Stout

Adriana Stout huwde in 1804 te Hontenisse met Joos Volckerick. Hij was weduwnaar van Judoca Goossens, en hij was ongeveer 41 jaar. Adriana trouwde als jonge dochter van Paulus Stout en Elisabeth Vael. Het huwelijk duurde slechts 8 jaar, omdat Joos Volckerick in 1812 in Gent overleed. Hun in 1804 geboren zoon Leopold Volckerick was de vader van Apolonia Volkerijk, die in 1858 met Joannes Sarneel trouwde. Dat waren de ouders van Cornelia Sarneel, gehuwd met Petrus Bogaert, de grootouders van mijn moeder.

Adriana Stout overleefde haar man met 34 jaar, want zij stierf in 1846. Haar ouders Paulus Stout en Elisabeth Vael trouwden op 4 augustus 1776 in Hengstdijk. Adriana was hun eerste kind, en werd geboren op 30 augustus 1777 in Boschkapelle. Adriana Stout kreeg minstens 8 broers en zusters, van wie de meesten vroeg overleden. Als doopgetuigen voor Adriana Stout waren aanwezig Jacobus Rosier en Adriana van Schaverbeke, haar grootmoeder van vaderskant.

Volgens de overlijdensacte van Elisabeth, opgemaakt op 4 prairial van het jaar 10 (24 mei 1802), aangegeven in Sas van Gent, is Elisabeth Vael daar om 10 uur 'sochtend overleden. Volgens opgave van de aangever Paulus Stout was zij bij overlijden 48 jaar, geboren in Ossenisse en wonende in Hontenisse. Medeaangever was Josse Mannaert, 60 jaar oud, wonende in Hontenisse. Beide aangevers konden niet schrijven. Als ouders staan opgegeven Pierre Vael en Josine du Loi. De franstalige scribenten hadden blijkbaar wat moeite met de nederlandse namen, en sloegen er soms maar een slag naar.

Het overlijden van Paulus Stout heb ik nooit kunnen vinden, maar hij overleed na zijn echtgenote. Zijn ouders waren Joos Stout en Adriana van Schaverbeke. Paulus werd geboren op 8 maart 1751 en in Stoppeldijk gedoopt met als doopgetuigen Jacobus Van Schaverbeeck en Anna De Maere.
Na hem werden nog 7 kinderen ten doop gedragen. Judocus Stout en Adriana van Schaverbeke trouwden op 19 oktober 1749 in Hengstdijk.

1749 28 7bris Joost Stoudt wednr. Janneke Blankers woonagtig op Stoppeldijk en Adriaantje Schaverbeek, wed. van Guillielmus Janssens woonagtig op Hontenisse. De bruidegom had geen kinders, de bruid had haaren kinderen verweest.
Getr. 19 oct. met attest van Heijnsdijk

Na het overlijden van haar tweede echtgenoot Joos Stout in 1774 hertrouwde Adriana van Schaverbeke nog dat zelfde jaar met Joannes Leraert. Haar eerste huwelijk met Willem Janssens was in 1744. Judocus Stout werd weduwnaar van Joanna Blanckaert, die op 30 juni 1749 in Hontenisse werd begraven. Uit dat huwelijk, gesloten in 1747 zijn vermoedelijk geen kinderen geboren.

Judocus Stout werd geboren op 24 mei 1723 in Hengstdijk. Zijn ouders waren Baltasar Stout en Catharina Tielman, en bij de doop getuigden Judocus Crombeen en Catharina Verdurmen. Baltasar Stout maakte het eerste huwelijk van zijn zoon niet meer mee. Enkele maanden voor dat huwelijk, overleed hij op 7 april 1747 in Westvogel, Hengstdijk. Op dat moment was hij in zijn 4de huwelijk, want na het overlijden van Catharina Tielman in 1727, hertrouwde hij in 1727 met Maria Anna van Vossel, in 1729 met Maria de Mare, en in 1743 met Cornelia Lis. Met Catharina Tieleman trouwde hij in Hengstdijk op 14 augustus 1718. Als getuigen waren aanwezig Petrus Bouwens en Elizabeth van de Vore.

