Familie Rosseel

In Hulsterambacht is de naam Rosseel flink verspreid geraakt. De bakermat van deze familie ligt -voor zover dat nu bekend is- in Waasmunster, waar Egidius Rosseel in 1586 trouwde met Maria de Bock. Mij is slechts één zoon bekend uit dit huwelijk. Joannes Rosseel moet ongeveer rond 1594 in Sinaai zijn geboren. Het valt aan te nemen, dat hij wel enkele broers of zusters heeft gehad. In Sinaai zijn in elk geval in die periode nog een Daniel Rossiels in 1635, Antonius Rosseels x Petra de Vos in 1638, in 1628 Marinus Rosseel X Cateline 'sClercx, en in 1633 Livinus Rosseel X Maijken van Boxelaer terug te vinden. Vermoedelijk zijn zij broers van Joannes Rosseel.

Uit het huwelijk van Joannes Rosseel met Livina Bekaerts, dat 2 oktober 1628 in Waasmunster werd gesloten, kwamen minstens een viertal kinderen voort:

1. Egidius * Waasmunster 19.7.1629
2. Antonius * Waasmunster 6.6.1632
3. Joannes * ca. 1635
4. Catharina * ca. 1642

Status Animarum van Waasmunster in 1653:

Joannes Rosseel 59 jaar afkomstig uit Sinaai, en Livina Bekaerts 51 jaar afkomstig uit Waasmunster:

-Egidius 24 jr wonende te Belsele
-Antonius 22 jr wonende te Sinaai
-Joannes 18 jr
-Catharina 11 jr

Uit vorig huwelijk met Maria Coppens
-Joanna 31 jr wonende bij de weduwe van Joannes de Clerck
-Cornelis 28 jr wonende bij de weduwe van Eeckelaerts

Dat eerdere huwelijk met Maria Coppens kreeg tenminste 4 kinderen:

Joannes Rosseel X Joanna Coppens waaruit 4 kinderen te Waasmunster,
Maria Rosseels ° Waasmunster 07-06-1619
Joanna Rosseels ° Waasmunster 24-06-1621
Cornelius Rosseels ° Waasmunster 26-11-1622
Margareta Rosseels ° Waasmunster 21-12-1625, + Waasmunster 25-12-1625

In 1657 wordt in Sinaai een dochter Maria gedoopt van Antonius Rosseel en Maria Vercauteren, waarbij Livina Bekaert als doopgetuige wordt genoemd. Denkelijk gaat het hier om een eerder huwelijk van Antonius Rosseel, geboren in 1632.

Rond 1666 zijn de twee broers Egidius en Antonius naar Hulsterambacht getrokken, en hebben zich daar permanent gevestigd. Of Gillis toen al getrouwd was met Josina van Driesche weet ik niet, maar Antonius trouwde in december 1666 met Elisabeth van Geldere uit Melsele/Beveren.

Gillis overleed rond 1690, en daarvan vinden we een verkorte boedelbeschrijving:

Boedels Hulsterambacht 514 fo. 1 dd. 7.9.1690 Langedam
Gillis Rosseel + Landman X Josyntien Van driessche
K: Lievintien 19, Josijntien 17, Jan 15, Cornelis 13
V: Coryn De Rijcke

De optredend voogd Corijn de Rijcke was een zoon van Josina van Driesche uit een eerder huwelijk.

De twee broers Gillis en Antonius Rosseel zorgden voor een flinke nawas, maar hier kijk ik vooral naar de nakomelingen van Antonius Rosseel en Elisabeth van Geldere. Van dit echtpaar ken ik 4 dopen, van wie vermoedelijk alleen Joannes en Petrus kinderen kregen.

1. Joannes * Kruispolder, Hontenisse 15 aug 1667
2. Maria    * Kruispolder, Hontenisse 11 april 1669
3. Joannes * Kruispolder, Hontenisse 2 okt. 1671
4. Petrus   * Kruispolder, Hontenisse 6 sept. 1673

Van hen trouwde Petrus Rosseel op 2 maart 1704 te Hulst met Paschine Luyckx, dochter van Jan Luyckx en Anna Baptiste.