Familie Misseghers

 

Cordula van den Abeele komt voor in mijn kwartieren als echtgenote van Livinus Doppegieter. Zij overleed 1 augustus 1873 in Philippine.

1 augustus 1873 Philippine

Aktenummer (document number) : 5
Overleden op (died on) : 1 8 1873
Overleden te (died in) : Philippine
Cordula van de Abeele
Leeftijd bij overlijden (age) : 50 jr
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Geboorteplaats (place of birth) : Westdorpe
Partner: Levinus Doppegieter
Leeftijd (age) : 67
Beroep (occupation) : visscher
Vader (father) : Pieter van de Abeele
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Moeder (mother) : Petronella Meseghers
Leeftijd (age) : niet opgenomen

Zij werd geboren op 26 mei 1823 als dochter van Pieter van den Abeele en Petronella Misseghers. Dat echtpaar trouwde in 1811 in Westdorpe (acte blad 1 en blad 2)

Huwelijksakte op dinsdag 26 februari 1811 Westdorpe

Aktenummer/Number of deed: 2
Aktedatum/Date of deed: 26 2 1811
Bruidegom/Bridegroom: Pierre van den Abeele
Beroep/Occupation: Cabaretier
Leeftijd/Age: 57 jaar/years old
Geboorteplaats/Birthplace: Westdorpe
Bruid/Bride: Petronelle Massegers
Leeftijd/Age: 25 jaar/years old
Geboorteplaats/Place of birth: Westdorpe, op/on 3 11 1785
Vader bruidegom/Father bridegroom: Pierre van den Abeele
Moeder bruidegom/Mother bridegroom: Isabelle Buijk
Vader bruid/Father bride: Jean Massegers
Moeder bruid/Mother bride: Isabelle de Paepe

Opmerking/Note: Bgm wdnr van Marie Slock.

Petronella Misseghers werd geboren op 3 november 1785 in Westdorpe, en zij overleed 30 maart 1853. De akte werd opgesteld in Axel:

Aktejaar (year) : 1853
Aktenummer (documentnumber) : 19
Overleden op (died on) : 30-3-1853
Overleden te (died in) : Axel
Pieternella Theresia Messeghers
Leeftijd bij overlijden (age) : 68 jaar
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : weduwe
Beroep (occupation) : zonder
Geboorteplaats (place of birth) : Westdorpe
Partner : Pieter van den Abeele
Vader (father) : Jan Messeghers
Moeder (mother) : Elisabeth Pape

Pieternella Theresia Misseghers was een dochter van Jan Misseghers en Elisabeth de Pape. De naam Misseghers komt in veel variaties voor. Ik zag o.a. Massegers, Misselgiers, Messeghers. Ik kies hier voor een gestandariseerde vorm Misseghers, die nog steeds voorkomt in de regio, en die het meest gezien wordt.

Kantoor : Hulst
Nummer : 4296 1853
Pieternella Theresia Messeghers
Plaats overlijden : Axel
Overlijdensdatum : 30-03-1853
Opmerking : Herbergierster, weduwe van Pieter van den Abeele, herbergier
Filmcassettenummer : 39

 

Jan Misseghers en Elisabeth de Pape trouwden in Westdorpe op 5 mei 1776. Zij kregen tenminste 7 kinderen, van wie Petronella Theresia Misseghers de middelste was. Elisabeth de Pape stierf in 1831 als weduwe van Joannes Misseghers:

Aktenummer (documentnumber) : 36
Overleden op (died on) : 20-11-1831
Overleden te (died in) : Westdorpe
Elisabeth Poppe
Leeftijd bij overlijden (age) : 78 jaar
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : weduwe
Beroep (occupation) : werkvrouw
Geboorteplaats (place of birth) : Westdorpe
Partner : Johannes Masseghers
Vader (father) : Johannes Poppe (NB. lees de Pape, ronald blancke)
Moeder (mother) : Martha Daeleman

Elisabeth de Pape werd  geboren in 1754 in Westdorpe, als dochter van Joannes de Pape en Martha Daelman. Joannes de Pape overleed op 13 Brumaire van het jaar 7 oftewel 3 november 1798. De aangifte geschiedt door zijn zoon Guido de Pape, van wie we weten, dat hij bij zijn overlijden in 1812 54 jaar oud was. Guido de Pape werd dus geboren rond 1758. Elisabeth de Pape overleed overigens in 1831 en werd dus 77 jaar oud (de overlijdensacte spreekt van 78 jaar). Over Joannes de Pape, haar vader, wordt gezegd dat hij stierf op 85-jarige leeftijd, dus dat hij geboren is omstreeks 1713. Ik vermoed dat zijn leeftijd wel wat te hoog is ingeschat.

