Familie Kouwenberg

Antonia Antoinette Kouwenberg werd geboren op 4 december 1867 in Oegstgeest. Zij was de dochter van Adriana Kouwenberg. Zij trouwde op 9 maart 1892 in Leiden met Johan DaniŽl Hillebrand Bartelsman, maar al in 1890 werd haar eerste kind geboren. Er zouden nog 9 kinderen volgen. Het is niet onwaarschijnlijk, dat Johan Daniel Bartelsman de vader was van de twee onwettige kinderen was. Antonia Kouwenberg had nog een oudere zuster, in 1864 werd Geertruida Adriana Kouwenberg geboren. Die trouwde in 1891 in Leiden met Cornelis Kaapaan. Van beide zusters is niet bekend wie hun natuurlijke vader was. Adriana Henderika Kouwenberg was het laatste kind van Samuel Kouwenberg en Johanna De Nokker, en werd geboren in Groningen in 1843. Het gezin Samuel Kouwenberg woonde tot ca. 1833 in Zierikzee, daarna vertrok het naar Noord Brabant, waar twee kinderen werden geboren. Tenslotte is het gezin nog in Groningen geweest, waar Adriana Henderika Kouwenberg werd geboren. Het heeft er alle schijn van, dat zij later nog getrouwd is:

Bruidegom Dirk Jacobus van den Berg
Bruid Adriana Hendrika Kouwenberg

Plaats Leiden
Huwelijksdatum 12-09-1888

Samuel Kouwenberg was de zoon van Marinus Kouwenberg en Pieternella Vermeule (zij was een dochter van Dirk Janse Vermeule en Janna Van Den Abeele), en werd in 1802 geboren in Noordgouwe bij Zierikzee. Waar hij is overleden is mij niet bekend. In 1843 wordt hij fusilier van beroep genoemd. Vaak waren het toch economische motieven om dienst te nemen in het leger. Het was een van de weinige beroepen, die een bepaalde mate van zekerheid gaf. Samuel Kouwenberg en Johanna de Nokker kregen tenminste 9 kinderen na hun huwelijk in 1823, dat werd gesloten in Zierikzee. Hun eerste twee zoons werden keurig vernoemd naar de grootvaders: in 1825 werd Marinus geboren, in 1826 Adrianus, die vernoemd werd naar grootvader Adrianus de Nokker. Van sommige van deze kinderen is nageslacht geboren.

Vader Marinus Kouwenberg was tuinier/hovenier en is in Zierikzee geboren, maar zijn oudere broers waren van Colijnsplaat geboren. Deze tak van mijn kwartierstaat is nog niet erg goed uitgezocht. Joannes of Jan Couwenberg, die omstreeks 1723 trouwde met Maria Schinkel was grootvader van deze Marinus Kouwenberg.  Van dit gezin vond ik tot nu toe 6 kinderen, allen geboren in Colijnsplaat.

Op 15 maart 1799 deed Marinus Kouwenberg belijdenis in de Hervormde Kerk in de Breedstraat, Zierikzee. Hij trouwde in 1794 in Zierikzee met Pieternella Vermeule:

NH Trouwboek Zierikzee

Bruidegom : Marinus Kouwenberg
Bruid : Pieternella Vermeule, te Zierikzee
Datum betaling trouwgeld : 1-10-1793/09-1794
Plaats : Noordgouwe
Bron: Archief Rekenkamer Zeeland D inv.nr 45481

Bruidegom : Marinus Kouwenberg
Opmerking : tuinier, woonachtig in Noordgouwe
Bruid : Pieternella Vermeulen
Datum betaling trouwgeld : 15-04-1794
Plaats : Zierikzee
Bron: Archief Rekenkamer Zeeland D inv.nr 45061

Aktenummer (document number) : 14
Overleden op (died on) : 15 1 1828
Overleden te (died in) : Zierikzee
Pieternella Vermeule
Leeftijd bij overlijden (age) : 59 jr
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Beroep (occupation) : particuliere
Geboorteplaats (place of birth) : Zierikzee
Partner: Marinus Kouwenberg
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Vader (father) : Dirk Vermeule
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Moeder (mother) : N N
Leeftijd (age) : niet opgenomen
  Aktenummer (document number) : 134
Overleden op (died on) : 18 12 1839
Overleden te (died in) : Zierikzee
Marinus Kouwenberg
Leeftijd bij overlijden (age) : 71 jr
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : weduwnaar
Beroep (occupation) : arbeider
Geboorteplaats (place of birth) : Zierikzee
Partner: Pieternella Vermeule
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Vader (father) : Jan Kouwenberg
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Moeder (mother) : Dina de Wit
Leeftijd (age) : niet opgenomen

