor in 1685 met Petronella Bunnekens. De doopgetuigen in 1696 van Cornelis Verdurmen zijn Hubertus Verdurmen en Maria Arents. Die laatste is een aantal keren samen met Hubertus Verdurmen getuige o.a. bij het huwelijk van Elisabeth Verdurmen, dochter van Hubertus Verdurmen en Maria Lesque, als Elisabeth in 1695 trouwt met Cornelis Leenknecht.

Laurens Verdurmen valt op grond hiervan te zien als de jongere halfbroer van Hubertus Verdurmen, die een zoon was uit het huwelijk van Joannes Verdurmen X Elisabeth Vossaert. Hubertus werd geboren in 1643. Laurens Verdurmen stamt uit het tweede huwelijk van Joannes Verdurmen met Catharina de Roy, dat gesloten werd in 1648. Laurens wordt in de boedelbeschrijving genoemd, en is geboren omstreeks 1655 in Lamswaarde. Hij overleed in 1703, zoals al eerder gemeld.

De reeks van Joannes Verdurmen naar Cornelia Verdurmen is dus:

1. Joannes Verdurmen X (1648) Catharina de Roy
Hieruit:

2. Laurens Verdurmen X Petronella Bunnekens XX Maria Crombeen XXX Cornelia de Jonge
Uit het laatste huwelijk:

3. Petrus Verdurmen X Anna Catharina Jansen Gijze
Daaruit:
Cornelia Verdurmen, geb. 1730 X Dignum Volckerick