FAMILIE DE CANNE

Het onderzoek naar de familie De Canne verliep erg moeizaam. Mijn overgrootmoeder Adela´de De Canne werd geboren in Koewacht in 1861. Haar vader Jean Baptiste De Canne was geboren in Lokeren, zo stond in haar geboorteakte. Jean Baptiste De Canne huwde Rosalia De Clercq op 9 juni 1858 in Koewacht. Hij was toen ca. 53 jaar oud. Dat doet veronderstellen dat hij al eerder getrouwd is geweest. Op ISIS Zeeland vond ik inderdaad in de huwelijksakte, dat hij weduwnaar was van Joanna Maria Creve. Bij mijn naspeuringen in het Rijks Archief te Beveren kwam ik niet echt goed verder. Ik vond wat verwaaide gegevens, maar kon er geen samenhang in krijgen. Dankzij de hulp van Luke Dierick, die samen met zijn broer Etienne en E.H. De Roover onderzoek heeft gedaan in het stadsarchief te Lokeren, is er nu meer duidelijkheid gekomen in de gegevens over deze familie van hoedenmakers.

                                                               

                                                       Johannes Levinus Doppegieter                Adela´de De Canne

Jan Baptiste de Canne werd op 6 december 1806 geboren in Lokeren. Zijn ouders waren Petrus Franciscus de Canne, van beroep was hij hoedenmakersgast, die op 16 september 1801 trouwde met Anna Josina de Roover, waarbij als getuigen aanwezig waren Jan Joseph De Canne (broer van de bruidegom) en Anna Catharina Van Bruyssel (moeder van de bruid).

Dit huwelijk duurde maar kort, omdat Anna Josina de Roover al op 4 maart 1807 overleed. Behalve Joannes Baptiste werd er nog een zoon gedoopt op 5 november 1805 in Lokeren met de naam Joannes Franciscus de Canne. Het was niet het eerste huwelijk van Petrus de Canne, want hij trouwde op 12 september 1781 in Lokeren al met Anna Dousendons, en kreeg met haar tenminste drie kinderen. Moge opgemerkt worden dat de naam de Canne in die tijd vaak als de Kan werd geschreven, maar ook de Kam is gezien.

Petrus Franciscus de Canne werd op 16 april 1758 in Lokeren geboren als zoon van Joannes Bernardus de Canne en Petronella de Brouwer, waarbij als doopgetuigen aanwezig waren Franciscus Albertus de Parque en Anna Catharina de Brauwer. Van dit echtpaar werden tenminste 6 kinderen gedoopt in Lokeren.