Familie Baert - Baart

De naam Baart - Baert komt enorm verspreid voor in Nederland en Belgie.Vanaf de invoering van de Burgerlijke Stand werd de spelling Baart in Zeeuws Vlaanderen de voorkeur gegeven, maar ook Baert zien we toch nog veel voorkomen. Uit het enorme verspreidingsgebied mogen we afleiden, dat het een 'oude' naam is. Alleen al in Zeeuws Vlaanderen is het onmogelijk om de verschillende takken te herleiden tot een enkele voorouder, omdat er vele immigranten waren uit verschillende delen van Oost Vlaanderen. Hier beperk ik mij tot de voorouders van Cornelia Baart, die in 1825 in Hontenisse trouwde met Joseph Sarneel. Hij was een zoon van Petrus Jacobus Sarneel en Anna Maria van Loock, en werd op 20 december 1798 geboren in Lamswaarde. Hij was een kleinzoon van Joannes Serneel, die op 3 juni 1764 te Hontenisse trouwde met Anna Maria van Loock. Hij was een achterkleinzoon van Adrianus Serneels en Magdalena Vossaert, die in 1732 trouwden.

Cornelia Baart werd op 1 aug 1798 te Hontenisse gedoopt als dochter van Judocus Baert en Maria Anna Vael. Cornelia Baart overleed op 9 juni 1878 in Hontenisse. Zij schonk het leven aan tenminste 12 kinderen. Haar man was schoenmaker, een beroep dat binnen de familie ook door anderen werd uitgeoefend (door zijn vader bijvoorbeeld en zijn halfbroer Jan Willem Sarneel).

Judocus Baert en Maria Anna Vael trouwden op 17 mei 1795 in Hontenisse:

Hulsterambacht (Groenendijk) op 17 mei 1795
1795. Die 17 maij coram me infra scripto contraxerunt legitime matrimonium
Judocus Baert et Maria Anna Vael subditi hujus presentibus Joannes Neeve et
Rosalia Hanotte. J.F. Adriaensens, pastor in Hontenisse.
(getuigen waren Joannes Neeve en Rosalia Hanotte)

Maria Anna Vael kwam uit een gezin van minstens 8 kinderen, van welke zij de oudste was. Haar ouders waren Antonius Vael en Anna Francisca Verstichelen (afkomstig uit Gent):

Hontenisse, Groenendijk:
baptizavi die 3 juni 1766 sub conditione mariam anna vael filiam anthonij vael et anna francisca verstiggelen, conjugum natam hodie circa 3 diurnam in Hontenisse. susceptores franciscus vael et anna maria verstiggelen
J.F.Adriaensens, missionaris in Hontenisse.

Zij overleed in 1822:

7 januari 1822 Hontenisse
Overleden op (died on) : 7 1 1822
Overleden te (died in) : Hontenisse
Maria Anna Vaal
Leeftijd bij overlijden (age) : 55 jaar
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Beroep (occupation) : arbeidster
Geboorteplaats (place of birth) : Hontenisse
Partner : Joos Baart
Leeftijd (age) : 52
Beroep (occupation) : arbeider
Vader (father) : Anthonij Vaal
Moeder (mother) : Anna Verstichelen

Haar man Judocus Baert overleed in 1838:

Aktejaar (year) : 1838
Aktenummer (documentnumber) : 36
Overleden op (died on) : 25 2 1838
Overleden te (died in) : Hontenisse
Joos Baart
Leeftijd bij overlijden (age) : 71 jaar
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : weduwnaar
Beroep (occupation) : daglooner
Geboorteplaats (place of birth) : Hontenisse
Partner : Maria Anna Vaal
Vader (father) : Machiel Baart
Moeder (mother) : Anna Catharina Zeegers

We zien hier dat Judocus Baert 71 jaar heet bij zijn overlijden. Vaak blijken deze gegevens niet juist te zijn. Het verschil kan soms wel oplopen tot 5 jaar. Judocus Baert werd geboren op 13 januari 1770 in Hontenisse als zoon van Machiel Baert en Cornelia Segers (wier naam ook wel werd genoemd Anna Catharina Zegers of Maria Cornelia Segers, maar merendeels zien we de vorm Cornelia Segers/Seghers/Zegers).

Aktejaar (year) : 1825
Aktenummer (documentnumber) : 28
Overleden op (died on) : 19-3-1825
Overleden te (died in) : Hontenisse
Cornelia Segers
Leeftijd bij overlijden (age) : 85 jaar
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : weduwe
Beroep (occupation) : particuliere
Geboorteplaats (place of birth) : Ruremonde
Partner : Michiel Baart
Vader (father) : Johannes Segers
Moeder (mother) : Maria Anna Lejaene

Aktejaar (year) : 1803
Aktenummer (documentnumber) : 26
Overleden op (died on) : 2-2-1803
Overleden te (died in) : Hontenisse
Michiel Baart
Leeftijd bij overlijden (age) : 69 jaar
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Beroep (occupation) : chaudronnier (ketelmaker)
Geboorteplaats (place of birth) : Hontenisse
Partner : Cornelie Seegers
Vader (father) : Andre Baart
Moeder (mother) : Anne Catharine Burm
Opmerking (note) : Republikeinse datum: 15 Pluviose an XI

Van Carlo Buysrogge ontving ik de onderstaande gegevens:

Machiel Baert, geboren te Hontenisse (Mariapolder) op 9 april 1738,
overleden te Hontenisse op 2 februari 1803, 64 jaar oud.
Hij is getrouwd te Hontenisse op 24 juni 1764 voor de kerk, op 26-jarige
leeftijd met Anna Catharina Zegers ook genaamd Maria Cornelia Seegers (20 jaar oud),
overleden te Hontenisse op 19 maart 1825, 81 jaar oud.

