FAMILIE SERNEEL - SARNEEL

De Familie Sarneel heeft zijn wortels in Haacht in de provincie Brabant in Belgie. Zoals al eerder, werden veel mensen aangetrokken door de drooggelegde polders in oostelijk Zeeuws Vlaanderen. De economische omstandigheden in zuidelijk Nederland waren slecht door de vele oorlogen in deze gebieden en door de uitbraken van epidemiŽn zoals de pest. De drooggelegde polders boden mogelijkheden om een stukje grond te pachten, en een bestaan op de bouwen. Het zal rond 1675 zijn geweest, dat Cornelis Serneels besloot om het Brabantse Haacht te verlaten. Zijn moeder Joanna Pieters was inmiddels overleden in 1661, en zijn vader Adrianus Serneels was hertrouwd met Petronella Joosten, met wie hij nog 6 kinderen kreeg. In 1677 trouwde hij in Ossenisse met Catharina de Vliegher, afkomstig van Berlare. Het was een kort huwelijk wegens haar overlijden waarschijnlijk eind 1679, maar in 1678 werd in Ossenisse zoon Adriaen Serneel ingeschreven in de Rooms Katholieke Parochieboeken.

 

In 1680 trouwde Cornelis met Maria de Jonge, waaruit een dochter Janneken (Joanna) werd geboren in 1681 (zij trouwde met Joannes De Vliegher), waarna ook Maria de Jonge overleed.

In 1682 was er sprake van een huwelijk van Cornelis met Anna Stuyvaert, die zwanger was van een dochter. Petronella Serneel werd geboren voor de ondertrouw. Zij trouwde met Joannes Sponselee in 1709. Het huwelijk tussen Cornelis en Anna Stuyvaert is waarschijnlijk niet makkelijk gestart. In het trouwboek van Hontenisse lezen we:

Ondertrouw op 4 okt. 1682 in Hontenisse. Beide wonend in Ossenisse.
Getuige voor de bruidegom is Adriaan Ongena, voor de bruid Cornelia Hendrickx.
'Den Bruydeghom is wegh gelopen en banqueroet gespeelt'

Toch zijn er uit dit huwelijk kinderen voortgekomen. Op 29 jan 1685 wordt Maria Cherneels gedoopt, dochter van Cornelis Cherneels en Anna Stuyvaert. Getuige is onder andere Maria Stuyvaert. Een andere dochter zal Petronella Serneel zijn geweest, vermoedelijk rond 1683 geboren. Zij trouwde later (1709) met Joannes Sponsele.

De enige bekende mannelijke nazaat was dus Adriaen Serneel. Hij is drie keer gehuwd geweest, en met een vierde vrouw Judoca De Vat kreeg hij een buitenechtelijke zoon Adrianus Sarneel, geboren in 1705. Bij de doop stond hij ingeschreven als Adrianus De Vat, maar hij hij heeft er kennelijk voor gekozen om zich Serneels te noemen. Het is niet duidelijk, of hij bij zijn vader dan wel zijn moeder is opgegroeid. Rond die tijd is ook de naamsverandering van Serneel naar Sarneel begonnen, waarschijnlijk als gevolg van de manier waarop de naam ter plaatse werd uitgesproken. Je ziet in de 18de en 19de eeuw dat de naam door elkaar heen wordt gebruikt.

Adrianus Serneel trouwde in 1732 met Magdalena Vossaert. Omdat zijn kinderen ingeschreven staan onder de naam Serneel, neem ik aan, dat hij zichzelf ook Serneel noemde, en niet de Vat. Maar er is toch iets vreemds aan de hand: In 1811 overleed zijn zoon, Joannes Sarneel. en bij zijn overlijden is die gehuwd met Apolonia de Vogelaar. Hij wordt dan een zoon genoemd van Adriaan Sarneel en Petronella Blankaart:

Aktejaar (year) : 1811
Aktenummer (documentnumber) : 10
Overleden op (died on) : 24-1-1811
Overleden te (died in) : Hontenisse
Jean Sarneel
Leeftijd bij overlijden (age) : 82 jaar
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Beroep (occupation) : journalier
Geboorteplaats (place of birth) : Hontenisse
Partner : Apollonie Vogelaer
Vader (father) : Adrien Sarneel
Moeder (mother) : Petronille Blankaert

Op grond van zijn sterfleeftijd, is hij dus geboren rond 1729. Ik heb flink gezocht naar een doop in die periode uit deze ouders, maar niets gevonden. De enige doop, die ik vond was in 1734:

Op 27 oktober 1734 werd te Lamswaarde gedoopt Joannes Sarneel, zoon van Adriaan Sarneel en Magdalena Vossaert. Getuigen waren Petrus Blanckaert en Catharina De Wilde.