Uit het eerste huwelijk werden 5 kinderen gedoopt, waaronder in 1719 een tweeling, Cornelia en Petrus Stout. Petrus overleed als snel, en in 1722 werd opnieuw een zoon Petrus Stout gedoopt, waarbij Nicolaes Stout als getuige aanwezig was. In zijn laatste huwelijk doopte hij zijn laatste kind, Nicolaes Stout op 23 april 1746.

De naam Nicolaes Stout zagen we ook al als doopgetuige in 1722. In hem herkennen we een broer van Baltasar Stout, geboren in de Klinge op 28 maart 1697. De herhaalde vernoeming van een zoon Petrus wijst erop, dat een grootvader die naam zal hebben gedragen, en dat zien we ook, want Baltasar Stout werd op 5 januari 1694 geboren in de Klinge als zoon van Petrus Staut en Catharina Laureys, die op 5 september 1688 in de Klinge trouwden. Uit dit echtpaar ken ik slechts 3 kinderen Jacobus Staut werd geboren 14 september 1689. De doopgetuigen waren Balthasar Staut en Joanna Van Hove bij de doop van Baltasar, Jacobus Laureys en Anna Engels bij de doop van Jacobus Staut, en Nicolaus De Pottere en Maria Anna Van Landeghem bij de doop van Nicolaes in 1697.

De naam Baltasar Stout als doopgetuige zien we in 1688 ook optreden als huwelijksgetuige van Petrus Staut en Catharina Laureys. In 1688 ging het zonder twijfel om Baltasar Stout, vader van Petrus Stout, maar in 1694 kan het gaan om Baltasar Stout, zoon van Baltasar en dus broer van Petrus Stout. Deze twee broers werden geboren uit het huwelijk van Baltasar Stout met Maria Keppens. Van dat huwelijk, gesloten in 1663 in Sint Niklaas ken ik slechts drie kinderen, alledrie zoons: Petrus, geboren in 1665 in Tielrode, Adrianus in 1671 ook in Tielrode, terwijl Baltasar in 1675 in Grauw, Hulsterambacht werd gedoopt.

Bij het huwelijk van Baltasar Stout met Maria Keppens in Sint Niklaas in 1663 waren als huwelijksgetuigen aanwezig Martino Staut en Joanna Staut. En bij de doopgetuigen van hun kinderen worden genoemd Cornelis en Petronella Staut. Daarmee lijkt het duidelijk, dat Baltasar Stour een zoon was van Martinus Stout en Amelberga Smet. Hij werd dan gedoopt in Temse op 10 juni 1639. Cornelis en Petronella, de doopgetuigen waren dan halfbroer- en zuster van Baltasar Stout, uit het tweede huwelijk van zijn vader met Catharina Ruys. Dat tweede huwelijk van Martinus Stout was in Temse op 1 juni 1642. Amelberga is kort na de geboorte van haar laatste twee kinderen, een tweeling, op 26 januari 1642 gestorven. Broers van Baltasar Staut waren Joannes (geb. 3 aug. 1634) en Judocus Staut (geb. 4 okt. 1636). Joannes Staut fs. Martinus is een voorouder van Pieter van Huffel uit België (bron: Regi de Meirsman).

Van het huwelijk van Martinus Staut met Amelberga Smet vond ik helaas niet de gegevens, maar dat zal rond 1633 hebben plaats gevonden. Blijkbaar is dat huwelijk niet in Temse gesloten. Martinus Stout werd op 15 november 1607 in Temse geboren. Zijn ouders waren Joannes Stout en Pierine van Mijegem, die op 26 september 1606 in Temse in het huwelijk traden met als huwelijkse getuigen Jan Staut en Joos Vastenant. Joos Vastenant was huwelijksgetuige, omdat hij getrouwd was met Katelijne Stout, dochter van Jan Stout en Maria Joos. Uit dat huwelijk werd ook een zoon Jan geboren, en het is erg waarschijnlijk, dat hij identiek is aan de hiervoor genoemde Jan Stout X Piriende van Mijegem.

