De Blieck

Petronella de Blieck was in mijn kwartierstaat de moeder van Apolonia van der Gugt (Gucht), die in 1782 trouwde met Gerard Boeijkens in Hontenisse. ISIS ZEELAND geeft de gegevens van dat huwelijk:

Trouwdatum : 10-2-1782
Bruidegom : Gerardus Boeij
Bruid : Apollonia van der Gugt
Getuige : Petrus Bourguilioen
Getuige : Anna Willems
Bron : DTBL Hontenisse 8F (R.K. trouwboek Hontenisse, Ossenisse, Hengstdijk, Groenendijk en Lamswaarde 1692-1796)
Folio : 86v

Gerardus Boeij is genoteerd, maar uit allerlei andere gegevens blijkt zijn familienaam Boeijkens te zijn. Enkele andere gegevsn uit ISIS ZEELAND:

Geeraerdus Boeykens
Inwoner in 1796 Ossenisse
Boeykens, Geeraerdus
Leeftijd / Age: 53
Beroep / Occupation: Karreman
Adres / Address: Muelepolder
Woonachtig sedert / Living there since: 1743
Aantal kinderen / Number of children: 3
Gezinsgrootte / Number of members: 6

Uit dit eerste gegeven kunnen we opmaken dat Gerardus Boeijkens, van beroep karreman, in 1796 53 jaar oud was, dus geboren is rond 1743, en woonachtig was in de Muelepolder bij Ossenisse. Zijn gezin bestaat uit 6 personen, waarvan drie kinderen. De andere zijn hijzelf, zijn vrouw, en misschien een knecht of een familielid. We zien uit dit stuk ook, dat hij geboren is in Ossenisse, want hij wordt genoemd woonachtig aldaar sinds 1743, en dat is zoals we zagen, zijn geboortejaar. Dat hij in Ossenisse geboren is blijkt ook uit onderstaande overlijdens-aantekening, te vinden in ISIS ZEELAND:

4 mei 1805 Ossenisse
Aktenummer (document number) : 6
Overleden op (died on) : 4 5 1805
Overleden te (died in) : Ossenisse
Gerard Boijkens
Leeftijd bij overlijden (age) : 60 jr
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Geboorteplaats (place of birth) : niet vermeld
Partner: Apolonie van der Gugt
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Vader (father) : Jean Boijkens
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Moeder (mother) : Jeanne Voogelaar
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Bijzonderheden (notes) : Fr. d.d. 14 Floreal, jaar XIII.

Gek genoeg staat hier zijn geboorteplaats niet genoemd, maar dat was Ossenisse, en we zien dat hier als zijn sterfleeftijd 60 jaar wordt vermeldt. Dat zou betekenen, dat hij gebroen is in 1744/1745. Zijn echtgenote wordt ook genoemd, Apolonia van der Gugt, en die leefde in 1805 nog. Tevens zien we de ouders van Gerard Boeijkens genoemd: Jan Boeijkens en Joanna (de) Vogelaer. Gerard Boeijkens stierf gehuwd. Dat wil zeggen, dat zijn partner dan nog in leven was, maar uit onderstaande vermelding zien we dat dat onjuist was.

Apolonia van der Gugt stierf dus eerder. Ook van haar vinden we die vermelding in ISIS ZEELAND:

27 januari 1804 Ossenisse
Aktenummer (document number) : 1
Overleden op (died on) : 27 1 1804
Overleden te (died in) : Ossenisse
Apolonie van der Gucht
Leeftijd bij overlijden (age) : 42 jr
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Geboorteplaats (place of birth) : Hontenisse
Partner: Gerard Boeijkens
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Beroep (occupation) : journalier
Vader (father) : Arnout van der Gucht
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Moeder (mother) : Apolonie de Bliek
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Bijzonderheden (notes) : Fr. d.d. 6 Pluviose, jaar XII.

Als haar ouders worden genoemd Arnout van der Gucht en Apolonia de Blieck. In de meeste andere gegevens heet haar moeder Petronella de Blieck, dus ik hou die naam aan als zijnde de juiste. Apolonia van der Gugt/Gucht stierf dus op 42 jarige leeftjd in 1804, en werd dus geboren rond 1762 in Hontenisse. Haar werkelijke geboortedatum was 26 juli 1759 in Hontenisse met als doopgetuigen (haar oom en tante, vermoed ik) Bartholomeus Van Der Gught en Appolonia De Blieck.

Arnout van der Gugt/Gucht en Petronella de Blieck trouwden dus in Hontenisse. ISIS ZEELAND geeft aan:


Bruidegom op zondag 24 december 1752 Hontenisse
Bruidegom : Arnoldus van der Gucht
Bruid : Petronella de Blieck
Getuige : Joannes Joosen
Getuige : Petronella de Cock
Bron : DTBL Hontenisse 8F (R.K. trouwboek Hontenisse, Ossenisse, Hengstdijk, Groenendijk en Lamswaarde 1692-1796)
Folio : 44v

En de ondertrouw vond ook plaats in Hontenisse op 9 december 1752 tussen Arnoldus van der Gugt en Pieternella de Blieck. De bruidegom was afkomstig van Kortgene, terwijl Pieternella de Blieck geboortig was van Hontenisse. Bij de doop van hun eerste kind, Maria Adriana van der Gugt in 1753 was Maria Helms aanwezig als doopmoeder. Verder komen we tussen de doopgetuigen van andere kinderen nog tegen Joannes de Blieck, Apolonia en Maria Catharina de Blieck. Die zijn allen te herleiden als kinderen uit het huwelijk van Judocus de Blieck en Maria Helms. Uit dit echtpaar werden tenminste 11 kinderen gedoopt, en onder hen was Petronella de Blieck, die geboren werd op 9 maart 1727 in Hontenisse, en twee dagen later werd zij gedoopt aldaar onder bijzijn van de doopgetuigen Christianus Dinghemans en Barbara Mertens.