Datum ondertrouw : 18-04-1750
Getrouwd 3 mei
BRUIDEGOM : Jan de Pape
Weduwnaar van Josina Brugman
BRUID : Martha Daelemans
j.d. uit den Austrischenpolder
Bron : DTBL Axel 11 (Ondertrouwregister 1750-1796)

Zijn 1ste huwelijk met Josina Bruggeman werd gesloten in Hengstdijk op 6 mei 1742, en hun 1ste kind was een zoon Andreas, die geboren werd op 12 februari 1743 in Boschkapelle. Daarna kregen zij nog twee dochters, Petronella en Elisabeth. In dat 2de huwelijk werden nog minstens 8 kinderen geboren, van wie alleen Elisabeth en Guido in leven bleven. Bij de doop van zijn 1ste kind Andreas in 1743 was als doopgetuige aanwezig Maria Vaels. En gezien de voornaam van deze zoon, lijkt het mij waarschijnlijk dat de ouders van Joannes de Pape zijn geweest Andreas de Pape en Maria Vaels. Hij is dan geboren te Boschkapelle in 1719 (en was dan bij overlijden 80 jaar oud).

Van die doop heb ik een erg slechte foto (het doopboek zelf was overigens in erbarmelijke staat):

12 9bis bapt. Joannem filium
Andree de paepe et marie vael coniugem
natus heri 11 vesp. susc. johannis de backer
et Maria Smits

Er zijn dus sterke aanwijzingen over zijn ouders. Allereerst dat die een zoon Joannes doopten in 1719, en dat Maria Vael doopgetuige was bij zijn eerste kind, dat vernoemd werd naar Andreas de Pape.

 

Joannes Misseghers X Elisabeth de Pape

Overleden op (died on) : 3 1 1821
Overleden te (died in) : Westdorpe
Johannes Nassegers
Leeftijd bij overlijden (age) : 23 jr (er staat 73)

Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Beroep (occupation) : werkman
Geboorteplaats (place of birth) : niet vermeld
Partner: Elisabeth Paepe
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Vader (father) : Pascasius Judocus Nassegers
Leeftijd (age) : niet opgenomen    
(NB. dat betekent vaak, dat de betrokkene was overleden, ronald blancke)
Moeder (mother) : Maria Anna de Koning
Leeftijd (age) : niet opgenomen

Als leeftijd bij overlijden staat hier opgegeven 23 jaar, maar dat is duidelijk een leesfout. De gegevens van Westdorpe zijn niet altijd even overtuigend (!), maar gelukkig staan zijn ouders erbij genoemd. Jan Misseghers was een zoon van Paschasius Judocus (Isodurus) Misseghers en Maria Anna de Koning, en hij werd geboren omstreeks 1751. Zijn overlijdens leeftijd is duidelijk te lezen in de originele acte: 73 jaar, maar dat lijkt me iets te hoog, want zijn ouders trouwden in 1749. Jan Misseghers is dus vermoedelijk rond 1750-1751 geboren. In 1754 werd Maria Judoca geboren, en vermoedelijk rond 1757 een Paschasius.

Maria Anna de Koning overleed op 27 juni 1758 te Westdorpe. Haar weduwnaar hertrouwde daarop eind 1758 met Josina van Malder:

1758-12-09 (de geboden gaan ook op Westdorpe, hier getrouwd 29 december)
Passchier Messegers wedr. van Maria Anna de Connik, won. onder Westdorpe met
Josina van Malden j.d. van den Austrischenpolder en won. aldaar

Met haar kreeg Paschier Misseghers nog een zoon Gislenus, die geboren werd in 1763 in Westdorpe. Over de achtergrond van Maria Anna de Koning heb ik niet veel kunnen vinden. Mogelijk is zij geboren in Wachtebeke, alwaar in 1729 wordt geboren:

Passchier Misseghers overleed 50 jaar oud, echtgenoot van Judoca van Malder in Westdorpe op 30 december 1770. In de transcriptie Overlijdens Westdorpe staat verder nog het overlijden van zijn 1ste echtgenote:

KONNINCK DE

MARIA ANNA

30 J. ECHTG. PASSCHASIUS MASSEGERS

 

 

27 06 1758

 

 

Hieruit kunnen we afleiden dat Maria Anna de Koning (Konninck/Connik) geboren is rond 1728-1729. Gelukkig kreeg ik van Joke Berkhout de oplossing aangereikt:

Staten van Goed van het Asseneder Ambacht, register 1087, fo: 61v, datum van opmaak: 27-1-1761.

