Lipman en van Brumpe (speculatief)

Janna Lipman trouwde in 1692 met Jan ter Poorten. Zij was een dochter van Harmen Lipman en Janna Brumpe. Janna Brumpe trouwde drie keer: ca. 1667 met Harmen Lipman; na diens dood in november 1680 trouwde zij vermoedelijk in 1681 met Jan Bruna, en na diens dood trouwde ze in 1694 nog eens met Jan Iken.

Coevorden, trouwboek (1683-1731; DTB 24), 7 februari 1694, pagina 246
Huwelijksdatum: 07-02-1694
Bruidegom: Jan Iken, woonplaats: Esschebrugge
Bruid: Janneke Brumpe, weduwe van NN Bruna

Met Jan Bruna kreeg zij nog in 1682 een dochter:

Coevorden, doopboek (1675-1703; DTB 18), 20 december 1682, pagina 39
Gedoopt: Grietijn, dochter van Jan Bruna

Haar naam wordt in 1694 genoemd als Brumpe, maar dat is vermoedelijk een verbastering van Brunnepe. Overigens zijn er nog wel wat andere namen bekend, zoals Brunse, Brunisse, Bruins, Brunipe en Brunnepers. Het is niet helemaal duidelijk hoe Janna Brumpe aan deze familie is gelinkt. In de boeken van Coevorden, die in Drenlias zijn opgenomen, worden alleen enkele huwelijken genoemd van twee -duidelijk genoemde- dochters van Reijnders Derckx van Brunnepe:

Fennetje in 1667 met Jan David Slecht
Berentien in 1669 met Joost Hovius d'Swart

Coevorden, trouwboek (1656-1673; DTB 23), 6 oktober 1667, pagina 330
Huwelijksdatum: 06-10-1667
Bruidegom: Jan David Slecht, beroep: trompetter
Bruid: Fennetjen Reijners
NB: dochter van borgemeester Reijner Dercks Bruins

Coevorden, trouwboek (1656-1673; DTB 23), 8 augustus 1669, pagina 347
Huwelijksdatum: 08-08-1669
Bruidegom: Joost Hovius d Swart, woonplaats: Leeuwaerden
Bruid: Berentien Reijnders Brunse
NB: dochter van borgerm. Reijnder Dercks Brunse

De vader die hier genoemd wordt betreft Reijnder Dercks van Brunnepe. En die stamt uit de familie (toe)genaamd van Brunnepe, die in Hasselt is terug te vinden. Reijnder Derckx van Brunnepe wordt ook nog genoemd aan het slot van een document uit 1656 in Coevorden, waar hij keurnoot en later burgemeester is geweest:

.......In warer oyrconde hebbe ick Scholtes neffens coornoten den edele manhafte Reynder Derckx Brumpe ondermajoor ende Berent Jansens alsmede comparanten desen verteeckent ende tot vestenisse mijn aengebooren zegel hieronder doen. Actum Coevorden anno salutie in Christi duysent seshondert vijftich sesse den 2 juny stilo veteri. [2juni 1656]

Op Familysearch worden een aantal data's gegeven, zoals bijvoorbeeld een huwelijksdatum in Coevorden van Reijnder Derickx van Brunnepe met Margriete Benninck op 16 februari 1646 te Coevorden. Hoe de inzender aan deze datum komt, is mij niet duidelijk, mede omdat mij geen trouwboeken van Coevorden bekend zijn voor 1656.

Coevorden, trouwboek (1656-1673; DTB 23), 24 augustus 1665, pagina 311
Huwelijksdatum: 24-08-1665
Bruidegom: Hendrick Benninck
Bruid: Hendrickie Brunisse

Kinderen uit dit huwelijk:

1. Gerrijt gedoopt 6.12.1665
2. Margrieta gedoopt 1.1.1666
3. Jan gedoopt 19.2.1669
4. Reijnder gedoopt 4.2.1672
5. Jantjen gedoopt 29.7.1674
5. Grietgen gedoopt 24.10.1677

Er was wellicht nog een andere Brumpe. Dat was Klaesien Reijnders, die al in 1659 trouwde met Fredericus van Staveren. Die doopten samen kinderen:
1. Pieter 1661,
2. Derck 1664,
3. Margriet 1665,
4. Hendrickjen 1668,
5. Anna Elsebeen 1671,
6. Peter 1675,
7. Derck 1679,
8. Reimer 1682

Janna Brumpe doopte met haar 1ste man Harmen Lipman:

1. Hendrik 1668
2. Jantien 1670
3. Swaantie 1671
4. Geert 1677
5. Harm 1680

Geen hoog gehalte aan voornamen uit de Brunnepe-hoek bij dit laatste echtpaar, maar bij dochter Jantien Lipman, die met Jan ter Poorten trouwde, komen een paar voornamen opeens wel voor:

1. Jantien 1693
2. Harm 1695
3. Hinderikjen 1697
4. Anna Margrieta 1698
5. Hindrik 1701
6. Jan 1703
7. Reinder 1705
8. Jenneke 1707
9. Henderijna 1710
10. Swaantien 1712

