Van Den Abeele (onder constructie)

Op 22 april 1859 trouwden in Philippine Levinus Bernardus Doppegieter en Cordula van den Abeele. Zij was een dochter van Petrus van den Abeele en Petronella Misseghers, en zij overleed op 1 augustus 1873, 50 jaar oud, zoals ISIS laat zien.

Aktenummer (document number) : 5
Overleden op (died on) : 1 8 1873
Overleden te (died in) : Philippine
Cordula van de Abeele
Leeftijd bij overlijden (age) : 50 jr
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Beroep (occupation) : zonder
Geboorteplaats (place of birth) : Westdorpe
Partner: Levinus Doppegieter
Leeftijd (age) : 67
Beroep (occupation) : visscher
Vader (father) : Pieter van de Abeele
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Moeder (mother) : Petronella Meseghers
Leeftijd (age) : niet opgenomen

Cordula werd geboren op 26 mei 1823 in Westdorpe, en was vermoedelijk het laatstgeboren kind van zes geborenen.

 

Haar ouders, Pieter van den Abeele en Petronella Theresia Massegers trouwden op 26 februari 1811 in Westdorpe (acte blad 1 en acte blad 2). Het was zijn tweede huwelijk, want eerder was Petrus van den Abeele gehuwd met Maria Slock:

Aktenummer/Number of deed: 2
Aktedatum/Date of deed: 26 2 1811
Bruidegom/Bridegroom: Pierre van den Abeele
Beroep/Occupation: Cabaretier
Leeftijd/Age: 57 jaar/years old
Geboorteplaats/Birthplace: Westdorpe
Bruid/Bride: Petronelle Massegers
Leeftijd/Age: 25 jaar/years old
Geboorteplaats/Place of birth: Westdorpe, op/on 3 11 1785
Vader bruidegom/Father bridegroom: Pierre van den Abeele
Moeder bruidegom/Mother bridegroom: Isabelle Buijk
Vader bruid/Father bride: Jean Massegers
Moeder bruid/Mother bride: Isabelle de Paepe
Opmerking/Note: Bgm wdnr van Marie Slock.

Op blad 1 van deze huwelijksacte uit 1811 zien we dat de bruidergom, Pieter van den Abeele als leeftijd heeft 57 jaar en 10 maanden. Dat betekent, dat hij geboren is ca. april 1753. Hij was weduwnaar van Maria Slock, zijn ouders Pieter van den Abeele en Isabella Buyk waren beiden reeds overleden. De bruid was een dochter van Joannes Massegers en Isabella (Elisabeth) de Paepe, beide wonend in Westdorpe. De getuigen waren Joannes Massegers, oud 62 jaar, vader van de bruid, en Emmanuel Massegers, oud 23 jaar, broer van de bruid, en Joannes Baptiste Joseph Leman junior, oud 29 jaar, en Joannes Baptist Joseph Leman, secretaris, oud 60 jaar, niet verwant aan het bruidspaar zijnde, als getuigen voor de bruidegom.

Daarbij moet opgemerkt worden, dat de Angelique C. Leman, dochter van Joannes B.J. Leman sr. in 1807 getrouwd was met Ange van den Abeele, broer van Pieter.
Ook van Ange van den Abeele is geen doopdatum bekend, hoewel beide broers gezegd worden geboren te zijn in Westdorpe. In 1807 was Ange 47 jaar oud, dus geboren rond 1760.
 

Het is in deze familietak erg lastig omdat de naam Pieter van den Abeele nogal veel voorkwam in de regio. Daardoor zijn fouten makkelijk gemaakt in deze familienaam. Uit zijn eerste huwelijk met Maria Anna Slock werden tenminste 7 kinderen geboren. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik niet alle gegevens van dit eerste huwelijk heb gevonden, dus ook niet de plaats en datum van dit eerste huwelijk. Uit de gegevens van het tweede huwelijk blijkt, wie de ouders waren van Petrus van den Abeele en Petronella Misseghers, en we krijgen een aanwijzing over hun geboortedata.

De doop van Petrus van den Abeele heb ik tot dusver niet gevonden, maar hij is geboren rond 1753, zoals ook blijkt uit de aangifte van het overlijden van zijn vader, waar hij 44 jaar oud wordt genoemd. Ook hier blijkt dus, dat hij geboren is in 1753.

Kantoor (office) : Hulst
Nummer (number) : 167 1843
Pieter van den Abeele
Overleden te (died in) : Westdorpe
Overleden op (died on) : 3-10-1843
Inventarisnummer (inventory number) : 237
Filmcassettenumber (number of filmbox) : 35
Opmerking (note) : Herbergier, 91 jaar, gehuwd Petronella Theresia Messechers

De aangifte van het overlijden werd gedaan door Constantinus van den Abeele, oud 29 jaar, zoon van de overledene, en door Pieter Remerij, schoolmeester.
De aangifte van het overlijden van Petronella Masseghers werd op 31 maart 1853 gedaan door haar zoon Seraphinus, oud 34 jaar, en net als zijn broer Constantinus visser van beroep.

