Familie Oldenhof

 

Op 6 december 1881 trouwden in Zwolle Gijsbertus Blancke en Hendrika Oldenhof. Van het echtpaar zijn mij 5 kinderen bekend:

1. Geertruida Johanna Blancke, geboren 13 juni 1882 in Amsterdam
2. Maria Blancke, geboren op 19 februari 1884 in Amsterdam
3. Ikelina Arnoldina Blancke, geboren op 18 juni 1885 in Amsterdam
4. Hermina Johanna Blancke, geboren 10 juli 1889 te Amsterdam
5. Jan Blancke, geboren 19 september 1895 in Amsterdam

In de huwelijksacte valt nog te lezen, dat Gijsbert Blancke nog minderjarig was (22 jaar) en dat zijn ouders en grootouders overleden waren, en dat daarom zijn voogd Goswinus Antonius Josephus van Giesen, koopman in Coevorden, en zijn toeziend voogd Frans Blancke, smid te Sleen, hun toestemming hebben verleend. Voor hem getuigden zijn oo, Herman Peters, tweede echtgenote van zijn tante Gesina Blancke, en zijn neef Albert Johan Vedelaar (die gehuwd was met Johanna Jacquelina Blancke, natuurlijke dochter van voornoemde Gesina Blancke). Voor Hendrika Alberta Oldenhof getuigden haar twee broers Teunis en Hendrik Oldenhof.

Mijn grootvader werd dus als laatste geboren uit deze ouders. Gijsbertus Blancke werd geboren in Coevorden in 1859, maar na het overlijden van zijn ouders in Coevorden (zijn moeder in 1870 en zijn vader in 1872) zal hij zijn ondergebracht bij familie, want Gijsbertus was bij het overlijden van zijn vader pas 13 jaar oud. In elk geval wordt zijn naam genoemd in het jaarboek 1874 van het archief Amsterdam. Hij woonde in Amsterdam in de Bethanienstraat 9 en in de Rapenburgerstraat 165. In dat laatste huis heeft wellicht mijn oom Bert ook nog gewoond. In elk geval herinner ik mij, dat ik in mijn jeugd in zijn woning geweest bij het Rapenburg. Na hun huwelijk in Zwolle zijn Gijsbert Blancke en Hendrika Oldenhof vermoedelijk direct naar Amsterdam gegaan. Ten tijde van hun huwelijk was Hendrika misschien al zwanger van haar eerste kind, dat ruim 7 maanden later werd geboren. Hendrika Alberta Oldenhof werd geboren in Zwolle op 24 februari 1855, en zij overleed op 11 januari 1937 in Amsterdam als weduwe. Haar ouders waren Jan Willem Oldenhof en Maria Rodink.

Jan Willem Oldenhof, schoenmaker in de Bitterstraat in Zwolle, werd geboren op 25 mei 1824 in Zwolle en overleed in die stad op 29 oktober 1892. Zijn ouders waren Teunis Oldenhof en Hendrika Jans Zijn weduwe Maria Rodink overleed enkele maanden later, op 18 januari 1893 ook in Zwolle. Dat was ook haar geboorteplaats, want zij werd daar geboren op 4 februari 1822. Haar ouders waren Hendrik Rodink en Hendrika van der Sel.
Jan Willem Oldenhof en Maria Rodink trouwden in Zwolle op 16 mei 1850, en kregen daar tenminste 6 kinderen. Aan de namen van hun kinderen zijn de vernoemingsregels aardig af te leiden:

1. Teunis Oldenhof 6 oktober 1851 Zwolle
2. Hendrik Oldenhof 14 februari 1853 Zwolle
3. Hendrika Alberta Oldenhof 24 februari 1855 Zwolle
4. Maria Oldenhof 11 oktober 1858 Zwolle
5. Hermina Johanna Oldenhof 29 mei 1862 Zwolle
6. Johanna Oldenhof 13 augustus 1865 Zwolle

Teunis Oldenhof en Hendrikje Jans trouwden op 16 april 1813 in Zwolle. Bij dit huwelijk werden een flink aantal huwelijkse bijlagen bijgevoegd. En daarvan was verklaring van een aantal bekenden, die verklaarden, dat Hendrikje's moeder Gargje Jans heette, maar dat zij gedoopt was als Harmpje Jans. Aardig zijn ook wat andere bijlagen, waaruit we iets meer kunnen vinden over haar voorouders. Zo treffen we stukken aan van het overlijden van de ouders van Hermpje Jans, en zien we een glimp van haar grootouders.