Reinder is niet een veel voorkomende doopnaam in Coevorden in de periode 1665-1700 (ongeveer 20 keer), zodat er iets meer gewicht aan deze voornaam mag worden gegeven. Ik beschouw het als een aanwijzing, dat Reijnder Derckx Brunisse (van Brunnepe afkomstig) tenminste 5 dochters had:

1. Klaesien
2. Hendrickje
3. Janna
4. Fennetie
5. Berentien

Op grond van gegevens van Familysearch, waarin wordt gezegd, dat Reijnder Derckx en Margriete Benninck in 1646 getrouwd waren (maar dit was niet hun trouwdag), is het aannemelijk dat zijn ouders zijn geweest Derck Derckx (van Brunnepe) en Anna Jans ten Colcke, die volgens die gegevens trouwden in Hasselt. Daar werden doopgegevens genoemd van twee kinderen:

1. Trientie Derckx (van Brunnepe) 14.7.1596 Hasselt
2. Reijnder Derckx (van Brunnepe) 21.12.1602 Hasselt

Gezien de gegevens uit Coevorden lijkt het mij toe, dat de familienaam geweest is Brunisse of Bruns, Bruins, en dat zij afkomstig waren van Brunnepe tussen Kampen en Hasselt.

In Hasselt werd Reijnder Derckx van Brunnepe (Brunnepers) gedoopt in 1602 op de 21ste maart:

Dat was tegelijk de laatste doop in 1602 in het Hasselter Doopboek, want de volgende doop is van 1610. We zien in deze doop slechts de naam van de vader Derck Derckx genoemd en de getuige Trientie Jansen, maar in een doop van 25 juli 1596 leren we ook de naam van de moeder. Toen werd Trientie Derckx van Brunnepe gedoopt:

Als moeder zien we hier genoemd worden Annetien Jansz. Later komen we haar tegen als doopgetuige bij dopen van Evert Derckx van Brunnepe, bijvoorbeeld in 1618:

Dit was tegelijk de eerste doop van dit echtpaar Evert Dirckx Bruneper en Cye Peters (misschien mogen we overigens enig belang hechten aan de verschrijving Gerrit, die hier doorgehaald is, omdat er in de doopboeken ook nog sprake is van een Gerrit Dirckx, die wat later ook enkele kinderen doopt in Hasselt). Ik noem deze toevoeging ook, omdat de voornaam Gerrit of Geert terugkomt bij kinderen van Hendrickje X Frederick van Staveren, maar ook bij Janna van Brumpe X Jan ter Poorten. Anna Jansen was overigens getuige bij alle 4 dopen van kinderen van Evert Dirckx in Hasselt, de eerste in 1618, en de laatste in 1622. Zijn kinderen waren: Derck in 1618, Femmeken in 1619, Peter in 1620 en Peter in 1622. Gezien de vernoeming Derck als eerste zoon, beschouw ik Evert Dirckx als een zoon van Dirck Dirckx en Anna Jansen. Hij zal dan geboren zijn voor 1596. In Hasselt komt zijn doop niet voor vanaf 1591, het begin van het doopboek.

We zien Reijnder Derckx van Brunnepe in Coevorden in een stuk uit 1640, waarvan ik hier het laatste gedeelte weergeef:

In orkonde hebben wij deesen mett eigen handen onderteickendt binnen Cooverden, den 15den July 1640.
Onder stondt: Warner ten Broke, Jan Onyas, Sirp Jansen Wernsma, Arendt van Loe, Gerrytt Willems, Reiner Dercks Brunpe, Gerrytt Beerends.

(Bron: http://www.coevorden.nl/web/show/id=131318)

We zien daaruit dat Reijnder Derckx Brumpe al in 1640 actief was in Coevorden, zodat we hem mogen vereenzelvigen met de in 1602 in Hasselt geborene Reijnder Derckx. Zijn ouders zijn Derck Derckx van Brunnepe en Anna Jansen ter Colcke. Vader Derck Derckx heet bij de doop van een niet met name genoemd kind op 18 december 1597 soldaat te zijn. Bij die doop was als getuige aanwezig Anna Dirckx Brunnepers. Bij de doop in 1602 van Reijnder Derckx was Trientie Jansen aanwezig, waarschijnlijk een zuster van Annetie (Anna) Jansen.

In dezelfde periode zijn er ook enkele vermeldingen van Jan Clasen ten Kolcke, die gehuwd was met Jelcken Derckx (ook een keer Geeske Derckx geheten), en in 1614 is er een doop van Claas, zoon van Tymen Clasen en Aeltien Derckx, waarbij Anna Bronpers getuige is.

In 1594 is er dan nog een doop van Geurt, zoon van Derck Derckx van Bruggen en Annetie Jans. Of dat gaat om hetzelfde hierboven genoemde echtpaar, is niet met zekerheid vast te stellen.

Volgens Internetbronnen (Familysearch) zou Anna Jansen een dochter zijn geweest van Jan ten Colcke. In de boeken van Hasselt komen rond 1600 Jan Clasen ten Colcke en Andries ten Colcke voor.