Boeijkens (onder constructie)

Huwelijksakte op zaterdag 24 september 1825 Ossenisse
Aktenummer (documentnumber) : 8
Aktedatum (date) : 24 9 1825
Bruidegom (bridegroom) : Adriaan van Herrewee
Beroep (occupation) : Boereknegt
Leeftijd (age) : 24 jaar (years old)
Geboorteplaats (place of birth) : Hengstdijk
Bruid (bride) : Petronella Jacoba Boeijkens
Beroep (occupation) : Dienstmeid
Leeftijd (age) : 25 jaar (years old)
Geboorteplaats (place of birth) : Ossenisse
Vader bruidegom (father bridegroom) : Jacobus van Herrewee
Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Maria van Hunst
Vader bruid (father bride) : Gerard Boeijkens
Moeder bruid (mother bride) : Apollonia van der Gugt
 

Petronella Jacoba Boeijkens trouwde op 24 september 1825 met Adrianus van Herwege. Zij werd geboren op 4 juli 1799 als dochter van Gerard Boeijkens en Apolonia van der Gugt, en zij overleed op 1 december 1848 in haar geboorteplaats Ossenisse. Haar ouders trouwden op 10 februari 1782 in Hontenisse, waarbij als getuigen aanwezig waren Petrus Bourguilioen en Anna Willems. Zijn naam wordt dan weergegeven als Gerardus Boeij, en die variant zien we wel vaker. Een broer van Petronella Boeijkens was Gerard Boeijkens, die trouwde met Joanna Verdurmen, terwijl een andere broer van haar, Cornelis Boeijkens met Apolonia Neve trouwde.

Uit de overlijdensacte in 1805 kunnen we de ouders zien van Gerard Boeijkens. Dat waren Joannes Boeijkens en Joanna de Vogelaer:

Aktenummer (document number) : 6
Overleden op (died on) : 4 5 1805
Overleden te (died in) : Ossenisse
Gerard Boijkens
Leeftijd bij overlijden (age) : 60 jr
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Geboorteplaats (place of birth) : niet vermeld
Partner: Apolonie van der Gugt
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Vader (father) : Jean Boijkens
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Moeder (mother) : Jeanne Voogelaar
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Bijzonderheden (notes) : Fr. d.d. 14 Floreal, jaar XIII.

In het doopboek van Hontenisse vinden we de doop van Gerard Boeijkens op 11 januari 1743 in Hontenisse. Doopgetuigen zijn Gerardus Boijkens en Anna Neve. Het is niet helemaal zeker, dat Gerardus het oudste kind was van Joannes Boeijkens en Joanna de Vogelaer, die trouwden op 9 juli 1741. In het ondertrouwboek van Hontenisse staat:

24.6.1741 Jan Boeikens, geboren te Ossenisse, en Janna De Vogelaer, geboren te Hontenisse.
Getrouwd 9.7.1741

Andere kinderen waren Joannes (1745) X Joanna Perdaen, Andreas (1749) X Maria Coolsen, en Cornelis (1751). Van Joannes Boeijkens is er een vermelding in de boedelboeken van Ossenisse:

Boedel Ossenisse fo 251 dd. 1791
Jan Boeijkens + Molenpolder
X Janna Perdaan
K: Kornelis 6, Anthonij 4, Jan 3
V: Andries Boeijkens

Om te kunnen besluiten wie de ouders waren van Joannes Boeijkens maken we gebruik van zoveel mogelijk hulpgegevens. Dat is onder andere de boedelbeschrijving uit Ossenisse:

fo. 170v
Jan Boeijkens + Landman Nijspolder
X Janneken De Vogelaer
Kinderen: Gerardus 10, Jan 8, Andries 4, Cornelia 1,5
Voogd: Andries Van Der Meyden
Transport 5.2.1753

Waarschijnlijk eind 1752 overleed Jan Boeijkens, waarna Janneke de Vogelaer op 25 februari 1753 hertrouwde met Jacobus Bogaert Tot voogd van zijn kinderen werd benoemd Andries van der Meyden, en die was ook doopgetuige in 1749 bij de doop van Andreas Boeijkens. Hij was getrouwd met Marianne Boeijkens. Op grond van andere doopgetuigen kunnen we concluderen, dat Joannes Boeijkens een zoon was van Joannes Boeijkens X Cornelia Adriaensens.

Dat echtpaar trouwde op 5 maart 1707 in Hontenisse, waarbij als getuigen aanwezig waren Judocus de Cock en Amelberga van Dosselaer. Dit echtpaar kreeg tenminste 11 kinderen, van wie Joannes de eerstgeborene was op 10 november 1708 in Ossenisse, gedoopt in Hontenisse. Zijn doopgetuigen waren Joannes De Cock en Francisca Van Kauwenbergh.