Ouders van de bruid, die geboren is in Heerde op 15 oktober 1792 waren Jan Jans (+ 1796) en Hermpje Jans (+1794). Uit de genoemde huwelijkse bijlagen zien we dat Jan Jans een zoon was van Jan Lubberts, die in 1772 stierf in Hattem. Met enig zoeken in de DTB van Hattem zien we dan dat Jan Lubberts getrouwd was met Hendrikje Jans, en ook van haar is een stuk in de huwelijkse bijlagen. Zij stierf in 1790 in Hattem en was op dat moment getrouwd met Teunis Gerrits, haar tweede man met wie zij in 1773 trouwde in Hattem. Haar eerste huwelijk met Jan Lubberts vond ook plaats in Hattem in 1755. Ook trof ik stukken aan van de ouders van Hermpje Jans. Allereerst het overlijden van haar vader Jan Gerrits Muis in 1792, en ook van haar niet met name genoemde moeder in 1777. De DTB Heerde maakt duidelijk, dat Jan Gerrits Muis getrouwd was met Maria Jacobs (hij hertrouwde in december 1777).

Jan Gerrits Muis en Maria Jacobs (beiden woonachtig in het gehucht Hoorn bij Heerde) trouwden in 1768 in Heerde, en zij kregen 5 kinderen, van wie Harmpje de oudste was (1769). Uit zijn tweede huwelijk in 1777 te Heerde met Trijntje Herms werd in 1779 nog een dochter Grietjen geboren. Dankzij gegevens van Albert Veldhuis weet ik nu ook, dat Jan Gerrits Muis de oudste zoon was uit het huwelijk van Gerrit Herms (Muis) en Hermtje Jans. Hij werd geboren in 1731 te Heerde, en uit dat huwelijk werden in totaal 9 kinderen geboren.

Ook zat er bij de huwelijkse bijlagen een stuk gedateerd 19 maart 1813 opgesteld in de franse taal, waarin de ondertrouw wordt gedaan. Dat gebeurde door Hendrikje Jans, minderjarige dochter, geen levende ouders of grootouders meer hebbend. Voor haar getuigen als meest nabije verwanten haar ooms paterneel Lubbert en Gerrit Jans, Derk Geurs die parent paternel wordt genoemd, Jacob Horst, oom materneel, Willem Bredenoort charretier en Jan Claasen van Dijk koopman, verwanten van moederszijde, en allen woonachtig in Hattem.

Teunis Oldenhof werd geboren in Dalfsen op 22 oktober 1788. Zijn ouders zijn Willem Gerrits Oldenhof en Hermina Jansen. De bruid en bruidegom waren beiden woonachtig in Zwolle. Teunis Oldenhof oefende een aantal beroepen: hij was jeneverbranders knecht, brouwersknecht, metselaar, turfdrager en sjouwer te Zwolle. Tussen 1813 en 1836 werden tenminste 9 kinderen geboren:

1. Hermina Oldenhof op 16 juni 1813 in Zwolle
2. Jan Oldenhof op 17 maart 1815 in Zwolle
3. Hermina Johanna Oldenhof op 22 mei 1819 in Zwolle
4. Hermina Oldenhof op 25 maart 1822 in Zwolle
5. Jan Willem Oldenhof op 25 mei 1824 in Zwolle
6. Herm Oldenhof op 30 augustus 1827 in Zwolle
7. Maria Oldenhof 27 oktober 1830 in Zwolle
8. Teunis Oldenhof 12 oktober 1832 in Zwolle
9. Maria Oldenhof 12 maart 1836 in Zwolle

Willem Oldenhof en Hermina Janssen trouwden in de gereformeerde kerk in Dalfsen op 3 november 1786:

Bij dit huwelijk was Willem Oldenhof weduwnaar van Teuntje Janssen, met wie hij in 1772 trouwde in Windesheim -allebei wonend op de Linthorst onder Dalfsen, en hij heet geboortig van Wijhe, terwijl Hermina Janssen geboren was in Hellendoorn. Op het moment van trouwen woonden beiden in Lente, waar nog in 1783 een zoon Mias werd geboren uit Willem's eerste huwelijk met Teuntje Jans. In maart 1786 overleed Teuntje Jans.

