De 4 Huwelijken van Petrus Adriaensen (+ 1683)

Ergens voor 1650 trouwde Petrus Adriaensen met Catharina Paus. Uit dat huwelijk werd een zoon Jan Adriaensen geboren, die blijkens de samenvatting op de Staat van Inventaris van 1691 drie keer getrouwd is geweest:

HA Reg. 514 no. 29v dd. 8.12.1691

Jan Adriaensen +, schipper tavernier, winkelier in Campen
X Maria Vereecken +
(huwelijk vond plaats in Ossenisse op 26 april 1670. Getuigen waren Petrus Adriaensens, Franciscus Verhulst).
K: Catharina X Adriaan Robbert, Pieter 19, Jan 12,

XX Elisabeth de Bock +
(huwelijk vond plaats in Ossenisse op 26 juli 1681)
K: Janneke 8, Cornelia 4

XXX Elisabeth de Roo
(huwelijk rond 1689)
 

NB. In deze samenvatting staat een foutief gegeven.
Catharina Adriaensen X Adriaan Robbert wordt een kind genoemd van Jan Adriaensen. Echter... zij wordt in de Staet van Inventaris nergens een dochter van Jan Adriaensen genoemd. Wl wordt haar man, Adriaan Robert genoemd: ...'Adriaen Robberts in huwelijk hebbend Catharina Adriaensen, in de kwaliteit van naaste bloedverwant...'

Er staat NERGENS dat zij een dochter was, en dat is ook onwaarschijnlijk, want die dochter Catharina werd in 1671 geboren (gedoopt), en zou dan in maart 1687 zijn getrouwd met Adriaan Robert! Dus voor haar 16de verjaardag. Dat is hoogst onwaarschijnlijk. Catharina was Jan's naaste bloedverwant, omdat zij zijn (half)zuster was, geboren rond 1654. De Staet van Inventaris vertelt ook, dat Christiaen den Duyts voogd is over de moederlijke zijde van Janneke en Cornelia Adriaensen. Dit gegeven vertelt, dat Maria Vereecken vermoedelijk verwant was (zuster) met Ernestus Vereecken, die gehuwd was met Catharina Duyts, waaruit een zoon Christianus Vereecken werd geboren in 1665. Christianus Duyts was daarbij doopgetuige. Bij een andere zoon Paulus Vereecken was overigens Paulus Duyts doopgetuige, terwijl bovendien Christiaen den Duyts getrouwd was met Janneke van Overloop, weduwe van Petrus de Bock en ouders van Elisabeth de Bock, echtgenote van Jan Adriaensen.

Het tweede huwelijk van Petrus Adriaensen was met Elisabeth Hendricx. Dat huwelijk zal in 1650 zijn geweest, want op 15 januari 1651 werd in Ossenisse uit dit huwelijk een dochter Adriana Adriaensen gedoopt. Doopgetuigen waren Judocus Martens, Elizabeth Janssens. Vermoedelijk werden ook Petrus Adriaensen en Catharina Adriaensen geboren uit dit huwelijk (geboren ca. 1652 en 1654).

Op 27 mei 1657 hertrouwt Petrus Adriaensen met Margaretha Teenaerts in Ossenisse, maar omstreeks 1667 is Margaetha Teenaerts al overleden. Dit huwelijk gaf een aantal kinderen, waarvan er in de Staat van Inventaris van 22 december 1667 drie worden genoemd.

In het doopboek Hontenisse vond ik:
1. Aernout Adriaensen geboren op 17 oktober 1659
2. Gillis Adriaensen geboren ca. 1662
3. Digna Adriaensen op 26 oktober 1664
4. Maria Adriaensen op 19 april 1667

Margaretha Teenaerts overleed vermoedelijk samen met haar laatste dochter Maria in 1667. Digna Adriaensens wordt nergens genoemd in de Staat van Inventaris. Zij is vermoedelijk overleden kort na 1667.

Op 19 februari 1668 hertrouwt in Ossenisse Petrus Adriaensen met Catharina Vereecken. Zij is de 4de echtgenote en in 1683 boedelhoudster, als Petrus Adriaensen is gestorven, vermoedelijk ongeveer een jaar na het overlijden van zijn zoon Pieter Adriaensen, gehuwd met Magdalena Brantwijk (Brandwijk).

In de Staat van Inventaris van 28 augustus 1683 staat inleidend ongeveer:

Staet en inventaris overgegeven door Catharina Vereecken als houderigge ten sterfhuise van Pieter Adriaensen haar overleden man en geeft dit in handen van Jan Adriaensen verwekt (?) bij Catharina Paus en de wees Catharina Adriaensen, achtergelaten door Pieter Adriaensen fs. Pieter, geprocureert bij Magdalena Brantwijk, Daniel de Loose in huwelijk hebbend Adriaeneken Adriaensen soo over hemself als voogd over voorstaande wese Catharijna Adriaensen verwekt bij Elisabeth Heyndrickx en Aernout Adriaensen en Gillis Adriaensen, geprocureert bij Margaretha Teenaerts alle kinde en kints kint achtergelaten bij den overledene.
 

Het laatste huwelijk van Petrus Adriaensen met Catharina Vereecken heeft nog wel wat opmerkelijkheden... Zij was eerder gehuwd met Jacobus Florijn (Floreyn), en dat huwelijk moet wel voor 1646 zijn geweest, want op 6 januari 1647 wordt een zoon Adrianus Floreyn gedoopt in Walenhoek, Ossenisse. Tenminste nog twee kinderen worden gedoopt in Ossenisse: Jacobus Floreyn in 1649 en Catharina Floreyn in 1653. Uit  doopgetuigen kunnen we opmaken, dat Catharina Vereecken een zuster Amelberga Vereecken heeft, die getrouwd was met Joannes Gardeyn (Gordijn). Dat blijkt o.a. uit de doopgetuigenissen van Joannes Vereecken en Catharina Vereecken bij de doop in 1657 van Elisabeth Gardeyn (Gordijn). Bij de doop van Maria Gardeyn (Gordijn) in 1654 getuigen overigens Jacobus Floreyn en Maria Dingensens.

Dit alles maakt het erg waarschijnlijk dat Jacobus Floreyn, die in 1659 overleed en bezit had in Moerbeke, broer was van Judoca Floreyn (Florens?Florensen) kinderen van Lucas Floreyn en Catharina van Gavere, die op 12 oktober 1613 in Moerbeke trouwden. Judoca Floreyn zien we in Hulsterambacht terug in 1647 als vrouw van Joannes Bogaert.

Op 16 april 1671 vinden we een doop in Ossenisse van Joannes Floreyn (Florijn) als zoon van Jacobus Floreyn en Adriana Adriaensen. Als doopgetuigen treden op Petrus Adriaensens en Amelberga Vereecken. Het lijkt er dus op, dat Jacobus Floreyn, zoon van Catharina Vereecken uit haar huwelijk met Jacobus Floreyn, in 1671 trouwde met Adriana Adriaensen, dochter van Petrus Adriaensen uit zijn huwelijk met Elisabeth Hendricx.

Petrus Adriaensen had een broer genaamd Arnout Adriaensen, ook schipper en tavenier, die gehuwd was met Helena de Vreese. Dat huwelijk bracht tenminste 4 kinderen voort:Petrus, Livina, Maria en Anna Adriaensen, van wie Livina Adriaensen trouwde met Lieven de Molenaere. Dat verklaar ook de vernoeming van een zoon Aernout door Pieter Adriaensen en zijn derde vrouw Margriete Teenaerts.