Gillis, de Smet en van Zele

Gillis en de Smet

Rond 1804 trouwden in Boekhoute Joannes Franciscus Doppegieter en Maria Anna Gillis. Zij was een dochter van Pieter Gillis, en zij trouwde in 1824 met Karel de Vilder, maar overleed kort daarop.

Het begraafboek van Boekhoute vermeld:

Overlijden van Marie Anna Gillis op 5 november 1825 te Boekhoute 41 jaar, geboren te Assenede dochter van Pieter Joannes Gillis en Caroline Bernardine de Smet, weduwe van Jan Francies Doppegieter en echtgenote van Karel de Vilder.

Daarmee kennen we gelijk ook haar ouders Pieter Joannes Gillis en Careline Bernardine de Smet. Dit echtpaar trouwde in 1777 in Kluizen Assenede , en kreeg nog een doodgeboren kind in 1781, en een dochter Maria Catharina Gillis in 1787, ook geboren in Assenede. In 1788 overleed Caroline Bernardine de Smet op 31 jarige leeftijd. Het is mij niet bekend of haar weduwe hertrouwd is.

Tot voogd van de twee wezen werd in december 1788 benoemd Bernardus Jacobus de Smet, (fs. Jacobus) uit Assenede, die een broer was van Carolina Bernaerde de Smet. In de StvG die werd opgemaakt in 1790 lezen we nog enkele andere gegevens:

Staat van Goed van het Asseneder Ambacht, register 1111, bladz. 133v, datum van opmaak: 13-7-1790.
Staat van Caroline Bernardine de Smet, (fa. Jacobus en Marie Anna van Zele)
Overleden te Assenede Poel 13-5-1788.
Gehuwd met Pieter Joannes Gilles (fs. Joannes en Livijne de Rycke)
K: Marie Anna 5j. en Marie Catharine 1j.
V: Bernardus Jacobus, broer van de overledene.
NB: X-contract d.d. 7-4-1777: zij 19j. geb. te Assenede, hij meerderj. In aanwezigheid van zijn broer Dionisius; eigendom van de houder in Doornzele en Ertvelde.

Van Pieter Joannes Gillis is dus ook een broer Dionisius bekend, maar vermoedelijk was Livinus Gillis een nauwe verwant van hem (neef?). Deze trouwde 1781 Assenede met Joanna Catharina de Smet, denkelijk een zuster van Carolina Bernardina van Zele. Livinus Gillis kan geen broer zijn geweest, althans op grond van de StvG van Joannes Gillis en Livijne de Rijcke:

Staat van Goed van Joannes Gilles, fs Lieven en Marie de Coninck fa Francois, overl te Kluizen 7-6-1757.
Gehuwd geweest met Livine de Rijcke fa Pieter, zij hertrouwt met Jan Verbiest en later met Judocus de Rycke fs. Joos.
Wezen: Pieter Joannes 6j en Dionisius 2j.
Voogd Frans Gilles, broer van de overledene uit Bassevelde.
NB: Eigendom van de overledene in Oosteeklo, Ertvelde en Evergem, na verkaveling met zijn broers Pieter, Francies en Livinus; eigendom van de overledene in Winkel verkocht.
dat. v. opm. 6-12-1766. register 1091 blz. 34v

We zien hier nog, dat de overledene, Joannes Gillis drie broers had Pieter, Francies en Livinus Gillis. Hun ouders waren Lieven Gillis en Maria de Coninck, fa. Francois de Coninck (het merendeel van deze gegevens ontving ik van Joke de Coninck-Berkhout)

de Smet en Van Zele

Caroline Bernardine de Smet was, zoals we zagen in de StvG een dochter van Jacobus de Smet en Maria Anna van Zele. Zij werd geboren in Assenede op 26 november 1757. Het huwelijk van haar ouders vond ik niet, maar er waren nog andere kinderen uit dit huwelijk. Eentje daarvan zagen we al, Bernardus Jacobus de Smet. De andere kinderen worden genoemd in een Staat van Goed uit 1780:

Staat van Goed van het Asseneder Ambacht, register:1100, bladz. 205v; datum van opmaak: 6-6-1780.
Staat van Jacobus de Smet, fs. Jooris.
H: Johanna Maria van Zele fa. Francies en Carolina Pieters (fa. Marten en Joanna Standaert)
Kinderen uit 1ste huwelijk met Cornelia Mochem: Pieter in Bassevelde; Angelina gehuwd met Gabriel de Deckere in Assenede.
Kinderen uit dit huwelijk: Anna Marie gehuwd met Pieter Matthijs in Bassevelde; Bernardus Jacobus geb. in 1756; Carolina Bernarde gehuwd met Pieter Gillis in Kluizen; Anna Marie geb. in 1759; Joanna Catharina geb. in 1761; Jan Baptiste geb. in 1766; Marie Anna geb. in 1772.
VP. Pieter Henderickx

Jacobus de Smet fs Joris de Smet, overleed op 16 februari 1780 in Assenede op 72-jarige leeftijd. Hij is dus geboren rond 1708. Hij was eerder getrouwd met Cornelia Mochem, van wie twee kinderen genoemd worden, Pieter de Smet en Angelina de Smet. Uit het tweede huwelijk met Maria Anna van Zele (in de StvG heet zij Johanna Maria van Zele), werden geboren: Bernardus Jacobus in 1756, Carolina Bernardina in 1757, Anna Maria in 1759, Joanna Catharina in 1761, Jan Baptiste in 1766 en Maria Anna de Smet in 1772. De paternele voogd is Pieter Hendrickx.