In 1754 treffen we in de boedelinventarissen van Hontenisse aan:

Boedelinv. Hontenisse deel 530 fo. 184 dd. 8.4.1754

Joost de Blick en Maria Helms, beiden +.
Aangevers: de voogden
K: Apolonia 19, Joos 14, Maria Catharina, Jan en Anthonij meerderj., Cornelia wed. van Francies Bruggeman, Pieternella in huw. met Aernout vd Gugt
V: Jan de Blick en Jan van Remortel
Baten: huis en brouwerij in de Mariapolder. $ 1068/589

Het echtpaar was niet onbemiddeld. Zij bezaten een huis met een brouwerij, en de verhouding tussen baten en lasten was tamelijk positief, maar moest wel verdeeld worden tussen 5 meerderjarige of getrouwde kinderen en twee minderjarige kinderen. De voogd Jan de Blick was met grote waarschijnlijkheid wel de oudste zoon van het echtpaar Joost de Blieck en Maria Helms en hij werd geboren in 1717, zodat hij bij het overlijden in 1754 ongeveer 37 jaar oud was. Dat overlijden in 1754 betrof vermoedelijk hun moeder Maria Helms, want waarschijnlijk was vader Judocus de Blieck al rond 1740 dood. Maria Helms was vermoedelijk de dochter van Jan Helms, die getrouwd was met Petronella van Heck(e). Die laatste naam is in Hulsterambacht ietwat verwarrend en kom je soms ook tegen als van Neck.

Judocus of Joos de Blieck en Maria Helms trouwden in 1715 in Hontenisse:

Trouwdatum : 23-6-1715
Bruidegom : Judocus de Blieck
Bruid : Maria Helms
Getuige : Adrianus Rosiers
Getuige : Maria de Blieck
Bron : DTBL Hontenisse 8F (R.K. trouwboek Hontenisse, Ossenisse, Hengstdijk, Groenendijk en Lamswaarde 1692-1796)
Folio : 13r

Tot de doopgetuigen bij hun kinderen behoren onder meer: Petronella, Maria en Thomas de Blieck, maar ook Maria de Backer en Catharina van Kerckhoven! Die laatste was getrouwd met Thomas de Blieck. Daarmee zijn direkt de broer en zusters van Joos de Blieck genoemd, want zij zijn allemaal te herleiden als kinderen van Lucas de Blieck en Catharina Suy. Bij andere onderzoekers vond ik nog wel eens de naam van hun moeder weergegeven als Senij, maar mijns inziens ten onrechte. In de meeste stukken las zij als Suy, en zij is terug te vinden in de doopboeken van Stekene, waar Catharina Suy gedoopt werd 9 November 1664 met als ouders Paschasius Suy en Maria Braem. In Polder van Namen en Ossenisse werden een stel van haar broers en zusters gedoopt. Catharina Suy stierf rond 3 april 1701 in Hontenisse. Haar weduwnaar Lucas de Blieck stierf pas in 1714 en werd op 7 juni 1714 begraven in Mariapolder, op dat moment in huwelijk met zijn derde echtgenote Cornelia Colegems, met wie hij in 1709 hertrouwde, nadat zijn tweede vrouw, Josina Stael overleed. Met Josina Stael trouwde hij in 1702, en met haar kreeg hij nog twee zoons, Andreas en Adrianus de Blieck.

Op grond van zijn voornaam hebben we met Lucas de Blieck een aardig voorbeeld van een vernoeming. Hij werd namelijk waarschijnlijk vernoemd naar zijn maternele grootvader, Lucas de Backer uit Moerbeke. En we zijn hiermee ook aan het eind gekomen van deze Zeeuws Vlaamse tak de Blieck, want ook Lucas de Blieck werd geboren in Moerbeke op 16 November 1657. Tegelijk is hij de enige met de voornaam Lucas, die aan mij bekend is in die periode, zodat hij vrij eenvoudig valt te traceren als zoon van Livinus de Blieck en Catharina de Backer, van wie dus een jonger familielid nog in 1720 doopgetuige was (Maria de Backer). Wel leefde rond 1630 nog een Lucas de Blieck rond 1630 getrouwd met Elisabeth Bruyne.

Livinus de Blieck en Catharina Backers trouwden in 1651 in Moerbeke. De bruid is traceerbaar als dochter van Lucas de Backer en Quirina (Corina) de Bock (Bockx) in 1626 geboren in Moerbeke. Als hun huwelijksgetuigen in 1651 worden genoemd: ADRIANUS SCHAUT en JOANNES DE BLIECK, JACOBUS SCHAUVLIEGE en ANTHONIUS BLIECK.

Deze huwelijkse getuigen waren nauwe verwanten:
Jacobus Schauvlieg was de tweede echtgenoot van Corina de Bock (Bocx) met wie zij in 1633 trouwde in Moerbeke. Lucas de Backer overleed 26 april 1633 in Moerbeke.
Adrianus Schaut trouwde zelf in 1651 met Elisabeth van Damme. Joannes en Anthonius de Blieck zullen wellicht broers zijn van de bruidegom Livinus de Blieck, maar hier zit ik momenteel wel een beetje vast, omdat ik geen overtuigende gegevens heb, waaruit blijkt wie de vader was van Livinus de Blieck. Er waren in die periode ook best wel een stel de Blieck's in Moerbeke aanwezig.

Vrij zekere nauwe verwanten zijn Marinus de Blieck, Antonius de Blieck en Joannes de Blieck, maar daarvan zijn er ook meerderen, zodat aanvullende gegevens nodig zijn om dit verder uit te zoeken.