Haeck

Livina Haeck (soms ook wel Philippa genoemd) en Judocus de Clercq trouwden in Eksaarde op 31 mei 1787. Als huwelijksgetuigen worden genoemd Johannes de Clercq en Catharina de Windt, en daarmee hebben we direkt sterke aanwijzingen over hun wederzijdse ouders, want het zijn de vader van de bruidegom en de moeder van de bruid, die hier assisteren. Van hen zijn 4 dopen van kinderen gevonden, waar bij het eerste kind dezelfde getuigen aanwezig waren als bij het huwelijk, en waar ook Cecilia Theresia Haeck als doopgetuige optreedt. Livina Haeck stamt uit een tak van het geslacht Haeck, dat stevige wortels had in Eksaarde.

In ISIS Zeeland vinden we tenslotte doorslaggevende gegevens:

Aktenummer (document number) : 25
Overleden op (died on) : 23 7 1850
Overleden te (died in) : Sint Jansteen
Levina Haak
Leeftijd bij overlijden (age) : 87 jr
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : weduwe
Beroep (occupation) : zonder
Geboorteplaats (place of birth) : Exaarde
Partner: Judocus de Klerck
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Vader (father) : Laurentius Haak
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Moeder (mother) : Catharina de Windt
Leeftijd (age) : niet opgenomen

Livina Haeck en ook doopgetuige Cecilia Theresia Haeck waren kinderen van Laurentius Haeck en Catharina de Windt, van wie het huwelijk gevonden werd in Sinaaï, waar zij  onder presentie van Petrus Haeck en Judoca Maes op 15 mei 1760 trouwden. Laurentius Haeck en Catharina de Windt doopten hun kinderen in Eksaarde, in 1762 was dat Joannes Baptista Haeck, daarna volgden op 20 maart 1767 Livina Haeck, dan in 1768 Cecilia Haeck, en tenslotte Josephus Haeck, die in 1794 nog getuigde als oom bij de doop van Josephus de Clercq.

Laurentius Haeck was vermoedelijk eerder getrouwd met Maria Annaert in 1742, waaruit o.a. een dochter Angelina werd geboren. Ik had nog niet de gelegenheid om dat allemaal te verifieren. Maar uit de doopgetuigenissen van hun kinderen vinden we genoeg aanwijzingen, wie hun wederzijdse ouders waren. Bij de eerste doop in 1762 van Joannes Baptista Haeck getuigden Joannes Broeckaert en Angelina Haeck, bij de tweede doop van Livina Haeck getuigden Petrus De Windt en Livina De Bock, en bij de doop van Cecilia Theresia Haeck in 1768 getuigden Joes Van Grembergen en Cecilia Theresia Van Der Moortel. Bij de doop van het 4de kind waren Livinus Haeck en Joanna Catharina De Windt doopgetuigen en tenslotte getuigde Josephus Haeck en Judoca De Vos bij de doop in 1775 van Josephus Haeck.(die op 1 december 1799 in Wachtebeke werd begraven).

De getuigen bij huwelijk en dopen maken ons overduidelijk, dat Laurentius Haeck de zoon is geweest van Petrus Haeck en Judoca Clappaert, terwijl Catharina de Windt geboren werd uit het tweede huwelijk van Judocus de Windt met Judoca Maes. Dat betekent, dat Laurentius Haeck geboren is op 29 spetember 1721 in Eksaarde. Doopgetuige Cecilia Theresia van der Moortel trouwde op 9 april 1739 met Joannes Haeck, de oudste broer van Laurentius (zij hertrouwde 1757 met Joannes Broeckaert, doopgetuige in 1762), terwijl doopgetuige Livina de Bock in 1740 trouwde met Marinus Haeck. Anderzijds waren Petrus de Windt en Joanna Catharina de Windt kinderen uit het 1ste huwelijk van Judcous de Windt met Anna Clappaert.

Laurens moeder, Judoca Clappaert, overleed in 1759. Vermoedelijk is haar aanwezigheid wél terug te vinden bij dopen uit het eerste huwelijk van Laurens Haeck met Maria Annaert. Petrus Haeck stierf in 1772 in Eksaarde. Petrus Haeck en Judoca Clappaert trouwden in Eksaarde op 12 februari 1708 waarbij als huwelijksgetuigen optraden Petrus Cole en Joannes Lammens. Deze laatste trouwde in 1679 met Amelberga Haeck, dochter van Joannes Haeck en Margaretha Ongenaert,  en Joannes Lammens was ook de peetvader van Petrus Haeck (zie onder), terwijl Petrus Cole in 1707 getrouwd was met Maria van Vlie(r)berge (waarschijnlijk betreft dit de moeder van Petrus Haeck).

Op 30 januari 1710 werd de oudste zoon gedoopt van Petrus Haeck en Judoca Clappaert. Daarbij waren aanwezig als doopgetuigen Joannes Clappaert en Maria Van Vlie(r)berghe. Bij de doop van zoon Petrus in 1711 getuigden Joannes Anthonis en Maria Van De Vijvere. Van hen was Joannes Anthonis gehuwd sinds 1694 met Anna Onghenae, en verder werden nog geboren uit dit huwelijk Marinus Haeck  (1715), Josephus Haeck (1717), Egidius Haeck (1718), en Laurentius Haeck op 29 september 1721, doopgetuigen Laurentius Haeck en Maria Clappaert.

Uit de gepresenteerde gegevens wordt duidelijk, dat Petrus Haeck een zoon was van Joannes Haeck en Maria van Vlie(r)berge. Hij werd geboren op 2 september 1684 in Eksaarde (doopgetuigen Joannes Lammens en Maria Van Kesghavere). Door deze doopmoeder zien we ook een glimp van de ouders van Maria van Vlierberge, want zij was een dochter van Cornelis van Vlie(r)berge en Amelberga (van) Kerschaver.

Joannes Heck en Maria van Vlie(r)berge hadden minstens 8 kinderen, allen geboren en gedoopt in Eksaarde:

Egidius in 1680, doopgetuigen Aegidius De Vos en Hamelberga Van Kersschavere
Hamelberga in 1682, doopgetuigen niet genoteerd
Petrus in 1684, doopgetuigen Joannes Lammens en Maria Van Kesghavere
Laurentius in 1687, doopgetuigen Joannes Lammens ipv Joannes Van Bruyssel, Anna Van Vlierberghe
Elisabeth in 1689, doopgetuigen Paschasius Van Wabeke, Elisabeth Van Vlierberghe
Egidius in 1691, doopgetuigen Aegidius Poppe, Anna De Witte
Anna in 1693, doopgetuigen Joannes Lammens, Elisabeth Van Vlierberghe
Livina in 1696, doopgetuigen Laurentius Haeck, Livina Van Meere

Een aantal van deze doopgetuigen zijn terug te vinden. Joannes Lammens was dus getrouwd met Amelberga Haeck, zuster van Joannes Haeck. Paschasius van Wabeke was een zoon uit het huwelijk (1641) van Lowies van Wachbeke en Amelberga Haeck, Joannes van Bruyssel was getrouwd (1626) met Joanna Haeck, terwijl Egidius Poppe wel verwant zal zijn aan Livina Poppe, met wie Joannes Haeck in eerste echt was verbonden in 1670. Anna de Witte trouwde 1680 met Laurentius Haeck (zoon uit het 1ste huwelijk van Joannes Haeck sr. met Livina Clauwaert).