Maria Anna van Zele was een dochter van Franciscus van Zele, en Carolina Pieters. Franciscus van Zele was burgemeester van Boekhoute in 1765. Hij overleed 8 februari 1779 op de leeftijd van 76 jaar, en is dus geboren rond 1703. Hij huwde in totaal 3 keer. Het 1ste huwelijk was met Carolina Pieters en werd gesloten rond 1727. Uit dat huwelijk werden geboren:

Joanna in 1728
Maria Anna in 1731
Joannes in 1733
Maria Catharina in 1741

Waarschijnlijk zijn er tussen 1733 en 1741 nog kinderen geboren, maar die zijn mij niet bekend. Het tweede huwelijk was met Joanna Francisca Maenhout (geb. 1725 in Bassevelde, dochter van Pieter Maenhout en Joanna van de Steene), en het werd gesloten in Bassevelde op 7 maart 1744. Daaruit werden geboren:

Angela in 1751 en Joanna Theresia van Zele in 1757. Zij trouwden resp. met Ignatius Braet en Bernardus Antonius van Verdeghem.

Het 3de huwelijk van Franciscus van Zele was met Petronella Braet in 1766 in Bassevelde.

Ambacht Boekhoute register 858 (1778-1780)

blz. 174
Staat van Frans Van Zele fs Pieter fs Jacques en Andriesijntjen Bael, overleden te Boekhoute Hendeken 8.2.1779.
1x Carolina Pieters fa Marten en Joanna Standaert
2x Joanna Francisca Maenhout fa Pieter
3x Petronella Braet fa Baudewijn
Bij het huwelijkscontract dd 12.11.1765 was hij burgemeester van het Ambacht Boekhoute en was zij meerderjarige jonge dochter
Testament voor notaris Dumon te Assenede dd 10.12.1754, alsook testament van zijn moeder.

Franciscus van Zele was een zoon van Pieter (fs Jacobus) van Zele en Andriesine Bael. Hij overleed in 1779, en werd geboren op 30 november 1703 in Boekhoute. Voor hem werden nog geboren Joannes van Zele in 1699 en Maria Anna van Zele in 1702. Hun moeder overleed in 1750 als weduwe van Pieter van Zele, die al in 1739 stierf in Boekhoute. Hij werd daar geboren op 5 oktober 1664, zoon van Jacobus van Zele en Anna Corthals. Dat echtpaar trouwde in 1657 in Bassevelde, maar Anna Corthals overleed al in 1665. Haar weduwnaar trouwde nog twee keer, eerst met Paschasia Verplancke, en daarna in 1671 met Anna Aertsens. Uit dit laatste huwelijk werden ook kinderen geboren, die veel nakomelingen kregen.

Jacobus van Zele werd in 1631 geboren in Bassevelde. Zijn ouders waren Jan van Zele (fs Jan) en Livina Lenesonne (ook Lenesoone), dat al voor 1628 getrouwd was. Uit het huwelijk zijn 5 kinderen bekend, niet allemaal met doopdata:

Livina ca. 1628  X (1650) Seger de Brabander
Jacobus 27 mei 1631 in Bassevelde  X Livina Lenesoone XX (1666) Paschasia Verplancke XX (1671) Anna Aertsen
Joannes 25 februari 1634 in Bassevelde X (1668) Judoca Cusse
Joanna 25 februari 1634 in Bassevelde X (1658) Jan Vervenne
Margaretha 19 juli 1636 in Bassevelde X (1660) Carolus Pauwels (fs. Joos)

Uit het tweede huwelijk van Jan van Zele met Adriana de Raedt ongeveer in 1646 werden nog geboren:

Maria 2 april 1647 Bassevelde X Andries van Vooren (fs. Gislenus)
Gaspardus 13 maart 1650 Bassevelde X Christophora van Nieuwenhuyse
Petronella 6 oktober 1653 Bassevelde X Jan de Mangelaere
Georgius 7 januari 1657 Bassevelde X Livina van Acker
Petrus 31 maart 1660 Bassevelde X Adriana Meulendijck XX Anna van Wanzele  XXX Maria de Bruyne XXXX Judoca Coppejans