We zien ook hier weer de verschillen in sterf-leeftijd, zoals opgegeven werden door de aangevers van het overlijden. Dat waren soms familieleden, maar soms ook buren, die het allemaal niet precies wisten. Maar Maria Cornelia Segers was bij huwelijk ongeveer 20 jaar oud, dus geboren rond 1744, en dat stemt prima overeen met de doopgegevens uit Roermond van Maria Charlotte Segers van de Coevering, gedoopt op 5 november 1744 te Roermond als dochter van Joannes Segers van de Coevering en Maria Zegerina Le Jeune. Die gegevens waren bij haar overlijden wel bekend, want daar staan ook haar ouders opgegeven. Maria Le Jeune overigens was ook als doopgetuige aanwezig in 1765 bij de doop van haar eerste kleinkind:

Doopdatum : 21-3-1765
KIND : Maria Carolina Baert
Geboortedatum : heden, 3 uur 's nachts, Honthenisse
Dochter van :
VADER : Michaelis Baert
MOEDER : Cornelia Seghers
Getuige 1 : Andreas Baert
Getuige 2 : Maria Anthonia Jeuw
Bron : DTBL Hontenisse 3 (R.K. doopboek Hontenisse, Ossenisse, Hengstdijk, Groenendijk en Lamswaarde 1692-1766)
Folio : 178r

Hier is Jeuw beslist een leesfout. Er zal Jeun hebben gestaan, maar ik heb dat nog niet gecheckt. De familie van de Coevering komt oorspronkelijk uit Noord Brabant, en er zijn een aantal takken bekend. De tak, die hier genoemd wordt, sluit aan op de familie van de Coevering uit Berlicum.

Machiel Baert is de oudste zoon van Andreas Baert, die gehuwd was eerst met Anna Catharina Burm uit Sint Janssteen en daarna met Anna Maria de Wit. Hij werd op 9 april 1738 geboren in de Mariapolder bij Hontenisse. Als doopgetuigen waren aanwezig Matheus Burm (Beurm) en Joanna Maria Standaert. Die laatste getuige was getrouwd met Joannes Baptiste Baert, een oudere broer van Andreas Baert. Of de doopgetuige Mattheus Borm familie-gerelateerd is met Catharina Burm is mij niet duidelijk. Hij zou afkomstig zijn uit Stekene, terwijl zij was van Sint Janssteen, maar die twee plaatsen liggen nauwelijks 5 km van elkaar. Omdat de naam Mathijs Borm in Stekene nogal veel voorkomt, is het mij niet duidelijk geworden, wie hij precies is, maar hij trouwde in 1714 met Magdalena de Wachter.

Andreas Baert en Catharina Burm trouwden in 1737 in Hontenisse. Hij werd geboren in 1714 te Hulst gedoopt als zoon van Michel Baert en Digna van Vlierbergen. Dat hij inderdaad een zoon is van dit echtpaar, kan geconcludeerd worden uit de aanwezigheid bij dopen van kinderen van zijn broer Joannes Baert met Anna Maria Standaert, waar een aantal doopgetuigen uit de kring van Vlierbergen aanwezig zijn, zoals Franciscus Focaert, uit Stekene Barbara van Vlierbergen (gehuwd met Franciscus Focaert), en Henricus van Vlierbergen. Andreas Baert trouwde een tweede keer met Anna Maria de Wit in 1754, en kreeg uit dat huwelijk ook nakomelingen tot in de huidige tijd.

Michiel Baert werd in Lokeren geboren op 7 dec 1674, en trouwde Digna van Vlierbergen in Hulst op 4 december 1700. Bij de dopen van hun kinderen zijn een aantal van Vlierbergen's en ook Judoca van Puyvelde doopgetuigen. Zijn ouders waren Andries Baert en Margaretha Westelinck, haar ouders waren Petrus van Vlierbergen en Judoca van Puyvelde.

Andries Baert en Margaretha Westelinck trouwden in 1660. Hun huwelijksaankondiging is in Waasmunster te vinden, maar zij trouwen in Lokeren. Getuigen zijn Judocus Baert en Jacobus Droghe. Vanwege de huwelijksaankondiging in Waasmunster meende ik een tijd lang dat Andries daar geboren is, maar een passende geboorte heb ik van hem niet gevonden. Ik vond wel een aantal dopen van Andreas Baert, maar die bleken uiteindelijk niet op hem van toepassing te kunnen zijn, zodat ik met hem voorlopig vast zit. Margaretha Westelinck was een dochter van Petrus Westelinck en Amelberga deVos uit Lokeren. Die connectie blijkt uit een aantal doopgetuigen, broers en schoonzusters van Margaretha Westelinck.