Crombeen (onder constructie)

Mijn contact met de familie Crombeen is nogal ver weg, maar de familie is boeiend genoeg om er enige aandacht aan te besteden. Eind 1618 trouwde Cornelia Crombeen met Martinus Vercouteren. Dat huwelijk heeft niet erg lang geduurd, en er zijn geen andere kinderen bekend dan een dochter Catharina Vercouteren, die omstreeks 1625 zal zijn geboren. Cornelia Crombeen is vermoedelijk rond 1630 hertrouwd met Adrianus Crieckaert, en met hem kreeg zij nog kinderen, van wie de dopen niet zijn gevonden: Cornelis Crieckaert en Anna Crieckaert. Cornelis Crieckaert filius Adriaan is voogd van de kinderen van Joos Janssen en Catharina Vercouteren (zijn halfzuster).

HA reg. 513 32 dd. 25.8.1664
Joos Janssen + Pauluspolder
X Catharina Vercauteren (stiefvader Adriaen Crieckaert)

HA Reg. 513 fo. 92v dd. 30.8.1674
Catharina Vercouteren + Oosthoek
X Joos Janssen +
K: Jan 23, Elisabetha 14, Joris 10
V: Cornelis Crieckaert fs. Adriaen, Adriaen Janssen
XX Paulus van Schaverbeeck Landman,
K: Pieter 8, Cornelia 4
V: Cornelis Crieckaert vrnd.
 

Het huwelijk van Martinus Vercouteren en Cornelia Crombeen (er staat Crõbeeck) wordt aangekondigd in het Hulster Trouwboek, en staat tussen een vermelding van 4 november en van 1 december. De huwelijksaankondiging vond dus plaats eind november 1618, en het huwelijk is gesloten in de Pauluspolder (maar daarvan bestaat geen optekening).

Op 27 oktober 1619 treden Guilliam Crombeen en Maria de Vos in het huwelijk. Daarbij getuigt Martinus Vercouteren, terwijl in 1625 Cornelia Crombeen getuigt bij de doop van een zoon Nicolaus Crombeen uit dit huwelijk (in 1620 werd door dezelfde ouders ook al een zoon Nicolaus ter doop gehouden, en in 1632 nog een keer: de naam Nicolaus was zonder twijfel zo belangrijk omdat er sprake is van vernoeming aan vaderszijde).
 

Guilliam en Cornelia Crombeen zijn beiden voor 1601 geboren, en komen dus niet voor in de doopboeken. Maar er is geen twijfel, dat zij broer en zuster waren, en kinderen van Nicolaus Crombeen X Anna Poorters. Vermoedelijk overleed Nicolaus Crombeen rond 30 juli 1614, want op die dag is hij begraven. Zijn vrouw Anna Poorters werd begraven als weduwe op 4 november 1620 beiden te Hulst.

De familie stond lokaal in hoog aanzien. Cornelia's broer Guilliam was burgemeester van Hulsterambacht. Op zijn grafsteen stond:

Hier licht begravë De Heer Guiliam Crombeen saliger
gewesene Bormr. van Hulsterambacht overl. den 17 Juny 1651
ende Joe. Maria de Vos sijn huysvr. overl. den 30 Meert 1666
saliger memorie ende de Heerbaere Maria de Veelaere huysvrouwe
van Andries Crombeen sterft den 29en Meye 1691 salighe memorie.

Het is misschien wel een goed moment om even stil te staan bij de naam Crombeen. Bij de huwelijksaankondiging van Cornelia staat immers haar naam geschreven als Crõbeeck. Via wat Google-zoeken kwam ik een aantal sites tegen, waar de namen Crombé, Crombeen en Crombeek voorkomen, zodat we de oorsprong van de naam misschien moeten zoeken in Crombeke (http://www.vbop.be/vbskrombeke/archief.htm).

Gezien de huwelijken van Guilliam en Cornelia Crombeen in 1618 en 1619 zijn zij geboren omstreeks 1600, vermoedelijk wat eerder. Of hun ouders nog andere kinderen hadden, is niet duidelijk. Wel zeker is het dat er nog meer generatiegenoten waren. In 1606 trouwden Adriaan Crombeen en Margaretha Verbeke, in 1607 Petrus Crombeen X Margareta Willemsen, en er is een Gheleyn Crombeen gehuwd met Anna NN, die kinderen doopten vanaf 1606. Crombeen's stonden dus in goed aanzien, en we zien veel huwelijken met andere notabelen zoals met Crieckaert, de Vos, Coster en Verdurmen om maar eens wat namen te noemen.

Gezien de overlijdensdata van Nicolaus Crombeen en Anna Poorters zou het heel goed kunnen zijn, dat Guilliam en Cornelia niet de enige kinderen waren van Nicolaus Crombeen. Dat Guilliam Crombeen wellicht de oudste zoon was van Nicolaus Crombeen blijkt misschien uit de 3 vernoemingen van een zoon Nicolaus, maar bovendien uit onderstaand stukje uit 1614, dat wel opgesteld zal zijn na het overlijden in juli 1614 van Nicolaus Crombeen.


(Foto Carlo Buysrogge)

In de begraafboeken van Hulst staan nog enkele vermeldingen:

1 jan 1614 Hulst:
de begraving van Ghelijn Crombeen

24.4.1614 Leeijn Crombeen begraven
den 6.7.1614/1615 begraven de weduwe van Leeijn Crombeen

Ghelijn Crombeen was gehuwd met Anna NN. Uit dat huwelijk werden geboren:Adriaan (voor 1605), Cornelius in 1606 (getuige Petrus Crombeen), Dignum in 1610 (getuigen onder andere Anthonius Willemsen) en Catharina in juni 1614. Daarna zijn er geen dopen meer van dit echtpaar. De conclusie lijkt gewettigd, dat Gheleyn Crombeen dus in 1614 is gestorven. Maar van het echpaar Leeijn Crombeen en zijn echtgenote vond ik helemaal geen vermeldingen. Daarom hou ik hem voor een broer van Nicolaus Crombeen.

Petrus Crombeen (X Margareta Willemsen) en Gheleyn Crombeen waren vermoedelijk broers, meen ik op grond van de doopgetuigenissen in 1606 en 1610. Van Adriaan Crombeen en Margaretha Verbeke vond ik alleen een huwelijk in 1607. Petrus Crombeen en Margaretha Willemsen doopten in 1610 een dochter Maria. Daarbij getuigden Adrianus de Vos en Anna Kervynckx. Bij het huwelijk van Petrus Crombeen getuigde dan nog Judocus kervinck, zodat het best mogelijk is dat Anna NN identiek is aan Anna Kervinck.