Petrus van den Abeele was een zoon van Petrus van den Abeele en Isabella Buijck, van wie in het trouwboek Terneuzen de volgende huwelijksaantekening staat:

Trouwboek Terneuzen
28 maart 1752 (Westdorpe)
Pieter van den Abeele, jm van Wagtebeke in Vlaanderen, en Isabella Buyck, wed van Louis de Vogelaar.


Dit echtpaar kreeg behalve een zoon Pieter rond 1760 ook nog een zoon Angelus van den Abeele, die op 16 juni 1807 in Westdorpe trouwde met Angelique Colette Leman. Dat laatste echtpaar kreeg minstens 10 kinderen. Waarschijnlijk was ook Isabella Antonia van den Abeele, die op 1 november 1784 in de Autrichepolder overleed, een dochter van Pieter van den Abeele en Isabella Buijck.

Isabella Antonia van den Abeele was gehuwd met Jean Francois Diericks, en Petrus van den Abeele, de jonge, werd tot voogd benoemd van de kinderen uit dit huwelijk. Omdat Antonia Buyck gedoopt werd op 3 maart 1717 in Westdorpe als Isabella Antonia Buyck, dochter van Joannes Buyck en Anna Spiessens, lijkt Isabella van den Abeele naar haar vernoemd te zijn.

Van zowel Pieter van den Abeele als van Isabella Antonia Buyck bestaan er overlijdensactes, die beide opgesteld zijn in de franse tijd. Pieter overleed in 18 prairial van het jaar 5, en dat is omgerekend 6 juni 1797. De aangifte wordt gedaan door zijn zoon Pieter, oud 44 jaar. De overledene zelf was 75 jaar oud in 1797, en is dus geboren omtrent 1722.

Isabella Antonia Buyck overleed in 1805 in Westdorpe. De aangifte werd gedaan door Ange van den Abeele, oud 45 jaar, dus geboren omstreeks 1760.
Haar ouders worden in de aangifte genoemd: Joannes Buyck en Anna Spiessens, beiden overleden.

Doordat we het geboortejaar kennen van Pieter van den Abeele sr. (1722) was het mogelijk om op zoek te gaan naar zijn doop in Wachtebeke. Petrus van den Abeele werd gedoopt in Wachtebeke op 23 mei 1722. Zijn ouders waren Angelus van den Abeele en Judoca Gillis, die op 1 mei 1720 ook in Wachtebeke trouwden. Daarmee hebben we ook meteen de herkomst van de voornaam van zijn broer Ange gevonden. Die werd vernoemd naar zijn paternele grootvader.

Van de doop van Pieter van den Abeele heb ik geen afbeelding, maar wel nog een vermelding uit de StvG van Assenede waar Pieterken, oud 3 jaar wordt genoemd.

 Het echtpaar kreeg 4 kinderen, een tweeling in 1720 Joannes en Laurentius geboren op 27 dec. 1720, beiden stierven voor 1725, en nog een dochter Isabella Jacoba van den Abeele, die geboren werd na de dood van haar vader, op 2 mei 1725. Angelus van den Abeele stierf al op 28 december 1724. In het begraafboek van Wachtebeke staat dat zijn leeftijd bij overlijden ongeveer 30 jaar was (aetatis 30 annorum aut circiter). Tot paternele voogd werd Marinus van den Abeele benoemd, en die was een broer van Angelus, zoals duidelijk wordt uit de StvG:

 

Staet ende Inventaris in baeten ende commeren bleven en bevonden ten sterfhuyse van Ingel van den Abeele fs. Livinus
overleden binnen de prochie van Wagtebeke op den 28 decembris 1724 die bij desen maeckt ende overgeeft Judoca Gillis
fa. Pieter als weduwe ende hauderigge bleven tsijnen sterfhuyse cum Matijn van den Abeele fs. Livinus voornt. als broeder van voors.
Ingel ende oom, mitsgdrs. voocht paterneel van de twee minderjaeriggen kinderen bij den overledenen ende den hauderigge verwerft
daervan de naemen sijn Pieterken van den Abeele aut drij jaeren ende Isabelleken Jacoba aut omtrent de twee maenden geboren vier
maenden naer den overlijden van haeren vader ...

Marinus van den Abeele trouwde 19 oktober 1727 in Wachtebeke met Elisabeth Gillis, die een zuster was van Judoca Gillis.
Twee zusters trouwden dus met twee broers. Marinus van den Abeele was toen weduwnaar van Catharine de Keuckelaere.