Familie de Clercq

Mijn voorouders van de familie de Clercq zijn erg lastig. De naam is wijdverspreid en ondanks de nodige aandacht lukt het me niet om huwelijk en ouders te vinden van het oudste echtpaar, dat in mijn kwartieren zit: Joannes de Clerck X Elisabeth Maria Baert. Zij doopten kinderen in Moerbeke, maar trouwden daar niet.Van Elisabeth Baert is waarschijnlijk Joanna Theresia Baert een zuster. Zij wordt genoemd als doopgetuige.

Op 9 juni 1858 trouwden in Koewacht Joannes Baptiste de Canne uit Lokeren met Rosalia de Clercq. Zij kregen 3 kinderen: Clementina, Adela´de en Desiderius de Canne, allen drie geboren in Koewacht. Vermoedelijk kreeg Rosalia uit een niet wettige verbintenis drie eerdere kinderen, die geboren werden in 1851 (tweeling, Ludovicus Augustus en Maria Josepha de Clercq) en 1852 (Theofilus de Clercq). De tweeling overleed enkele dagen later.

Rosalia de Clercq was een dochter van Josephus Franciscus de Clercq en Petronella Theresia Boel.  Dat echtpaar trouwde in Koewacht op 27 januari 1822. Na het overlijden van Josephus Franciscus de Clercq op 31 januari 1836 in Koewacht, hertrouwde Petronella Boel met Jan Francies de Dauw in 1837.

Aktenummer (document number) : 9
Overleden op (died on) : 31 1 1836
Overleden te (died in) : Koewacht
Josephus Francies De Clercq
Leeftijd bij overlijden (age) : 43 jr
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Beroep (occupation) : werkman
Geboorteplaats (place of birth) : niet vermeld
Partner: Petronella Theresia Boel
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Vader (father) : Judocus De Clercq
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Moeder (mother) : Philippa Haak
Leeftijd (age) : niet opgenomen

In de overlijdensacte staan de ouders vermeld van Josephus Franciscus de Clercq. Hij was een zoon van Judocus de Clercq en Philippa Haeck, die ook vaak vermeld staat als Livina Haeck. Zijn geboorteplaats wordt niet genoemd in dit record, maar blijkt wel uit de huwelijksgegevens:

Aktenummer (documentnumber) : 1
Aktedatum (date) : 27-01-1822
Bruidegom (bridegroom) : Jozephus Franciescus de Clerck
Leeftijd (age) : 27 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Moerbeeke
Beroep (occupation) : Werkman
Bruid (bride) : Petronella Theresia Boel
Leeftijd (age) : 27 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Stekenen
Beroep (occupation) : Dienstmeid
Vader bruidegom (father bridegroom) : Judocus de Clerck
Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Philippina Haeck
Beroep (occupation) : Werkvrouw
Vader bruid (father bride) : Johannes Boel
Beroep (occupation) : Werkman
Moeder bruid (mother bride) : Allegonda Kippens
Beroep (occupation) : Werkvrouw

Josephus de Clercq werd geboren in Moerbeke op 28 augustus 1794. Doopgetuigen waren Joseph Haeck en Levina Clauwaert. Zijn ouders trouwden op 31 mei 1787 in Eksaarde, waarbij als getuigen aanwezig waren Johannes de Clercq en Catharina de Windt.

In Moerbeke doopten Judocus de Clerck en Livina Haeck 4 kinderen: in 1788 Judocus Joannes, in 1790 Joannes Baptiste, in 1792 Cecilia Theresia en in 1794 Josephus Franciscus de Clerck. Bij de eerste doop in 1788 waren dezelfde getuigen aanwezig als bij het huwelijk. Bij het tweede kind getuigt Elisabeth Baert, en bij het derde kind getuigen Dominicus de Clerck en Cecilia Theresia Haeck.

