Van Volkerijk naar Staes en Maesschalck

Apolonia Volkerijk was een dochter van Leopold Volkerijk en Anna Catharina Vonk. Zij werd in 1834 geboren in Hontenisse en trouwde daar met Joannes Sarneel. Het is best aardig om eens iets van haar voorouders aan moederlijke kant te laten zien. Dat is overigens ook eigenlijk de meest zuivere vorm van genealogie, omdat het moederschap gewoonlijk volstrekt duidelijk is, dit in tegenstelling tot het vaderschap

Anna Catharina Vonk, gedoopt in 1802 in Hontenisse, was een dochter van Gijsbertus Vonk (Vonck) en Anna Catharina van Denderen. Haar moeder overleed al toen zij pas 1 jaar oud was. Haar vader hertrouwde met Marianne Hemelaar in 1803, maar hij overleed vervolgens in 1811. Bij haar overlijden was Anna Cathrina van Denderen ongeveer 36 jaar, want zij werd omstreeks 1766 geboren in Hontenisse als dochter van Pieter (Petrus) van Denderen en Theresia Staes (Staats).

Pieter van Denderen was afkomstig uit Sint Gillis, net even buiten Zeeuws Vlaanderen gelegen in het schone Waasland. Hij is daar vermoedelijk rond 1745 geboren, maar zijn doopdatum heb ik niet gevonden. Theresia Staes was afkomstig uit Hengstdijk, waar zij 8 augustus 1738 werd gedoopt (zij overleed in 1802). Haar ouders waren Joos Staes en Elisabeth Maesschalck.

Zij zijn dus de ouders van telkens de vrouwen in mijn kweartierstaat, beginnend met de ouders van mijn grootvader Joos Bogaert. Dat waren Petrus Bogaert en Cornelia Sarneel. Door telkens de ouders te nemen van de vrouw kom ik uiteindelijk terecht bij Joos Staes en Elisabeth Maesschalck. Zij leefden in de periode 1720 tot 1780. In 1739 zijn zij geteld bij de algemene volkstelling in Hulsterambacht. Zij werden aldus vermeld:

Overigens wordt ook Balthasar Stout genoemd in deze pagina. Ook hij komt in mijn kwartieren voor.

Maar Joos Staes wordt in 1739 genoemd met zijn vrouw Elisabeth. Hij wordt 23 jaar genoemd, en geboren te Hulst, arbeider, terwijl zijn vrouw 24 jaar oud is en geboren is in Ossenisse. Het paar heeft in 1739 twee kinderen, waarvan er 1 geboren is in Ossenisse. Joos Staes en Elisabeth Maesschalck trouwden in 1732 in Hulst. Zij kregen tussen 1732 en 1739 4 kinderen: Pieter, Judoca, Joannes en Theresia. Daarna werden nog 3 dochters gedoopt, 3 met de voornaam Maria en eentje met de voornaam Catharina.

De voornaam Joos wordt meestal gebruikt als een verkorting van Judocus, maar ook wel van Josephus. In dit geval is dat niet duidelijk, omdat hij soms Josephus en soms Judocus werd genoemd. Het echtpaar was niet erg vermogend. In 1781 werd een inboedelinventaris gemaakt wegens het overlijden van Joos Staes:

Afschriften inboedelinventarissen Hontenisse boek 565, deel 533 fo. 169
Elisabeth Maaschalck x Joos Staes +

K: Theresia x Pieter van Denderen
     Catharina X Jan Bal
    Maria x Christiaan van der Dusse +
    Cornelia 15 jr.
V: Andries De Kok
Huis in Kievitspolder baten/lasten: 66/33 vlaamse ponden
Transport: 20.10.1781

(N.B. Cornelia=dochter van Christiaan van der Dusse)

Uit doopgetuigen en huwelijksgetuigen, en de voogdij door Andries de Cock, zien we, dat de familienamen de Cock en de Maegt bij dit gezin een flinke rol spelen. Daaruit kunnen we met vrij grote zekerheid de conclusie trekken, dat  Joos Staes een zoon was van Joannes Staes en Maria de Cock enerzijds en van Pieter Maesschalck en Maria de Maegt anderzijds. Joos Staes is dan gedoopt in 1713 in Hulst, terwijl Elisabeth omstreeks 1714 gedoopt is.

Als we dan weer de vrouwelijke kant bekijken, dan is Maria de Maegt een dochter geweest van Joannes de Maegt. Zij trouwde in 1688 met Pieter Maesschalck, en dat huwelijk werd gesloten in Hontenisse, waarbij als getuigen genoemd worden bij de ondertrouw vader Machiel Jansens, en vader Jan De Maaght uit Stekene, en bij het huwelijk: Joannes Misgaert en Elisabeth Wijns. Uit deze gegevens wordt duidelijk, dat Jan de Maegt en zijn eerste vrouw, Maria de Bruyne, de ouders waren van de dopeling Maria Catharina de Maegt in Stekene op 26 februari 1669.

Pieter Maesschalck, de vader van Elisabeth Maesschalck, werd geboren als zoon van Judocus Maesschalck en Elisabeth Pantens, die in 1666 in Ossenisse trouwden. Zij was afkomstig uit Kapelle-op-den-Bos in Brabant, en Judocus Maesschalck kwam uit Eksaarde. Deze Judocus Maesschalck heeft een broer Pieter gehad, die als voogd optreedt, nadat Judocus al in 1667/68 stierf:

Inboedels Hulsterambacht 512 fo. 344v Tr. 2.7.1668
Joos Maerschalck + X Elisabeth Pantens
K: Pieter
V: Pieter Maerschalck, oom

29 april 2007 stuurde Joseph Bracke mij een email over Eksaarde:

Heb twee combinaties gevonden waar er een Petrus en een Judocus in één familie zijn
Hebt u nog verder gegevens om uitsluitsel te kunnen geven, huwelijksgetuigen... doopgetuigen bij hun kinderen....
Het eerste gezin was Lucas de Maschaelck gehuwd met Elisabetha Maesschalck
Het tweede gezin was Joannes de Maesscalck gehuwd met Elisabetha Maesschalck