Uit de boedelbeschrijving die in 1725 werd opgesteld na het overlijden van Joannes Boeijkens kunnen we zien, dat hij eerder gehuwd was, maar in deze samenvatting vinden we niet het tweede huwelijk terug met Elisabeth Wouters, maar het is zeker, dat Joannes Boeijkens drie keer trouwde:

reg. 535 fo. 518
Jan Boeijkens + Landman Ossenisse Nijspolder
X Catharina Vereecken
K: Adriana + X Gillis Van Gijssel
XX Cornelia Adriaenssen fa. Pieters fs Jans
Kinderen: Jan 16, Pieternella 13, Gerard 11, Maria Anna 7, Cornelia 0,5 jaar
Voogd: Adriaen Ongenae
Transport 18.6.1725

fo. 408 dd. 20.12.1706
Elisabeth Wouters + Nijspolder
X Jan Boeijkens (weduwnaar Cathalijne Vereecken)
K: Jan 5 weken
V: Joris Standaert

Met name de eerste inventaris geeft vrij veel informatie. We zien dat Jan Boeijkens eerst gehuwd was met Catharina Vereecken, weduwe van Jeronimus de Vos. Dat huwelijk werd gesloten op 13 november 1695 in Ossenisse. Getuigen waren Cornelia Stommelinckx en Maria Boijkens.

Uit dit huwelijk werden geboren Maria (1698), Adriana (1700) X Gillis van Gijsel, en Cornelia (1703). Na het overlijden van Catharina Vereecken omstreeks 1705 trouwde Jan Boeijkens met Elisabeth Wouters, en daaruit werd in 1706 een zoon Joannes geboren (doopgetuigen Joannes De Cock, Magdalena Brandwijk). Na het overlijden van Elisabeth Wouters in 1706 trouwde Jan Boeijkens ten derde male met Cornelia Adriaensens in 1707.

Van Cornelia Adriaensens worden nog haar vader en grootvader genoemd. Zij was een dochter van Pieter Adriaensens en kleindochter van Jan Adriaensens. Wie dat precies zijn, is mij niet duidelijk.

Jan Boeijkens, + ca. 1725

Er is een heel bescheiden feitje, dat vermoedelijk de doorslag geeft om te bepalen, wie de ouders waren van Joannes Boeijkens. In het begraafboek van Hontenisse vinden we deze vermelding:

19 feb 1706 begraven Cornelia Jansens mater Joannis Boijkens

Dat wordt genoemd dat zij de moeder is van Joannes Boeijkens betekent, dat die in ieder geval nog leeft. Tevens kan eruit worden afgeleid, dat zij toen weduwe was. Cornelia Jansens was getrouwd met Daniel Boeijkens. Dat huwelijk werd gesloten op 10 april 1662 in Ossenisse:

Het was van beiden hun eerste huwelijk, want zij worden jongeman en jongedochter genoemd. Van dit voorgenomen huwelijk is ook in Ossenisse een aankondiging te vinden:

Bij deze laatste aankondiging staan ook getuigen genoemd: Lauwerens Kervinckx en Peryntie van Bergens (?).

Het echtpaar Daniel Boeijkens X Cornelia Jansens kreeg tenminste 4 kinderen. Daarvan werd Joannes Boeijkens op 26 oktober 1669 in Hontenisse geboren. Getuigen waren Servatius Bosse en Elisabeth Jansens. Andere kinderen waren Cornelis (1662) X Maria Annaert, Maria (1663) X Cornelis van de Voorde en Daniel (1672). Omdat Cornelia Jansens ook getuigt bij de geboorte van Adriana Boeijkens in 1700, mogen we er wel vanuit gaan, dat zij de moeder is van Joannes Boeijkens (die voor zover mij bekend is de enig levende Jan Boeijkens was in 1706).

In 1689 leefde Daniel Boeijkens nog, want hij gaf toestemming voor het huwelijk van Maria Boeijkens met Cornelis van de Voorde, maar bij haar overlijden rond 1700 moet hij al dood zijn geweest. Als haar erfgenamen worden genoemd:

HA reg. 527-215 dd. 11 oktober 1700):
Maria Boeijkens + X Cornelis van de Voorde
Het sterfhuis heeft land in Ossenisse en in de Nijspolder.
Voogd is Jan Boeijkens, broer overledene.
Erfgenamen zijn Jan Boeijkens, broer overledene; Janneken Boeijkens 7 jaar, kind van Cornelis Boeijkens+ (broer overledene) en Maria
Annaert.)

Daniel Boeijkens was een zoon van Cornelis Boeijkens X Maria Buysrogge

boedel 565 Hontenisse
Cornelis Boeijkens +
X Mayken Buysrogge
Kind: Daniel 17, Cornelis 13, Mayken 15, Jan 12, Michiel 12
Voogd: Pieter Boijkens
Transport 28.11.1657

Wanneer het huwelijk was tussen Cornelis Boeijkens en Maria Buysrogge is niet bekend. Het zal voor 1640 zijn geweest. Daniel werd geboren omstreeks 1640, want hij was 17 jaar bij de opmaak van de boedel, na het overlijden in 1657 van Cornelis Boeijkens. De genoemde voogd, Pieter Boeijkens was een broer van Cornelis Boeijkens.