Jerome Smet schrijft:
JAN °1579 + Ts.20.11.1675 Sweigersstraat 1641 hofstede ‘ Het Pachtgoet ‘ 470 r. figuratieve
kaart nr. 936 Sweigers GT 97/57 (1625 Thomas Wauman RB 54/124)
x Ts. 26.9.1606 (get. Jan Staut & Joos Vastenant) PIRIJNE VAN MIEGHEM fa Adriaan & Adriana Van Bogaerde (hoofdcijns Temse, Scte-Amelberga, Paragraaf-4) cijnsboek 1a/35,37 IX/XXXIV -VI + Ts. 8.11.1646
 

We zitten hier nu in het schemerige gebied voor 1600, waarin het steeds moeilijker wordt om ouders en kinderen aan elkaar te rijgen. Een enorme hulp daarbij vormt het Repertorium Temse van Jerome Smet, van wiens gegevens dankbaar gebruik wordt gemaakt. Joos Vastenant was een zoon van Adriaan Vastenant en Barbara Smet. Hij wordt genoemd als 6de kind in dit huwelijk:

6.JOOS + Ts. 5.11.1652 Schauselhoek SvG RB 360/12 1607 hofstede in de Blentstraat RB 44 (los
stuk nr. 97/²) 1613 RB 45/48 4.3.1614 verweer c/ Pieter Vastenant Hendrik gebruik van het land de
Berchacker 1 bunder GT 437/54 16.2.1621 tekent als schepen RB 486 (Los stuk met handtekening. Zie lijst
handtekeningen nr.102) 12.2.1626 samen met Pieter Van Polfliet x Magdalena Vastenant land aan broer Pieter
Vastenant 9.2.1627 over de weduwe Olivier Van Wauwe (Joanna Buytaert) boomgaard ½ bunder neven de
hofstede Rodyn Vastenant RB 403/225 216 x Ts. 28.10.1605 CATELIJNE STAUT + Ts. 31.12.1659 II/275.

Op grond van de huwelijksgetuigen Jan Stout en Joos Vastenant bij het huwelijk van Joannes Stout met Piriene van Mijegem in 1605, ben ik van mening, dat Joannes Stout en zijn zuster Katelijne geboren zijn rond 1580 uit Joannes Stout X Maria Joos.
Uit de overlijdensboeken van Temse
blijkt, dat Joannes Stout op ongeveer 96-jarige leeftijd overleed in het jaar 1675. Hij is dus geboren omstreeks 1580, en daarmee is heel goed in overeenstemming, dat hij en zijn zuster Katelijne in 1605 en 1606 in het huwelijk traden.

JAN STOUT 14.1.1566 samen met vrouw ¼ bunder aan Thomas De Dycker RB 399/99 7.1.1587 met zijn vrouw
hofstede met stuk leen Blentstraat aan Pieter Verstraten Jans RB 401/39 x MARIA JOOS alias VAN
LAECKEN fa Andries & Godelena Verstraeten, weduwe Gillis Verhulst (hoofdcijns Kruibeke, Sint-
Bertinus Sint-Omaars, Paragraaf-2) cijnsboek II/275:
1.JAN 1625 tot 1641 hofstede 114 r. nr. figuratieve kaart 1104 in de Petance o.Veldstraat RB 54/86 2.KATELINE + Ts. 31.12.1659 x Ts. 28.10.1605 JOOS VASTENANT fs Adriaan & Barbara Smet 1641 zelfde hofstede over schoonbroer Jan RB 54/86

GILLIS VERHULST 1581 hofstede O.E. RB LvW Temse nr.3019/60 x MARIA JOOS alias VAN LAECKEN fa Andries
& Godelena Verstraeten, xx Jan Stout (hoofdcijns Kruibeke, Sint-Bertinus Sint-Omaars, Paragraaf-2)
cijnsboek II/275 14.1.1566 aan Thomas De Dycker RB 399/99 7.1.1587 samen met echtgenote hofstede
met land Blentstraat RB 401/39: geen kinderen

Hier zijn de gegevens van Jerome Smet wat verwarrend. Het is mij niet gelukt om op grond daarvan te bepalen, of Maria Joos eerst met Jan Stout en daarna met Gillis Verhulst was getrouwd. Ik heb de indruk dat dit het geval was., en dat zou betekenen, dat Jan Stout na 1587 is overleden, want Smet noemt hem ook nog in 1587 samen met Maria Joos.