Deze Petrus Blanckaert is ongetwijfeld de stiefvader van Adriaan Sarneel, die als Adriaan de Vat werd gedoopt, want Judoca de Vat trouwde in 1708 met Petrus Blanckaert, en kreeg met hem een stel kinderen: Petrus (1716), Petronella (1712) en Anna Maria Blanckaert (1710).

Bij het huwelijk van Adriaan Serneel met Magdalena Vossaert in 1732 wordt bij de ondertrouwacte gezegd: beide vaders waren aanwezig en consenteerden...

Maar dat kan alleen maar Adriaan's stiefvader Petrus Blanckaert zijn geweest, omdat volgens mijn gegevens de natuurlijke vader van Adriaan Serneel, ook Adriaan Serneel geheten, in 1715 overleed.

Toch bestaat er nog een onzekerheid, omdat er een mysterieuse vermelding staat in het begraafboek van Hontenisse:
Adrianus Serneel + 28 dec 1724 adolescens.

Wie is dit dan? Adolescens wijst op een leeftijd tussen 13 en 18 jaar. Als hij is overleden in 1724, dan ligt zijn geboorte dus tussen 1706 en 1711. De enige verklaring, die ik kan bedenken: er is een foutje gemaakt, en bedoeld wordt Joannes Serneels, die in 1711 werd geboren.

Schema

Cornelis Serneel X (1677) Catharina de Vlieger  XX (1680) Maria de Jonge XXX (1682) Anna Stuyvert
                      |                                         |                                    |
                 Adrianus (1678)                     Joanna (1681)                   Petronella (ca 1683) X Joannes Sponsele
                X (1697) Kathelijne Schutte      X Joannes de Vlieger           Maria       (1685)     X
              XX (1707) Anna Vereecken        XX Joannes de Gan
            XXX (1712) Anna de Kerf           XXX Petrus van de Walle
 

Uit huwelijk 1.
1. Maria ca. 1698
2. Apolonia 1700
Buitenechtelijk kind bij Judoca de Vat:
3. Adriaen  1705
Uit huwelijk 2.
4. Catharina 1708 (krijgt een buitenechtelijke zoon in 1728, Christianus Serneel), X 1730 Petrus Colsen
5. Joannes   1711, + 1724 (zie eerder)
 

Niet te plaatsen is Elisabeth Serneel, gehuwd met Petrus van Boven voor 1723 en Adriana Serneels, die in 1741 trouwt met Joannes de Grave. Zij zullen wel kinderen zijn uit een van de huwelijken van Adriaen Serneel.

Adriaen Serneel (de Vat)    X     (1732) Maria Magdalena Vossaert          XX     (1744) Josina Andriessen
       |...................|...................|.................|...................|._._._._._._._._._.|
Elisabeth            Joannes          Adrianus       Jacoba         Josephinus             Barbara
  (1734)              (1734)           (1736)         (1738)           (1740)                (1744)
                    X Anna Maria     X Petronella
                     van Loock         Asselman
                  XX Cornelia
                       de Kleen
                XXX Apolonia
                      de Vogelaer

Wat verwarrend is de overlijdensacte opgenomen in ISIS Zeeland:

Jean Sarneel, + Hontenisse op 82 jarige leeftijd, gehuwd met Apolonia Vogelaer, zoon van Adrien Sarneel en Petronille Blankaert. Zoals al eerder gezegd, zal er in de aangifte een fout zijn gemaakt over de ouders van Joannes Serneel. Gezien
zijn leeftijd gaat het om de in 1734 geboren Joannes Serneel.