Marinus Kouwenberg werd op 11 september 1767 in Zierikzee geboren, zoon van Joannes Kouwenberg en Dina de With. Hij was het 6de kind dat door dit echtpaar werd geprocureerd. Hij was de eerste van dit echtpaar, dat in Zierikzee werd gedoopt. Een jaar later wordt zijn broer Pieter weer in Colijnsplaat gedoopt, zoals ook zijn oudere 4 broers in Colijnsplaat werden gedoopt. Joannes Kouwenberg en Dina de With trouwden in Colijnsplaat in 1760. Blijkbaar hadden zij moeite om zich voorvast ergens te settelen. Dat zou heel goed economische achtergronden kunnen hebben. In elk geval zien we in Lidmaat Boeken van Zierikzee en Colijnsplaat:

Attest op 24 maart 1768 gestuurd naar Colijnsplaat, vanuit Zierikzee

Lidmaten Colijnsplaat:
Jan Kouwenberg en Dina De Wit vertrekken op 6 december 1767 naar Zierikzee.
Jan Kouwenberg vertrekt naar Bresjes den 29 april 1770

Lidmaten Zierikzee:
Jan Kouwenberg en Dina De Wit met attestatie uit Colijnsplaat op 24 maart 1768.
Met attestatie uit Wassenaar: Jan Couwenberg op 21 dec 1786

Het is niet altijd duidelijk of het dezelfde persoon betreft.

Een artikel in Gens Nostra 1975, getiteld Vijf eeuwen ofwel dertien generaties van het geslacht Kouwenberg, geschreven door A.J.G. Kouwenberg zou aangeven, dat deze Joannes Couwenberg X Maria Schinkel, geboren is in Helmond in 1696 uit Joannes Couwenberg X Antonette Kiviets. Nader onderzoek zal dit m.i. nog moeten bevestigen, omdat uit de door mij geraadpleegde bronnen, door mij geen connectie kon worden aangetoond vanuit Colijnsplaat naar de Kouwenberg's in Noord-Brabant.

In ISIS zijn voor 1796 niet zo erg veel vermeldingen van de naam Kouwenberg en zijn varianten. Daaruit valt af te leiden, dat de naam Kouwenberg gewoonlijk van elders zal komen, maar daar komt buiten Brabant natuurlijk ook Zuid Holland voor in aanmerking.

Pieternella Vermeule was een dochter van Dirk Vermeule en Janna van den Abeele. In de overlijdensacte van Pieternella Vermeule wordt weliswaar haar moeder niet genoemd, maar bij de overlijdensacte van haar broer Hendrik Vermeule wťl:

Aktenummer (document number) : 167
Overleden op (died on) : 7 10 1831
Overleden te (died in) : Zierikzee
Hendrik Vermeulen
Leeftijd bij overlijden (age) : 72 jr
Geslacht (gender) : mannelijk
Burgerlijke staat (marital status) : weduwnaar
Beroep (occupation) : particulier
Geboorteplaats (place of birth) : niet vermeld
Partner: Thona de Paauw
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Vader (father) : Dirk Vermeule
Leeftijd (age) : niet opgenomen
Moeder (mother) : Janna van den Abeele
Leeftijd (age) : niet opgenomen

Dirk Vermeule en Janna van den Abeele trouwden in 1755 in Zierikzee. Zij wordt nog genoemd in Zierikzee:

Janna van den Abeele
Inwoner op maandag 16 juli 1798 Zierikzee
Abeele, Janna van den
Opmerking / Note: -
Leeftijd / Age: 71 jaar /years old
Beroep / Occupation: -
Woonachtig te / Residence: Zierikzee
Adres / Address: D 52
16 juli 1798

Zij overleed -volgens de index op overlijden van Zierikzee- op 5 mei 1801 in Zierikzee. Zij was sinds 1774 weduwe van Dirk Janse Vermeule, die ook in Zierikzee overleed.

Joannes Kouwenberg en Dina de Wit (Dina Janisse de Wit) trouwden in Colijnsplaat in 1760, waar zij ook allebei werden geboren in resp. 1731 en 1740. Zij doopten hun oudste zoon in 1761:

Johannes een kind van Johannes Kouwenberg en Dina De Wit is geboren den 18den january, en gedoopt den 21 dito. De Getuygen waren Janis De Wit en Maria Kouwenberg.

Bij de volgende dopen in Colijnsplaat treedt telkens Cornelia IsraŽls op als doopgetuige. Deze getuigenissen maken het zeker, dat Dina de Wit een dochter was van Jan de Wit en Cornelia IsraŽls. Joannes Kouwenberg en zijn zuster Maria, die in 1761 doopgetuige was, waren kinderen van Joannes Kouwenberg en Maria Schinkels. Uit dat echtpaar zijn nog een aantal kinderen (dochters) geboren in Colijnsplaat: Adriana 1723, Maria 1724, Adriana 1726, Janna 1728 en Anna 1732. Joannes Kouwenberg werd dus gedoopt in 1731.