Van Herwege (onder constructie)

De grootouders van mijn grootvader Josephus Bogaert waren Jacobus Bogaert en Anna Catharina van Herwege. Zij trouwden in Hontenisse op 27 oktober 1855. Op die dag gaf de bruid nog aan, dat haar naam ten onrechte was geschreven als 'van Herrewege'. Na het leven te hebben geschonken aan tenminste 9 kinderen, overleed Anna Catharina van Herwege op 2 maart 1869 in Hontenisse. Haar weduwnaar trouwde daarna nog twee keer, en kreeg uit het derde huwelijk ook nog een stel kinderen.

Anna Catharina werd op 9 september 1830 geboren uit Adriaen van Herwege en Petronella Jacoba Boeijkens, en overleed dus op tamelijk jonge leeftijd:

Aktejaar (year) : 1869
Aktenummer (documentnumber) : 30
Overleden op (died on) : 2-3-1869
Overleden te (died in) : Hontenisse
Anna Catharina van Herwege
Leeftijd bij overlijden (age) : 38 jaar
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Beroep (occupation) : zonder
Geboorteplaats (place of birth) : Ossenisse
Partner : Jacobus Bogaert
Leeftijd (age) : 47 jaar
Beroep (occupation) : smidsknecht
Vader (father) : Adriaan van Herwege
Moeder (mother) : Petronella Boeijkens

Zij was het 4de kind van haar ouders, die op 24 september 1825 in Hontenisse trouwden:

Huwelijksakte op zaterdag 24 september 1825 Ossenisse
Aktenummer (documentnumber) : 8
Aktedatum (date) : 24 9 1825
Bruidegom (bridegroom) : Adriaan van Herrewee
Beroep (occupation) : Boereknegt
Leeftijd (age) : 24 jaar (years old)
Geboorteplaats (place of birth) : Hengstdijk
Bruid (bride) : Petronella Jacoba Boeijkens
Beroep (occupation) : Dienstmeid
Leeftijd (age) : 25 jaar (years old)
Geboorteplaats (place of birth) : Ossenisse
Vader bruidegom (father bridegroom) : Jacobus van Herrewee
Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Maria van Himst
Vader bruid (father bride) : Gerard Boeijkens
Moeder bruid (mother bride) : Apollonia van der Gugt

Het is grappig om hier de naam juist weer geschreven te zien als van Herrewee, en dat maakt weer eens duidelijk, dat de burgerlijke stand nog lang niet zo nauwkeurig was als nu.

Adrianus van Herwege en Petronella Boeijkens kregen tenminste 11 kinderen, van wie de meesten op jonge leeftijd stierven. Alleen Rozalia, Christina, Anna Catharina en Ludovicus van Herwege trouwden en kinderen kregen (de kinderen van Ludovicus X Maria Catharina Bogaert heten allen van Herrewegen). Opmerkelijk zijn de huwelijken van Rozalia en Christina: na het overlijden van Rozalia trouwde Christina met de weduwnaar van haar zuster, Jan Francies Janssen.

Uit de huwelijksacte van 1825 lezen we de ouders van Adriaan van Herwege. Hij werd op 7 oktober 1800 geboren als zoon van Jacobus van Herwege en Maria Joanna van Hemst. Het was het enige kind van dit echtpaar, dat op 29 april 1799 in Hontenisse in het huwelijk trad, zij als weduwe van Adrianus Volkerijk:

Aktenummer (documentnumber) : 18
Aktedatum (date) : 29-4-1799
Bruidegom (bridegroom) : Jacques van Herrewegen
Leeftijd (age) : 29 jaar
Geboortedatum (date of birth) : 20-2-1770
Geboorteplaats (place of birth) : Hontenisse
Beroep (occupation) : Journalier
Bruid (bride) : Marie Jeanne van Hemst
Leeftijd (age) : 39 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Hontenisse
Beroep (occupation) : Journalière
Vader bruidegom (father bridegroom) : Adrien van Herrewegen
Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Judoca Truijman
Vader bruid (father bride) : Pierre van Hemst
Moeder bruid (mother bride) : Therese Vraghe
Opmerking (note) : Brd wed van Adrien Volkrijk. Republikeinse datum: 10 Floreal an VII.

 

Jacobus van Herwege werd gedoopt in Hontenisse op 20 februari, geboren op 19 februari 1770. Als doopgetuigen zien we genoemd Nicolaes de Potter en Judoca Vervoort. Zijn ouders zijn Adrianus van Herwege en Judoca Truyman.