In de cijnsboeken komt voor:

STAUT (Staut), Jan (code: CYNS).
# (code: CYNS) Kruibeke, Sint-Bertinus Sint-Omaars, Paragraaf-2
Echtgenote is JOOS (Joos), Maria (code: CYNS), dr. van JOOS (Joos), Andries (code: CYNS) (zie 8776) en STRATEN (Ver straten), Godelena (code: CYNS).
Uit dit huwelijk:

   1.  m  STAUT (Staut), Jan (code: CYNS).
 
   2.  v  STAUT (Staut), Katelijne (code: CYNS).
# (code: CYNS) Kruibeke, Sint-Bertinus Sint-Omaars, Paragraaf-2
Echtgenoot is VAST (Vast), Joos (code: CYNS) (zie 16077).

 

JOOS (Joos), Andries (code: CYNS).
# (code: CYNS) Kruibeke, Sint-Bertinus Sint-Omaars, Paragraaf-2
Echtgenote is STRATEN (Ver straten), Godelena (code: CYNS), dr. van STRATEN (Ver straten), Joos (code: CYNS) (zie 15281) en KERREBROUCK (Kerrebrouck), Margriete (code: CYNS).
Uit dit huwelijk:
 
   1.  m  JOOS (Joos), Jan (code: CYNS).
 
   2.  m  JOOS (Joos), Gillis (code: CYNS).
 
   3.  v  JOOS (Joos), Maria (code: CYNS).
# (1) (code: CYNS) Kruibeke, Sint-Bertinus Sint-Omaars, Paragraaf-2
Echtgenoot is HULST (Ver hulst), Gillis (code: CYNS) (zie 8520).
# (2) (code: CYNS) Kruibeke, Sint-Bertinus Sint-Omaars, Paragraaf-2
Echtgenoot is STAUT (Staut), Jan (code: CYNS) (zie 14932).
 
   4.  v  JOOS (Joos), Lijsbette (code: CYNS).
 

Alles bij elkaar genomen zijn er sterke aanwijzingen, dat Joannes Stout, die in 1606 trouwde met Piriene van Mijegem dus een zoon was uit het huwelijk Jan Stout X Maria Joos, maar er zitten ook nog enkele flinke onduidelijkheden. Hopelijk lukt het om hier nog wat meer zekerheden over te vinden in de toekomst.

In elk geval vind ik bij de doopgetuigen van kinderen van Jan Stout en Piriene van Mijegem een drietal Buytaerts genoemd: Merten, Pieter en Elisabeth Buytaert getuigen in 1607, 1615 en 1623. Vermoedelijk zijn Merten en Pieter Buytaert kleinzonen van Joos Bogaert en Jane Vergauwen. Een dochter uit dat huwelijk was Adriana Bogaert, die twee keer getrouwd was: in 1585 met Adriaan van Mijegem, waaruit Piriene van Mijegem werd geboren, en in 1587 hertrouwde zij Jan Buytaert, waaruit Merte n en Pieter Buytaert werden geboren. Piriene van Mijegem en Merten en Pieter Buytaert waren dus halfzuster en broer, en het is dus niet zo verwonderlijk, dat zij als getuigen aanwezig zijn bij kinderen van Pierine van Mijegem.

Daarmee is het mogelijk om het geboortejaar van Pierine van Mijegem vrij nauwkeurig te bepalen op 1587.

                                                                 Joos Bogaert XX (ca 1560) Jane Vergauwen X (ca 1545) Jan Stoute
                                                                                               |                                     
(Jan Stout X Maria Joos)    Adriaan van Mijegem X Adriana Bogaert  XX Jan Buytaert           
    |..................|                                    |                                                    |..............................|
Katelijne      Jan Stout      X      Piriene van Mijegem                   Merten Buytaert         Pieter Buytaert
X 1605          (*1580)    1606              (*1587)
Joos                                     |  
Vastenant            Martinus Stout (1607) 
                                X Amelberga Smet
                              XX Catharina Ruysch