FAMILIE BOGAERT    Verder naar Overzichten                   Verder naar Verre Verwanten

 

Mijn familie Bogaert is afkomstig uit Oostelijk Zeeuws Vlaanderen. Mijn overgrootouders waren Petrus Bogaert en Cornelia Sarneel. Zij woonden in Hontenisse op C147. Ten tijde van hun huwelijk was hij dienstknecht en zij dienstmeid. In latere stukken wordt gezegd dat hij van beroep veldarbeider was. Petrus Bogaert en Cornelia Sarneel trouwden 18 mei 1889 in Hontenisse, en al op 22 oktober van dat jaar werd zoon Jacobus Bogaert geboren. Hij was de eerste van in totaal tien kinderen. Twee dochters overleden al snel na de geboorte, zodat het gezin begin 1900 bestond uit acht personen. Het zal geen gemakkelijke klus geweest zijn om genoeg inkomsten te verwerven om die acht kinderen groot te brengen. In 1914 overleed dochter Rosalia op 20-jarige leeftijd.

Hun oudste zoon Jacobus Bogaert woonde toen al in Amsterdam, want hij trouwde daar op 31 januari 1914 met Rosalia Neve, geboortig van Hontenisse, en het echtpaar had in 1918 al 4 kinderen, allen geboren in Amsterdam. Vermoedelijk heeft zijn zuster Lucia enige tijd bij haar broer gewoond, want zij werd ingeschreven in de gemeente Amsterdam op 1 maart 1918. Op 2 juli 1920 keerde zij terug naar Hontenisse.

Opmerkelijk is dat Jacobus pas op13 juli 1918 werd ingeschreven in de gemeente Amsterdam. Zijn broer Ludovicus vertrok op 7 januari 1919 uit Hontenisse naar Sittard, maar hij trouwde in 1921 in Hontenisse, dus zijn verblijf daar is waarschijnlijk niet langdurig geweest. Op 27 april 1921 vertrokken Petrus Bogaert en Cornelia Sarneel, vergezeld door hun dochters Lucia en Julia naar Haarlem. Dit vertrek was definitief, omdat beiden in Haarlem overleden. Uiteindelijk zijn alle kinderen van Petrus Bogaert en Cornelia Sarneel in Amsterdam terecht gekomen.

Jacobus Bogaert, oudste broer van mijn grootvader, geboren in Hontenisse, overleden te Amsterdam, was getrouwd met Rosalia Neve geboren Hontenisse. Bij hen in huis woonde tijdelijk het gezin van Joseph Johannes Neve afkomstig uit Hontenisse, getrouwd met Anna Jeanette Petronella Goossen, die later naar Detroit zijn vertrokken. Maria Bogaert was getrouwd met Josephus Francies Neve. Bij hen in huis woonde tijdelijk het gezin van haar broer en mijn grootvader Josephus Bogaert. Josephus Francies Neve was een zoon van Johannes Neve, de zoon van Cornelis Neve. Ludovicus Bogaert, de jongere broer van mijn grootvader was getrouwd met Philomena Dorothea van Geersdaele. Zij trouwden in Amsterdam in 1921 en kregen tenminste 4 kinderen in Amsterdam. Van Julia en Lucia Bogaert heb ik nog steeds niet de juiste gegevens.
 
Overlijdensregister Haarlem Aangifte op 3 mei 1933 Stuknr. 522
Heden drie mei negentienhonderdendrieendertig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Haarlem, Lucas Alders oud negenenveertig jaren, aanspreker, en Antonie Teerds oud eenentwintig jaren, kapper, beiden wonende alhier, die verklaarden dat op den tweeden dezer des namiddags ten een uur in het huis aan de President Steijnstraat nummer zevenenveertig is overleden Petrus Bogaert, oud zesenzeventig jaren, geboren te Hontenisse zonder beroep, wonende alhier, echtgenoot van Cornelia Sarneel, zoon van Jacobus Bogaert en van Catharina van Erwegen, beiden overleden.
Waarvan acte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Overlijdensregister Haarlem Aangifte op 26 november 1946 Stuknr. A 1391
Heden zesentwintig november negentienhonderdzesenveertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Haarlem Sens, Cornelis Andreas Johannes oud negenzestig jaren, begrafenisondernemer wonende alhier, die verklaarde dat op vierentwintig dezer tweeentwintig uur in deze gemeente is overleden Sarneel, Cornelia oud tweeentachtig jaren zonder beroep, geboren te Hontenisse wonende alhier weduwe van Bogaert, Petrus dochter van Sarneel, Johannes en van Volkrijk, Apolonia, beiden overleden. Waarvan akte, welke is voorgelezen.

Onderzoek
Voor mijn onderzoek heb ik veel hulp gehad van buitenaf. Ik kreeg van allerlei mensen flink wat gegevens, via ISIS Zeeland vond ik ook zelf veel en daarna kreeg mijn onderzoek naar Bogaert een enorme ondersteuning door gegevens van Carlo Buysrogge. Daarnaast heb ik al ruim 8 jaar een zeer geregeld contact en samenwerking met René van Winsen dat de familienaam Bogaert ver overstijgt. Gaandeweg heb ik alle gegevens Bogaert bijgeschaafd en uitgebreid. Nog steeds zit ik met losse eindjes, en dat zal wel altijd zo blijven, omdat de 1600-grens een obstakel is, die iedereen kent. Toch is het mogelijk met behulp van alternatieve bronnen nog mogelijke voorouders te vinden. Het moeilijkste blijft om te kijken of en hoe de verschillende takken Bogaert met elkaar zijn te verbinden. Soms voel je dat er een connectie is, maar kun je die niet aantonen.

Op de pagina Bedankt probeer ik iedereen, die een substantiele bijdrage heeft gegeven, nadrukkelijk te danken, maar ook al degenen, die met suggesties, kleine aanvullingen en anderszins hulp hebben gegeven, verdienen mijn welgemeende dank.

Verder naar Overzichten                                                  Verder naar Verre Verwanten