Over de drie kinderen uit dit eerste huwelijk, Gerrit Willems, Arendina en Mias Willems Oldenhof, werden in 1786 als mombers aangesteld Rutger Oldenhof en Hendrik Teunis, ooms van de kinderen. Aan elk uit te keren een pond groot of zes gulden; verplicht te leren lezen, schrijven. Bij de doop van zijn laatste zoon met Teuntje Jansen in 1783 wordt hij Willem Oldenhof genoemd. In november hertrouwde Willem Oldenhof dan met Hermina Jansen, die op 2 augustus 1761 in Hellendoorn werd geboren als dochter van Jannes Egberts (op den) Poelakker en Maria Berents (geboren 23.12.1718 te Hellendoorn) als dochter van Berent Hendriks (op Oolbrink) en Hendrikje Geerts). In het tweede huwelijk van Willem Oldenhof werden nog eens 5 kinderen gedoopt.

Dat Hendrikje Geerts de moeder was van Maria Berents blijkt ook nog eens uit de volkstelling van 1748 te Hellendoorn. Daarin wordt het gezin van Jannes Poelakker en Maria Beerents genoemd op blz. 16, en daar staat ook 'moeder bij haar inwoonende Hendrikjen Geerts'.

 

In de huwelijkse bijlagen van 1813 van het huwelijk van Teunis Oldenhof met Hendrikje Jans wordt er nog een stuk gezien, waarin een aantal Hellendoorners een verklaring afgeven, dat de grootouders van Teunis Oldenhof aan moederszijde Jannes Jansen en Maria Poelakker al verscheidene jaren (sic) geleden gestorven waren, maar dat hun dood nooit was ingeschreven in de boeken van Hellendoorn. Degenen die die verklaring afgaven waren Hermannus van Eerten, Arend Hoenderman, Hermannus Agteresch en Jan Valk, de laatste drie woonachtig te Hellendoorn, de eerste in Raalte.

Ik heb flink wat afgezocht in de DTB Hellendoorn, maar de enige Hermina Jansen, die in aanmerking komt als 2de echtgenote van Willem Oldenhof, was de dochter van Jannes Egberts (op den Poelakker) en Maria Berents. Zij is dan geboren op 2 augustus 1761 te Hellendoorn en was het laatste kind uit dit huwelijk (zie onder aan deze bladzijde)

Willem Gerrits Oldenhof was de zoon uit het huwelijk van Gerrit Oldenhof en Maria Janssen, die op 16 september 1735 trouwden in Vorchten. Hoewel in zijn huwelijksinschrijving in 1786 staat, dat hij van Wijhe geboortig was -waar hij in elk geval wel gedoopt werd op 27 september 1739, blijkt Willem Oldenhof geboren te zijn in Marle bij Hellendoorn. Daar woonde Gerrit Oldenhof tot omstreeks 1742, waarna hij vanaf 1742 te vinden is als landbouwer op de Keteler in Tongeren vlakbij Wijhe. Bij een aantal dopen van zijn kinderen staat dat ook genoemd, zoals in 1745:

In de volkstelling van 1748 wordt hij in Tongeren genoemd (Gerrit Willems) met zijn vrouw Marrigje en drie kinderen Willem, Albertjen en Geertruit. Maar in diezelfde volkstelling van 1748 treffen we ook aan Jan Oldenhof, wonend in Buurschap Tongeren met zijn vrouw (niet met name genoemd) en een zoon Willem.