Op grond van deze getuigen kunnen we vaststellen, dat Judocus de Clerck een zoon was van Joannes de Clerck X Elisabeth Maria Baert. Andere kinderen van dat echtpaar werden ook gedoopt in Moerbeke:

1. Judocus de Clerck op 18 oktober 1750 Wachtebeke
2. Judoca de Clerck op 28 januari 1754 Moerbeke
3. Petrus de Clerck op 17 augustus 1755 Moerbeke
4. Josephus de Clerck op 14 januari 1761 Moerbeke
5. Dominicus de Clerck op 28 december 1764 Moerbeke

Door de doopgetuigen wordt duidelijk, dat Joannes de Clercq eerder getrouwd is geweest met Judoca van den Raede, Corijnsdochter. Dat huwelijk werd gesloten in Moerbeke op 7 januari 1741. Er werden twee kinderen gedoopt, in 1741 Petrus Franciscus en in 1747 Joannes Franciscus (in de getranscribeerde doopregisters staat abusievelijk, dat dit een doop was van een dochter Joanna Francisca, maar uit meerdere stukken blijkt, dat het echt een zoon betrof, die later trouwde met Levina Clauwaert). De aanwezigheid van Livina Clauwaert in 1794 bij de doop van Josephus de Clercq is overigens nog eens een aanwijzing voor de veronderstelling, dat Joannes de Clercq twee keer getrouwd was.

Judoca van den Raede overleed -zo zegt de Staat van Goed- op 26 juli 1747 onder achterlating van een zoon Jan Frans, oud 15 maanden. Bij overlijden heet zij ongeveer 48 jaar oud te zijn.

 

Dit stuk maakt tegelijk duidelijk, dat Joannes de Clercq een zoon was van Frans de Clercq. Daarop komen we later terug. Ergens tussen 1748 en 1750 is Joannes de Clercq dan hertrouwd met Elisabeth Maria Baert. Helaas is het mij nog steeds niet gelukt om de trouwplaats te vinden. Elisabeth Baert had waarschijnlijk als nauwe verwanten Joanna Theresia Baert en Josephus Baert.

Onder de getuigen bij de dopen van de kinderen uit tweede huwelijk vinden we onder meer Egidius de Clercq, Joannes Goossens en Judocus van Rumste. Egidius de Clercq overleed kort daarna in 1757 in Moerbeke. Hij was een zoon van Frans de Clerq, en dus een broer van Joannes de Clercq. Zij waren zoons van Franciscus de Clercq en Catharina Schaut(s).

Na de dood van Franciscus de Clercq in 1728 (gestorven op 54 jarige leeftijd, dus geboren rond 1674) hertrouwde Catharina Schout(s), dochter van Jacobus, in 1729 met Franciscus van Laere, die we hierboven ook zien optreden als voogd paterneel in 1748. Catharina Schout overleed in 1754 en haar leeftijd bij overlijden wordt 76 genoemd. Dat betekent, dat zij geboren is omstreeks 1678, en dat haar vader Jacobus Schout was. In de doopboeken van Moerbeke wordt geen vermelding gegeven van haar doop in de periode 1670-1680 (of later), zodat ik vermoed, dat zij geboren is in een naburige parochie, misschien wel Wachtebeke.

 

Uit eerdere gegevens werd duidelijk, dat Franciscus (en zijn broer Joannes) de Clercq zoons waren van Oliverius de Clercq. Deze nu trouwde tenminste drie keer in Moerbeke, n.l. in 1670 met Elisabeth Verhaeghen. Zij stierf in 1680, en in datzelfde jaar hertrouwde Oliverius met Amelberga Roels. Toen Amelberga Roels in 1687 overleed, hertrouwde hij voor de derde keer met Maria van Vaerewijck in 1687. In 1707 overleed Oliverius de Clercq, volgens het begraafboek op 70 jarige leeftijd. Maria van Vaerewijck overleed 3 jaar later. Helaas vond ik geen dopen in Moerbeke, zodat die wellicht ergens anders zijn geweest. Oliverius de Clercq is vermoedelijk vernoemd naar Oliverius de Vogelaer (Veugeleers), die wellicht de vader was van Elisabeth Veugeleers, die in 1630 trouwde met Egidius de Clercq.