We zien ook hier weer dat de namen van Herwege, van Herrewege en andere varianten te zien zijn. Toch lijkt er een onderscheid te zijn met de familienaam Herwege (dus zonder het voorvoegsel), die ook in allerlei varianten voorkomt in Hulsterambacht. Die familie lijkt zijn oorsprong te hebben in het Waasland. In Ossenisse worden bijvoorbeeld een stel kinderen geboren van Paschasius Herreweg en Janneke Adriaanse (gehuwd in 1737 in Ossenisse). Paschasius Herreweg is afkomstig uit Sinaai als zoon van Cornelis Herreweg en Cornelia Broeckaert. Een andere zoon van dit echpaar Herreweg-Broeckaert kan zijn geweest Jan Herreweg, die op 11 juni 1730 in Hontenisse trouwt met Apolonia van de Velde. Hun kinderen zien we gedoopt als Herrewegen en Van Herrewegen. De naam komt in de hele regio voor, en is door de verschillende varianten tamelijk lastig na te speuren.

Adrianus van Herwege en Judoca Truyman trouwden op 16 augustus 1761 in Hontenisse. In het ondertrouwboek staat:

Ondertrouw te Hontenisse en Ossenisse (attestatie gegeven naar Hontenisse 26 augustus)
Adriaen van Herrewegen j.m. van en won. in Stoppeldijk Axelambacht met
Josina Truyman wed. van Francois van Essen, won. onder Hontenisse

Zij doopten tenminste 5 kinderen:
1. Joannes van Herwege op 28 april 1762 Hontenisse. Doopgetuigen: Joannes van Dam, Isabella Martina Wilse
2. Jacobus van Herwege op 31 augustus 1764 Hontenisse. Doopgetuigen: Petrus Van Dam, Aldegundis Truyman
3. Catharina van Herwege op 19 februari 1767 Hontenisse X (1791) Joannes Sponsele.
4. Jacobus van Herwege op 20 februari 1770 Hontenisse X (1799) Maria Joanna van Hemst. Doopgetuigen: Nicolaus De Potter, Judoca Vervoort
5. Adrianus van Herwege op 22 december 1772 Hontenisse X Andriesina de Blieck. Doopgetuigen: Adrianus Cammaert, Maria Pouls

Judoca Truyman was bij haar huwelijk met Adrianus van Herwege weduwe van Franciscus van Essen (Hessen) met wie zij op 20 juni 1756 in Hontenisse was gehuwd. Uit dat eerste huwelijk kreeg zij twee kinderen, Maria Anna in 1756 en Petrus in 1759. Uit de getuigen blijkt, dat Aldeguna Truyman een zuster was van Judoca. Beiden dochters uit het huwelijk van Egidius Truyman X Catharina de Cock, gehuwd in Hontenisse op 15 januari 1726.

Adrianus van Herwege overleed vermoedelijk op 11 april 1797 in Hengstdijk.

11 april 1797 Hengstdijk
Aktenummer (document number) : 1
Overleden op (died on) : 11 4 1797
Overleden te (died in) : Hengstdijk
Adrien van Herwegen
Leeftijd bij overlijden (age) : 63 jr
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : onbekend
Geboorteplaats (place of birth) : Hengstdijk
Vader (father) : N N
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Moeder (mother) : N N
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Bijzonderheden (notes) : Jeanne Roelebos.Fr. d.d. 22 Germinal jaar V.

Het gaat hier om het overlijden van Adriaan van Herwege, gedoopt 29 juni 1735 in Boschkapelle als zoon van Gillis van Herwege X Janneke Roelebos. Omdat Adrianus van Herwege bij zijn huwelijk genoemd wordt als jongeman geboren en woonachtig in Stoppeldijk, is het erg waarschijnlijk dat Adrianus een zoon was uit dit huwelijk. In ieder geval is hij voogd in 1759 na het overlijden in 1759 van Janneke Roelebos. Het sterfhuis bezit een huisje in Stoppeldijkpolder (Boedelinventaris AA reg. 837-186).

Van het echtpaar Gillis van Herwege (ook wel geschreven als van Eerdewege) X Janneke Roelebos zijn mij 6 kinderen bekend. Het echtpaar trouwde op 29 juli 1730 in Boschkapelle. Hun kinderen waren: Cornelis (1731), Jacobus (1733), Adrianus (1735) Ida Cornelia (1738), Maria Anna (1740) en Catharina (1743). Die laatste trouwde met Pieter Crombeen.

Gillis van Herwege hertrouwde op 9 december 1759 met Johanna de Valck. Wie zijn ouders waren is mij niet bekend. Ook de ouders van Janneke Roelebos zijn mij niet bekend. Er komen een aantal ouderparen in aanmerking, maar helemaal duidelijk is het mij nog niet. In het doopboek Boschkapelle staat een doop op 21 maart 1703, die zo slecht leesbaar is, dat ik niet kan zien of het gaat om een zoon of dochter, dus Joannes of Joanna. De ouders van die dopeling zijn Adam Roelebos X Judoca Swaenaerts.