Hier moeten we alert zijn, omdat er dus nog een stel naamdragers Oldenhof in Tongeren leefden, die misschien wel verwant zijn, maar waarvan de verwantschap niet is aangetoond. De genoemde Jan Oldenhof behoort daartoe, maar wel via een omweg. Jan Jansen noemde zich Oldenof na zijn huwelijk met de weduwe Judekyn Willems van Willem Goossens op den Oldenhof.

Uit haar huwelijk met Willem Goossen op den Oldenhof werd vermoedelijk een zoon Willem geboren. Eerder kreeg deze Willem Gosens Oldenhof kinderen uit zijn 1ste huwelijk. Dat waren Gerrit en Gosen Willems van den Oldenhof.

Wijhe den 23 Jan 1730.
Gerrid Willems, zoon van Willem Goossens op den Oldenhof, en Maria Jacobs,
dochter van Jac. Roelofs Knape, beijde in Tongeren onder Wijhe.
Alhier getrout.

Alles bij elkaar toch behoorlijk verwarrend, omdat we dus te maken hebben met twee personen met vrijwel dezelfde naam namelijk Gerrit Willems op den Oldenhof en Gerrit Willems ook wel Gerrit Willems van den Oldenhof genoemd, bijvoorbeeld bij zijn huwelijk in 1735.  Het schijnt aldus in elkaar te zitten:

Willem Goossens op den Oldenhof trouwde als weduwnaar op 11 jan. 1730 Judekkyn Willems, afkomstig uit Heino. In eerste huwelijk was hij gehuwd met Willemtje Gerrits. Uit het eerste huwelijk werden geboren Gerrit Willems Oldenhof en Goossen Willems Oldenhof, en uit zijn tweede huwelijk werd geboren Willem Oldenhof. Judekyn Willems hertrouwde in Wijhe op 7 dec. 1741 Jan Jansen, die zich daarna Jan Oldenhof ging noemen. De bovenstaande vermelding van de volkstelling in 1748 in Wijhe zou wel eens op deze Jan Oldenhof kunnen slaan.

 

Dat wij met Gerrit Willems hier de familielijn hebben die hierboven werd weergegeven, blijkt onder meer uit de benoemde voogd in 1786, Rutger Oldenhof die we zien als zoon van Gerrit Willems Oldenhof, en die in 1750 werd geboren. Hieronder staan de gegevens van de volkstelling van 1748. Daar is Gerrit Willems gehuwd met Maria Jansen en met drie van zijn kinderen. De anderen staan er natuurlijk nog niet bij.

In de huwelijksaankondiging van Gerrit Oldenhof met Maria Jansen in 1735 te Wijhe staat er nog iets opvallends :

Gerridt Willems van den Oldenhof J.M., zoon van wijlen W. v. den Oldenhoff
in Herxen, en Maria Janssen J.D. van wijlen Jannes Flier onder Vorchten.
Den 16 Sept 1735.

Gerrit Willems van den Oldenhof was dus niet eerder gehuwd, want hij heet hier jonge man. Daarmee wordt duidelijk, dat hij wel een ander moet zijn dan Gerrit Willems op den Oldenhof die in 1730 trouwde met Maria Jacobs.

 

Van het echtpaar Gerrit Willems van den Oldenhof genaamd Ketteler met Maria Janssen zijn tenminste zes kinderen bekend:
1. Willem Gerrits [Oldenhof] gedoopt op 27 sept. 1739
2. Geertruid gedoopt op 4 sept. 1742 te Wijhe
3. Albertje Gerrits gedoopt op 4 juli 1745 te Wijhe
4. Geertruit gedoopt op 14 feb. 1748 te Wijhe
5. Rutger Gerrits gedoopt op 18 jan. 1750 te Wijhe
6. Geerlig Gerrits gedoopt op 20 april 1753 te Wijhe

Maria Janssen werd gedoopt in Windesheim op 6 maart 1712 als dochter van Jan Jacobs Flier en Albertje Berents. Zij was een kleindochter van Jacob Flier [op de Kaa] en van Berent Berents X Jennigje Janssen. Op 4 januari 1756 hertrouwt zij met Frerik Claassen, die aan de Kroone woonde in Wijhe.