Requeste door Jacobus van Waes fs. Pieter x Pieternelle de Coninck uit Winkel, als Voogd over de Wezen Jan en N.N. Misseghers, beiden kinderen van Passchier en Marianne de Coninck, fa. Pieter in zijn 1ste huw. met Joanna Naets en over Pieter, Andries en Pieternelle, de 3 kinderen van Passchier uit zijn 2de huw. met Pieternelle de Clercq, verkoop eigendom in Zelzate, onverdeeld met Joannes van Hove x Isabelle Calle fa. Louis, in zijn 1 x met dezelfde Pieternelle de Clercq.

Deze gegevens zijn nogal warrig, maar kennelijk is Passchier Misseghers na zijn 2de huwelijk met Judoca van Malden, nog een 3de keer getrouwd met Pieternelle de Clercq. Uit dat huwelijk zijn dan nog eens 3 kinderen geboren. Het kind uit zijn 2de huwelijk, Gislenus Misseghers stierf kort na de geboorte. 

Paschasius Isodorus Misseghers overleed in 1770 op 50 jarige leeftijd, zo staat in het sterfboek Westdorpe. Hij is dus geboren rond 1720, en dat klopt ook, want zijn ouders zijn Jacobus Misseghers en Maria Dierickx. Paschasius werd in Zelzate gedoopt op 13 augustus 1721 (doopgetuigen: Willems Luca & Anna Maria De Bock) uit het huwelijk van Jacobus Misseghers en Maria Dierickx (ook een keer Anna Maria Dierickx). Dat echtpaar trouwde 29 april 1714 in Sas van Gent, in bijzijn van Joannes Heyndricx en Petronella Dierickcx.

Uit het huwelijk werden 9 kinderen geboren. De eerste was levenloos geboren in 1716, en daarna volgen Laurentius (1718), Joannes Judocus (1718), Joanna Maria (1720), Paschasius Isodorus (1721), Maria Johanna (1724), Petrus (1726), Judocus (1727) en Maria Jacoba (1733).

Doopgetuigen bij de verschillende dopen waren o.a. Joannes Block, Petronella Francisca de Bock, Lucas Bateer, Joanna van Voren, Petrus de Bock, Petrus de Maecker, Petronella de Maecker, Maria Raemdonck, Margaretha Hamerlinck en Petrus Lauret.

Maria Dierickx stierf in 1744 als weduwe, maar de overlijdensdatum van Jacobus Misseghers is mij niet bekend.
Op grond van de getuigen weten we dat Maria Dierickx nauw verwant was met Petronella Dierickx, maar daarmee stopt mijn kennis over haar.

Maria Anna de Coninck was dus een dochter van Pieter de Coninck, gehuwd met Joanna Naets, en kennelijk daarna nog eens getrouwd. Dankzij Joke Berkhout, die met creatief zoeken ontdekte, dat Joanna Naets identiek moet zijn geweest aan Joanna Roets, en daarmee vond zij al snel de doop van Maria Anna de Coninck op 31 december 1725 in Sint Kruis Winkel. Het regest hierboven uit de StvG Assenede noemt dan Jacobus van Waes, getrouwd met Pieternella de Coninck, die in 1770 optreedt als voogd. Het lijkt voor de hand te liggen, dat Jacob van Waes dus getrouwd was met Petronella, zuster van Maria Anna de Coninck.

 

Jacobus Misseghers werd gedoopt in Zelzate. Hij is geboren op 28 augustus 1689, en hij was denkelijk de jongste uit het huwelijk van Judocus Misseghers en Maria Loef. Judocus Misseghers is twee keer getrouwd geweest, want voor Maria Loef was hij al getrouwd met Adriana Hendrickx (en dat verklaart waarschijnlijk ook de aanwezigheid van Joannes Hendrickx als huwelijksgetuige voor Jacobus Misseghers en Maria Dierickx).

Het 1ste huwelijk met Adriana Hendrickx vond plaats in 1652, het tweede met Maria Loef in 1674. In totaal werden daaruit 15 kinderen geboren, allen in Zelzate. Adriana Hendrickx stierf in Zelzate:

StvG Assenede dd. 9.1.1674

Staat van Adriaene Hendricx, + Zelzate 13.8.1673
H: Joos Misseghers fs Pieters
W: Pieter 20, Paulus 16, Marie Anne 13, Janneken 7, Anneke 3
V:
Jan de Block, halfbroer overledene
NB Eigendom in Kernemelkpolder "het kerckstick"; "den reep; "de helsen"; pachters van hof van Doornzele en Lazarije van Gent; proces t.o.v. Lieven vandeWostijne en zijn zoon Jan en dhoirs van Heyndric Misseghers bij Marie vade Wostijne fa Lieven.

Judocus Misseghers is uiteindelijk op redelijk hoge leeftijd gestorven in 1703. Hij werd daarmee ca. 80 jaar. In 1648 is er een request van Judocus (Joos) Misseghers fs Pieters, bakker en beenhouwer, om op 23-jarige leeftijd buiten voogdij gesteld te worden.