Gerrit Willems werd op 5 juni 1702 gedoopt in Wijhe als zoon van Willem Gerrits Oldenhof (+ voor 1735) en Geertruid. Geertruid is alleen gekend bij haar voornaam. Gerrit Willems vernoemde wel zijn dochter(s) naar Geertruid, die alleen wordt genoemd in het testament in 1737 van haar zoon Teunis Willems. Willem Gerrits wordt alleen bij de doop van zijn eerste dochter Seyna in 1687 Willem Gerrits Oldenhof genoemd. Daarna komt hij nog slechts voor als Willem Gerrits. Hij was vermoedelijk het laatste kind van Willem Gerrits en Geertruid.

Bronnen: De website van Peter Oldenhof http://home.tiscali.nl/pjoldenh (is helaas verwijderd) en het artikel in Gens Nostra 1987 door H. Oldenhof en P. Bos pag. 148-168, verder het gebruikelijke eigen archieven onderzoek.

 

Aanvulling op de naam Poelakker.

Ik heb geprobeerd om over deze naam meer te vinden in de boeken van Hellendoorn.
Jannes Egberts opde Poelakker en Maria Berents trouwden in Hellendoorn op 4 september 1735. Zij kregen tussen 1737 en 1761 8 kinderen, 2 zoons Egbert en Berend, en 6 dochters. Maria Berents werd vermoedelijk geboren in 1718 als Marijken Berents, dochter van Berent Hendriks en Hendrikje Geerts. Dat echtpaar trouwde in 1702 in Hellendoorn. In 1703 doopten zij daar hun 1ste kind, Geert, maar dan zit er een gat totdat in 1715 in Hellendoorn dochter Willemken en in 1718 Marijken worden gedoopt in Hellendoorn. Gelukkig geeft hun trouwinschrijving in Hellendoorn enige informatie:

Trouwboek Hellendoorn
4.6.1702
Berent Hendrikzen j.m. te Claas in 't Loo te Wierden
en Hendrikjen Geerts j.d. te Ham Ulsens te Marle

De bruidegom is dus afkomstig uit Wierden, en ook daar blijkt een inschrijving te bestaan

Trouwboek Wierden
5.6.1702
Berend Henricks sone van Henrick Claessen in Wijrden
en Henrickjen Geerts j.d. te Ulsens te Marle onder Hellendoorn

Op grond hiervan ben ik ook in het doopboek van Wierden gaan zoeken, en daar vond ik een aantal dopen aan, die misschien (in elk geval ntje) betrekking heeft op dit echtpaar:

Doopboek Wierden 14.2.1706
Berent Henricks van Claeses
N.N.                                    't kint, Geesjen

Doopboek Wierden 8.3.1709
Berent Henricks bij Nijsinck
N.N.                                    't kint Egbert

Doopboek Wierden 31.7.1712
Berent Hendricksen bij Nijsinck
de moeder                          het kint Hendrick

De moeder wordt dus telkens niet genoemd, maar uit de doop van 1706 valt op te maken, dat het om Berent Hendriks gaat, die we ook zagen in Hellendoorn. Voor die tijd en na die tijd vond ik geen dopen meer van Berend Hendriks in Wierden, die hierop aansluiten.
Daarom vermoed ik, dat dit dopen zijn, die de tussenliggende periode verklaren. Waarschijnlijk werkte Berend Hendriks  op 'Nijsinck'.

Dat Berent Hendriks vervolgens in de twee dopen van 1715 en 1718 wordt genoemd als wonend of werkend op Oolbrink is opvallend:

Doopboek Hellendoorn 4.5.1715
Berent ..... en Hendrikje Geerts
Oolbrink


Doopboek Hellendoorn 23.12.1718
Marijken d.v. Berent en Hendrikje Geerts
Oolbrink in 't Kerkdorp

Oolbrink is immers het goed, dat verbonden is aan leden van een familie die zich ook op Poelakker bevindt (zie verder)

Richt ik nu de aandacht op Jan Egbertsen (op den Poelakker), echtgenoot van Maria Berents, dan valt te verwachten, dat hij ook minstens voor 1718 is geboren. Gezien zijn naam is het voor de hand liggend om te zoeken naar eerdere gegevens met de naam 'Poelakker'. Daarvoor heb ik gezocht in de DTB Hellendoorn, en daarin vind ik een aantal dopen van Teunis Derks en Mette Egberts:

Doopboek Hellendoorn

23.7.1682
Jenneken d.v. Teunis op Poelakker en Mette Egberts in 't Kerkdorp

3 april 1685
Ecbert z.v. Teunis op Polackers onder t Kerkdorp
en Mette Egberts

16.3.1690
Geesje d.v. Teunis Derks Poelakker en Mette Egberts

27 sept. 1696
Anneken d.v. Teunis Poelakker en Mette Egberts

In de naam van de vader zit een zekere evolutie. Eerst heet hij 'op Poelakker' maar later 'Poelakker'. Vermoedelijk bewoonde hij dat goed, maar zoekend naar een huwelijksinschrijving, dan blijkt die al geweest te zijn in 1673:

Trouwboek Hellendoorn 20 sept. 1673
Tonnis Derricks n.s. van Derrick Olberink met
Mette Egberts d. van Egberts Hofman te Wierden

De afkortingen betekenen vermoedelijk n.=nagelaten s.= sone d.=dochter. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken, dat in 1673 Teunis' vader Derck al is overleden. Dit huwelijk komt overigens niet voor in de DTB Wierden.

Zijn er dan geen kinderen geboren tussen 1673 en 1682? Vast wel, maar ik heb ze niet kunnen vinden. Maar in 1702 zien we in het trouwboek een inschrijving:

Trouwboek Hellendoorn 8.4.1708
Derk Theunissen j.m. op 't Poelakker
en Janneken Jans j.d. met (?)
Hofmans, beijde in 't Kerkdorp

Op grond hiervan is het aannemelijk, dat dit een zoon is van voornoemd echtpaar Teunis Dircks Poelakker en Mette Egberts Hofman.
Wat vreemd is de toevoeging bij de naam van Janneke Jans

In de lidmaten van Hellendoorn zien we in 1702 genoemd worden: Derk Theuniss Poelakkersoon te midsomer in 't Kerkdorp, en overigens in 1708 ook Jan Theunis Hofmans soon, en in 1715 Anne Teunis Poelakkers dogter. De eerste en de laatste zijn duidelijke zoon en dochter van Teunis Dercks Poelakker, maar over Jan Theunis Hofmans zoon kan er enige twijfel zijn. Hij zou een zoon kunnen zijn van Teunis Hofman.

Opmerkelijk is ook nog een lidmaats-vermelding in 1698 van Mette Egberts, Poelakkersvrouw. Betekent dit wellicht, dat Teunis Poelakker is overleden?

Keren we nu weer terug naar Jan Egberts op Poelakker gehuwd met Maria Berents dan zien we als hun oudste 4 kinderen genoemd worden: Egbert, Berend, Fennegje en Geertje. De zoons zijn duidelijk vernoemd naar de grootvaders, dus wellicht zijn de twee oudste dochters vernoemd naar de grootmoeders, maar dat blijkt al meteen niet te kloppen, want de maternele grootmoeder heette Hendrikje. Die vernoeming was dus pas bij de 4de dochter.

Voor de vader van Jan Egberts moeten we dus op zoek naar een geschikte Egbert, en die moet iets te maken hebben met de Poelakker. Uiteraard denken we dan direkt aan de zoon Egbert van Teunis Dercks, die in 1685 werd gedoopt, maar helaas, in de DTB Hellendoorn vond ik niet echt een geschikte kandidaat. Hij zou immers dan Egbert Teunis moeten heten en dan ergens voor 1718 een zoon Jan hebben gekregen. En ook zou er een link zichtbaar moeten zijn met de naam Poelakker.

In 1708 trouwt Dirck Teunis Poelakker met Jenneke Jans. In 1709 wordt hun eerste kind Hadewich geboren. Daarna volgen nog 8 kinderen, in totaal 6 zoons en 3 dochters, de laatste geboren in 1729. Het rare is, dat nadien de naam Poelakker niet voorkomt, behalve bij Jan Egberts en Maria Berents. In de volkstelling van 1748 heet hij dan Jan Egberts Poelakker.