Voor mijn kwartieren is vooral het huwelijk met Maria Loef van belang. Van haar weet ik niet erg veel, maar in 1675 is er een requeste door Andries Bijlevinck, als voogd naast Joos Misseghers (ipv Lieven Loef) over de wees (wezen) van Jan de Rijcke bij Janneken Loef.

Daarmee weten we toch iets meer over de naaste familie van Maria Loef. Vermoedelijk is zij een dochter van Lieven Loef en Tanneke Dhanijns. Zij is dan geboren rond 1649.

Ook moeten we natuurlijk wijzen op het proces, dat er geweest is van Lieven vande Wostijne met de hoirs van Heyndric Misseghers, in huwelijk met Maria van de Woestijne fa. Lieven. Dat betreft namelijk Hendrick Misseghers, zoon van Petrus Misseghers en Maria Stoop. Heyndrick Misseghers werd geboren in 1637 in Wachtebeke, en trouwde 1658 met Maria vande Woestijne. Dat geeft nog eens een aanwijzing, dat Judocus Misseghers een (half)broer was van Heyndric Misseghers, namelijk een zoon uit het 1ste huwelijk van Petrus Misseghers met Margaretha de Molenaere.

Dat huwelijk werd gesloten in 1623 in Wachtebeke, en er werden twee kinderen geboren: Judocus in 1623 en Livina in 1625. Margaretha de Molenaere stierf in 1626 in Wachtebeke. In 1632 hertrouwde Petrus Misseghers met Maria Stoop. Uit dat huwelijk tenminste 8 kinderen. Petrus Misseghers stierf in 1668 in Wachtebeke.

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het onderzoek, waarvan ik veel gegevens ontving van de familie Misseghers uit Wachtebeke. Aan hen was nog bekend, dat ook een Judocus Misseghers in Wachtebeke woonde.  Vermoedelijk bedoelen zij dan Judocus Misseghers, die in 1616 stierf, kort na de geboorte van zijn zoon Lieven, uit het huwelijk met Maria van Vlaenderen.

Er zijn nog wel gegevens bekend uit de vroegere jaren, maar die zijn niet erg nauwkeurig. Petrus Misseghers was waarschijnlijk een zoon van Judocus Misseghers uit een ander huwelijk. Daarop wijst de vernoeming van zijn oudste zoon Judocus in 1623.

Judocus Misseghers had vermoedelijk een aantal broers: Adolf en Marten Misseghers. Zij waren dan wellicht kinderen van Marten Misseghers, die omstreeks 1557 stierf, en die gehuwd was met Martyne van Temsche. Dat huwelijk bracht 6 kinderen voort.

Vincent, Marten en Leenkin Misseghers waren kinderen van Bartholmeus Misseghers, die voor 8.1525 stierf. De naam van zijn vrouw is mij niet bekend.

 

De namen Marten en Adolf Misseghers duiken ook op in Zuiddorpe en Overslag, want daar trouwen in Overslag in 1644 Adolphus Misseghers en Elisabeth de Bock (kinderen Joannes en Livina in 1644 en 1646). Marten Misseghers trouwt voor 1639 met Livina de Corte. Er worden 3 kinderen gedoopt in Zuiddorpe (Petrus,Adolphus en Anna, resp. in 1639, 1642 en 1649). Zij getuigen bij elkaar, en zijn waarschijnlijk broers.

 

Familie de Coninck

 

Maria Anna de Coninck werd geboren in Sint Kruis Winkel op 31 december 1725. Doopgetuigen waren Judocus de Coninck en Anna van Nieuwenhuijse. Bij overlijden in Westdorpe in 1758 wordt zij 30 jaar oud genoemd, terwijl uit de StvG van Assenede bleek, dat zij een dochter was van Pertus de Coninck en Joanna Roets. Dat echtpaar trouwde 26 juli 1722 in St. Kruis Winkel onder getuigenis van Judocus van Nieuwenhuijse en Livina van Acker. Joanna Roets, dochter van Guillielmus Roets en Livina Moens, geboren 11 augustus 1702 in St. Kruis Winkel overleed al op 24 Feb 1730.

Onderzoek door Joke de Coninck-Berkhout toont aan, dat Pieter de Coninck een kleinzoon was van Daniel de Conick fs. Lieven en Anna de Coninck fa. Jan, die in 1647 trouwden in St. Kruis Winkel.

 Staat van Tanneken DE CONINCK fa Jans, + Winkel.
H: Daniel DE CONINCK fs Lievens.
V: Jan STEVENS.
W: Betken 11j; Liefken 8j; Jantken 1j.
NB: Vereffening met Daniel DE CONINCK fs Jans.
12.6.1660